WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Дедалі більшого значення набуває заохочення та стимулювання діяльності іноземних компаній у регіонах, які відстають за своїм економічним розвитком. Щоб подолати різницю у розвитку земель, було створено систему стимулювання інвестиційної діяльності.

Сполучені Штати Америки. У США немає установ, які займалися б залученням інвестицій в окремі сектори економіки держави. Згідно з американським законодавством, ці питання покладаються на галузеві міністерства США. Водночас існують приватні структури, асоціації та об'єднання підприємств, які займаються залученням іноземних інвестицій. Ці організації, асоціації, інститути та об'єднання надають інформаційну допомогу підприємствам відповідних секторів як внутрішнього ринку США, так і потенційним та реальним партнерам з інших країн.

Франція. У країні створено однакові сприятливі умови для іноземних і вітчизняних інвесторів, якими передбачено безкоштовне виділення майданчиків під будівництво, підведення до них за рахунок державного або регіонального бюджету електричної, каналізаційної мереж тощо.

Швейцарія. Держава є одним із провідних інвесторів у світі, тому вона зацікавлена не стільки в припливі іноземних інвестицій, скільки у розміщенні власних фінансових коштів у інших країнах. Саме тому, за ініціативою Державного секретаріату економіки, у 1997 р. було створено Швейцарську організацію сприяння інвестиціям (СОФІ). Головна мета створення СОФІ - сприяння ефективній реалізації інвестиційних проектів відповідно до угод між швейцарськими підприємствами та їхніми партнерами в країнах, що розвиваються, і з перехідною економікою. Організація приділяє велику увагу трансфертам нових технологічних розробок. Вона виконує такі завдання: сприяння інвестуванню до країн, що розвиваються, та з перехідною економікою; надання інформації щодо інвестиційного режиму країни реалізації інвестиційного проекту; допомога у пошуках та виборі партнерів; консультаційні послуги, визначення інвестиційної стратегії, виконання доінвестиційних досліджень і фінансового інжинірингу, підтримка на стадії впровадження проекту.

Швеція. Для залучення іноземних інвестицій, надання допомоги у започаткуванні бізнесу в країні створено Шведське інвестиційне агентство. Іноземні компанії, які планують інвестувати та започаткувати бізнес у Швеції, можуть безкоштовно отримати в агентстві інформаційну, консультативну та інші види допомоги. Шведське інвестиційне агентство пропонує також послуги з надання вичерпної інформації щодо загального стану економіки, аналітичних матеріалів по галузях економіки, започаткування бізнесу в різних галузях економіки; допомагає у пошуку шведських ділових партнерів, встановленні контактів з офіційними колами; надає рекомендації щодо отримання професійних послуг у Швеції (адвокатських, бухгалтерських, управлінських, з найму робочої сили тощо).

Японія. Для стимулювання припливу інвестицій у країні створено Японську раду з питань інвестицій, до складу якої залучено представників приватного сектора. Основними напрямами діяльності ради визначено: спрощення процедур реєстрації інвестицій, створення контактного офісу з питань залучення інвестицій у кожному міністерстві економічного блоку уряду; покращення бізнесового середовища, стимулювання процесів злиття та купівлі суб'єктів підприємницької діяльності; поліпшення умов роботи і життя найманих працівників; надання допомоги місцевій владі в регіонах в залученні ними ПІІ; широке розповсюдження інформації (як у країні, так і за кордоном) про можливості залучення інвестицій в економіку Японії.

Висновки до Розділу 1

У першому розділі роботи розглянуто походження та типи інвестицій, наведені їх класифікації на різноманітними ознаками, розглянуті різні варіанти здійснення інвестицій та їх причини. Також досліджено вплив іноземних інвестицій на економіку приймаючих країн, розглянуто канали ефективності та особливості портфельного інвестування. Зокрема, відзначена вища ефективність прямих іноземних інвестицій у порівнянні із національними капіталами. Зазначено, що іноземні інвестиції часто є каналами передачі передових технологій країнам, що розвиваються, і державам із перехідною економікою. Водночас у першому розділі розкриті не тільки позитивні, але й негативні моменти, якими може супроводжуватися процес привнесення прямих іноземних інвестицій. Тут можна згадати підвищену залежність приймаючої країни від іноземного капіталу, сильну кореляцію із світовою ринковою кон'юнктурою, надлишок "викруткових" виробництв навзамін створення повноцінних спільних підприємств. Певна увага приділена ефектам від залучення інвестицій, базовій моделі інтеграції економіки приймаючої сторони у глобальні економічні процеси. Також розкрита важливість побудови національної стратегії із залучення інвестицій водночас передбачаючи систему захисту від недобросовісних інвесторів. І, нарешті, наведений досвід зарубіжних країн у справі залучення іноземних інвестицій, зокрема типи та характер діяльності різноманітних державних структур, що покликані створювати ефективні системи підтримки інвестиційної діяльності іноземних інвесторів.

Розділ 2. Аналіз стану та механізмів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни

2.1 Україна на міжнародному ринку інвестицій: привабливість для інвесторів

Стратегічною метою української зовнішньоекономічної політики є активне залучення країни до міжнародних інтеграційних процесів. Однак реалізація цього завдання потребує концентрації значних інтелектуальних, матеріальних, фінансових і природних ресурсів для розвитку стратегічних, "проривних" технологій як основних чинників конкурентоспроможності у світовій спільноті.

Для нашої країни, що стала на шлях інтеграції у світове господарство і прагне створити відкриту економічну систему, участь у процесах руху капіталу і як імпортера, і як експортера є питанням стратегічно важливим. Сьогодні ж участь України в цих процесах важко назвати активною, а з позицій залучення закордонних капіталовкладень їй доведеться конкурувати з країнами, ринки яких виявляються зараз більш привабливими для інвесторів.

Зокрема, щоб досягнути рівня, необхідного для вступу до ЄС, за оцінками деяких експертів Україні потрібен річний ВВП близько 300 млрд. дол., або 6 тис. дол. на душу населення. Економічні передумови вступу до ЄС базуються на тому, що такий достаток дозволяє країні в основному вирішити найнагальніші соціально-економічні проблеми. Так, ВВП на душу населення в Німеччині становить 25 тис. дол., Польщі - 4,5 тис. В Україні ж – щойно перевалив за 1,9 тис. дол. Ані в Європі, ані в Азії, ані в Північній Америці вже майже не залишилося країн із таким рівнем ВВП на душу населення і середньою зарплатою трохи менше 80 дол. на місяць. Простий математичний розрахунок свідчить: щоб 50 млрд. дол. ВВП перетворилися на 300 млрд. за щорічного зростання навіть на 10% знадобиться 20 років.

З іншого боку, формування нового глобального економічного порядку створює унікальні можливості. Міжнародна торгівля зростає в середньому на 6-8% за рік, що вдвічі більше, ніж зростання продукції у світовому масштабі. А зарубіжні інвестиції стабільно випереджають звичайну торгівлю. Через ці ринки капіталу обертається щодня не менше 1,5 трлн. дол. (400 трлн. дол. на рік). Саме фінансові ринки найяскравіше демонструють процеси економічної глобалізації.

Глобалізація світової економіки та європейська інтеграція ставлять перед Україною питання про власне геополітичне позиціонування. Понад те, сьогодні для нашої держави проблема визначення свого реального місця у світі стає критичною. Адже правильний вибір визначатиме успішний економічний розвиток країни та її здатність максимально ефективно інтегруватися до глобального простору. Сама ж реалізація інтеграційних планів залежить від того, чи зможе країна у певні терміни залучити критичну масу інвестицій. Таким чином, зараз перед Україною стоїть двоєдине завдання - визначення пріоритетів розвитку та побудова ефективної інвестиційної моделі, здатної забезпечити фінансування модернізації й нарощування виробничих потужностей.

Тому залучення іноземних інвестицій в українську економіку є одним з найважливіших завдань, яке має бути в найближчі роки вирішене економічним керівництвом України. Звертання до закордонних джерел капіталу необхідне нашій країні з кількох причин:

- економічна криза і різке скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів роблять необхідним звернення до закордонних джерел фінансування як конкретних проектів у сфері виробництва, так і у бюджетної сфері (через збільшення зовнішнього державного боргу);

- залучені іноземними інвесторами в українську економіку сучасні технології здатні істотно підвищити конкурентоспроможність вітчизняного виробництва (що особливо важливо для експортноорієнтованих галузей);

- підприємства з іноземними інвестиціями, створюючи нові робочі місця, сприяють підвищенню рівня зайнятості населення України і зниженню соціальної напруги;


 
 

Цікаве

Загрузка...