WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

З метою забезпечення належного регулювання діяльності іноземних інвесторів у відповідності до національних інтересів та стратегічних пріоритетів економічної політики необхідно:

- ввести більш жорстке регулювання процесу репатріації капіталу, зокрема шляхом встановлення часової відстрочки від вступу підприємства до ладу до початку виведення прибутків та обмеження частки, дозволеної для репатріації тощо;

- запровадити персональну відповідальність урядовців за терміни і напрями використання іноземних інвестицій, по яких надано пільги;

- проводити політику приватизації держмайна з урахуванням потреб забезпечення економічної безпеки та економічної незалежності України, а також підвищення ефективності постприватизаційного використання майна;- запровадити обов'язковий контроль за походженням інвестиції, вивчення надійності інвестора, ввести обмеження на вік фірми-інвестора та інші показники його надійності щодо інвестицій, які претендують на входження до категорії "добросовісних";

- сформувати Кодекс іноземних інвестицій, який дозволить врегулювати стандарти поведінки ТНК в Україні та механізми адміністративного контролю за їх дотриманням;

- вживати постійних зусиль для зміцнення міжнародного іміджу країни, широкого розповсюдження інформації про її виробничий, технологічний, ресурсний потенціал та інвестиційні перспективи.

Для поліпшення економічної ситуації та створення сприятливого інвестиційного клімату слід забезпечити розробку Довгострокової стратегії розвитку інвестиційної діяльності в Україні, що передбачено відповідним Указом Президента України. Ця стратегія повинна містити заходи з регулювання потоків іноземних інвестицій та їхнього підпорядкування потребам структурної перебудови української економіки. Для полегшення реалізації інвестиційної політики доцільно створити в Україні єдину спеціалізовану державну структуру, яка б надавала конкретну інформацію про можливості інвестування, здійснювала б повний правовий супровід ПІІ в Україні, допомагала б українським підприємцям у пошуку потенційних партнерів, зацікавлених в інвестиційній співпраці тощо.

На мій погляд, реалізація зазначених концептуальних положень повинна сприяти встановленню партнерських стосунків української держави із зарубіжними інвесторами, переведенню їх на рейки економічного прагматизму та усвідомленої взаємоповаги економічних інтересів, цінностей та пріоритетів.

Список використаних джерел

 1. Сазонець І.Л., Федорова В.А., С11 Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

 2. Федоренко В.Г., Іноземне інвестування економіки України: Навч. посіб. –К.: МАУП, 2004. – 272 с.: іл. – Бібліогр.: с.262-268.

 3. Іноземні інвестиції в Україні. – К.: Редакційно-видавниче відділення УкрІНТЕІ, 2004. – 248 с.

 4. Матюшенко І.Ю., Божко В.П., Іноземні інвестиції: Навчальний посібник – К.: ВД "Професіонал", 2005, - 336 с.

 5. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М., С11 Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник – К.: Центр Учбової літератури, 2007 – 307 с.

 6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18/09/91 р. №560-XII, зі змінами і доповненнями.

 7. Інтернет-представництво Державного комітету статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua

 8. Інтернет-представництво Міністерства закордонних справ України, http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2945.htm

 9. Інтернет-представництво Центру сприяння інституційному розвитку державної служби, http://center.gov.ua

 10. Володимир Галега, До конкуренції не готові // Хрещатик. – 2006. - №49 (2844). http://kreschatic.kiev.ua/?id=2844&page=9

 11. Політика прямих іноземних інвестицій у Львівській області в Україні, Звіт Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), Грудень 2005 р.

 12. Інтернет-представництво Національного інституту стратегічних досліджень, http://www.niss.gov.ua

 13. Парцхаладзе Л. Інвестиційний клімат України: глобальне потепління // Дзеркало тижня. – 2004. – № 29. – С. 15.

 14. Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянських країнах., під ред. Д. Дайкера. – К.: Видавництво К.І.С., 2005 – 192 с.

 15. Індекс економічної свободи, http://www.heritage.org

 16. Інтернет-представництво Міжнародного валютного фонду, http://www.imf.org

 17. Інтернет-видання "Економічна правда" – 2007. http://epravda.com.ua

 18. Економічний розділ "Вільної енциклопедії", http://en.wikipedia.org

 19. Інтернет-представництво Міністерства фінансів, http://www.minfin.gov.ua

Додатки

Додаток А

ПІІ в Україну у 2006 році (тис.дол. США)

Всього

У тому числі

з країн СНД

з інших країн світу

Капітал нерезидентів в Україні на початок

16 890 049

913 422

15 976 627

звітного періоду (01.01.2006)

з нього за адміністративними даними*

5 266 181

207 366

5 058 815

Збільшення капіталу нерезидентів – всього

4 580 517

201 812

4 378 705

У тому числі:

за адміністративними даними*

309 647

45 238

264 409

за рахунок:

грошових внесків

3 256 471

125 632

3 130 840

з них

купівлі акцій

1 286 197

42 910

1 243 286

внесків у вигляді цінних паперів

425 797

1 195

424 602

внесків за рахунок скасування боргу

1 849

1 849

реінвестування доходів

34 946

2 959

31 988

внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна

456 160

25 832

430 328

внесків у вигляді нематеріальних активів

1 679

4

1 675

придбання корпоративних прав в результаті приватизації державного майна

19 859

19 859

інших видів здійснення інвестицій

74 108

953

73 155

Зменшення капіталу нерезидентів – всього

552 633

15 115

537 518

у тому числі за рахунок

вилучення капіталу

386 068

11 513

374 555

з них

грошових внесків

237 881

4 752

233 129

цінних паперів

99 118

936

98 181

рухомого і нерухомого майна

49 069

5 824

43 245

інших видів вилучення капіталу

166 566

3 602

162 963

Переоцінка капіталу

25 805

–17,28

25 822

Утрати капіталу

18 784

37

18 747

Перехід прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни

–32237,67

32 238

Обсяги прямих інвестицій, які перейшли з категорії портфельних інвестицій

69 052

12

69 041

Обсяги прямих інвестицій, які перейшли до категорії портфельних інвестицій

–53557,90

–57,28

–53500,62

Курсова різниця

245 515

6 827

238 689

Капітал нерезидентів в Україні

21 185 963

1 074 608

20 111 355

на кінець звітного періоду

з нього за адміністративними даними*

5 575 828

252 604

5 323 224

Заборгованість за кредитами та позиками, отриманими від прямих інвесторів-нерезидентів

на початок звітного періоду (01.01.2006)

984 220

22 504

961 716

на кінець звітного періоду

1 964 613

216 437

1 748 176

Сукупний капітал нерезидентів, включаючи позичковий капітал, на кінець звітного періоду

23 150 576

1 291 045

21 859 530

з нього за адміністративними даними*

5 575 828

252 604

5 323 224

*Обсяги прямих інвестицій, отримані на підставі даних НБУ та ФДМУ (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо, не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств)


 
 

Цікаве

Загрузка...