WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Рис. 2.1 Розподіл ПІІ за регіонами України

(станом на 1 січня 2007 року)

Характеризуючи стан іноземного інвестування в економіку України в цілому, його можна визначити як кризовий в порівнянні з динамічними процесами, що відбуваються в міжнародній економіці.

Як кризову можна також охарактеризувати і внутрішню інвестиційну сферу. Найкращим показником привабливого інвестиційного клімату для іноземного інвестора є активні внутрішні інвестиції.

Огляд ринку ПФТС у січні 2006 р. показав зниження індексу ПФТС на 2,39 % - до 344,54 пунктів. Разом з тим в останній тиждень 2005 р. відбулося його зростання на 4,46 %. Зниження індексу ПФТС в січні 2006 р. було визвано падінням цін на акції основних гравців. Загальний обсяг торгів на ринку ПФТС за другий тиждень січня 2006 р. зменшився на 74,5 % - до 287 млн. грн. При цьому обсяг торгів акціями впав більше ніж у 34 рази - до 17,6 млн. грн. Тому рейтингове агентство Fitch Ratings, аналізуючи стан регіональних фінансових ринків, зробило висновок про погіршення прогнозів українських суверенних рейтингів з позитивних до стабільних, що сигналізує про підвищення політичних і економічних ризиків

Наразі в Україні відбувається абсолютне і відносне зменшення інвестиційних ресурсів, хоча, по оцінках спеціалістів, для стабільного економічного росту інвестиції повинні складати 20-25 % валового внутрішнього продукту. Так, розвинуті країни мають середньорічну питому вагу капіталовкладень (gross capital formation) 16-22 % і темп приросту валового внутрішнього продукту 2-3 %. В даний час інвестиції здійснюються в здебільшого в короткострокові проекти, знижена інвестиційна активність у базових галузях народного господарства, слабко завантажені будівельні комплекси. Питома вага довгострокових інвестиційних кредитів у ряді значних комерційних банків складає лічені відсотки, а то і частки відсотка. При цьому не можна не згадати проблему збалансованості внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Для України іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах економіки, активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції. І справа тут не лише в тому, щоб забезпечити населення необхідними товарами та послугами, але й у тому, щоб здійснити їх імпортозаміщення, звільнивши валютні ресурси, що витрачаються зараз на імпорт товарів народного споживання або сировини для їх виробництва.

Аналіз поданих оцінних чинників дозволяє віднести Україну в цілому до категорії країн із середнім рівнем розвитку. Проте при всіх інших сприятливих обставинах невирішеність проблеми власності на землю різко знижує її привабливість як об'єкта довгострокових вкладень. Крім того, до чинників, що дестабілізують економіку України, можна віднести тягар податкового законодавства, обмеження, пов'язані з рухом капіталу, нерозвиненість фондового ринку, складне фінансове положення більшості підприємств. Проте Україна має потужний, промислово-розвинений виробничий потенціал, розвинену інфраструктуру, вигідне географічне положення. Позитивний вплив мали проведена грошова реформа, стабілізація національної валюти і керованість інфляційними процесами. За рівнем економічного потенціалу, як свідчать експертні оцінки, Україна входить у число перших п'ятьох країн Європи, а по ефективності його використання знаходиться в другій сотні країн світу.

У підходах до оцінки інвестиційної привабливості будь-якої держави пріоритетною є позиція іноземного інвестора. З цієї точки зору інвестиційну привабливість економіки держави слід розглядати як сукупність оцінок різних рівнів і складових привабливості та окупності інвестицій. Для цього необхідно дослідити такі основні складові частини загальної проблеми інвестиційної привабливості економіки:

1. Сформулювати напрями характеристики інвестиційної привабливості економіки.

2. Визначити рівні характеристики та оцінки інвестиційної привабливості економіки.

3. Визначити методи обчислення оцінок інвестиційної привабливості різних рівнів економіки.

4. Визначити систему показників оцінки інвестиційної привабливості різних рівнів економіки.

Загальна характеристика інвестиційної привабливості економіки включає п'ять основних складових, які одночасно характеризують відповідний напрям інвестиційної конкурентоспроможності економіки:

  1. ресурсну;

  2. інфраструктурну;

  3. фіскальну;

  4. регуляторну;

  5. економічну.

Під ресурсною привабливістю економіки розуміється наявність, достатність і збалансованість природних, людських і матеріально-технічних ресурсів, їхні кількість і якість, ефективність, мобільність і ліквідність. Наявність достатніх ресурсів для початку успішної діяльності інвестора є однією з важливих умов прийняття рішення про вкладення капіталу в економіку конкретної країни. Нерідко рішення, що ґрунтуються на ресурсній привабливості, є визначальними і приймаються навіть стосовно слаборозвинутих країн, особливо, якщо йдеться про інвестування сировинного, напівфабрикатного або трудоємкого виробництва.

Під інфраструктурною привабливістю розуміється наявність достатньо розвинутої інфраструктури в країні або регіоні, куди намічається інвестування, яка забезпечувала б успішну реалізацію інвестиційного проекту, ліквідність створених у процесі інвестування основних фондів і продукції. При цьому слід розглядати виробничу, обслуговуючу (сервісну), ринкову та соціальну інфраструктури. Що стосується виробничої інфраструктури (а це масштаби і рівень розвитку підприємницької діяльності, кількість підприємств і підприємців), то її недостатній розвиток може мати позитивне значення для прийняття інвестором рішення про інвестування у сфери виробництва.

Під фіскальною привабливістю розуміється сукупність сприятливих умов оподаткування залученого капіталу, а також створеного в процесі інвестування бізнесу і його результатів. Причому для інвестора мають значення як рівень податкового тиску, кількість податків і зборів, так і складність (бюрократизація) податкових процедур.

Під регуляторною привабливістю економіки розуміється сукупність сприятливих умов для підприємницької та інвестиційної діяльності, помірна регуляторна політика держави та органів влади на всіх рівнях, достатня лібералізація господарських відносин підприємства з державою, її владними структурами на всіх рівнях та між суб'єктами підприємницької діяльності.

Під економічною привабливістю розуміється сукупність умов, процесів і результатів вкладення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів підприємствами і компаніями. Економічна привабливість свідчить про ефективність інвестування капіталів на основі загальногалузевих або загальнореґіональних даних про умови і результати господарської діяльності підприємств до інвестування і незалежно від інвестування. На підставі оцінки економічної привабливості інвестор може з'ясувати, наскільки успішно функціонує той чи інший сектор економіки у конкретному регіоні незалежно від обсягів інвестування і, таким чином, прийняти рішення про доцільність та ефективність інвестування.

По кожному з цих п'яти напрямів інвестиційної привабливості для її кількісного виміру і оцінки необхідно сформулювати систему відповідних показників. При цьому за основу слід брати як об'єктивні статистичні дані, так і суб'єктивні вимоги інвесторів, забезпечення яких є важливою умовою високої іміджевої оцінки інвестиційного клімату та реального припливу іноземних інвестицій у конкретні галузі економіки і регіони.

В Україні на сьогодні напрацьовано велику кількість інвестиційних проектів. Вибрати з цього широкого загалу проектів, які подаються владними структурами держави як пріоритетні, успішні та інвестиційно привабливі, прийнятний для себе проект іноземному інвестору дуже непросто. Логічно, що навіть з-проміж мінімальної кількості проектів є більш та менш успішні. А у міру зростання кількості проектів розбіжність в оцінках їхньої успішності набагато більша. Тому для інвестора дуже важливе значення має оцінка інвестиційної привабливості цих проектів як бази для прийняття рішення щодо вибору конкретного з них.

Не меншу роль відіграють наявність відповідної матеріально-технічної бази, специфічних умов діяльності, а також традиції і менталітет місцевого населення, які можуть бути особливо прийнятними для реалізації конкретного інвестиційного проекту.

Наприклад, вдалий вибір шведською компанією об'єктом вкладення інвестицій у переробку томатів Каховського району Херсонської області (та створення компанії "Чумак") значною мірою був зумовлений тим, що місцеве населення, котре проживає навколо Каховського водосховища, традиційно успішно займалось вирощуванням томатів і відчувало гостру потребу в збуті й переробці продукції своїх підсобних господарств. Тому важливе значення має оцінка інвестиційної конкурентоспроможності конкретних регіонів, міст і районів у реалізації конкретного інвестиційного проекту.


 
 

Цікаве

Загрузка...