WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Подальший розвиток економіки України потребує розробки виваженої стратегії залучення інвестицій. Вона має бути спрямована на залучення довгострокових прямих іноземних та вітчизняних інвестицій у стратегічно важливі галузі економіки.

Політика заохочення іноземних інвестицій має стати органічною складовою інвестиційної політики держави. Остання ж передбачає низку узгоджених рішень уряду з приводу реформування економічної політики держави, спрямованого на економічне зростання та досягнення необхідного рівня інвестиційної діяльності всіх підприємницьких структур, зокрема:

 • вжиття дієвих заходів щодо розширення попиту на внутрішньому ринку як запоруки ефективності здійснення інвестиційних проектів. Розвиток внутрішнього ринку та його інфраструктури повинен також суттєво знизити стимули для спекулятивної діяльності;

 • розробка чіткої, обґрунтованої державної стратегії залучення іноземних інвестицій;

 • проведення структурної перебудови економіки;

 • забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування та оподаткування;

 • реформування податкової системи шляхом скорочення загальної кількості податків, зменшення ставок деяких з них та ліквідація економічно необґрунтованих пільг;

 • забезпечення виваженої політики уряду та НБУ у грошово-кредитній сфері;

 • забезпечення гарантій збереження права власності на об'єкти інвестування;

 • проведення адміністративної реформи;

 • зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів підприємництва;

 • створення простих і прозорих механізмів реєстрації підприємств;

 • стимулювання розвитку інститутів сучасної ринкової інфраструктури;

 • усунення перешкод для репатріації прибутків іноземних інвесторів;

 • запровадження амністії некримінальних "тіньових" капіталів, що позбавить їх необхідності здійснювати "псевдоімпорт капіталу", а державу - потреби створювати для цього додаткові пільгові умови;

 • запровадження повного або значного звільнення від податків прибутку, що реінвестується;

 • запровадження митних пільг та пільг щодо сплати ПДВ на конкретно визначений обмежений перелік товарів, які мають суто виробниче призначення або передбачені інвестиційним проектом;

 • сприяння розвитку малих підприємств, в тому числі - на основі іноземних інвестицій, у галузях, визначених як пріоритетні, для полегшення входу в ринок, здобуття досвіду, необхідного для більш масштабного інвестування;

 • стимулювання розвитку фондового ринку, кредитних, інвестиційних фондів та інших фінансових інститутів, що повинні забезпечити можливість корпоративного (спільного) фінансування інвестиційних проектів вітчизняними та зарубіжними інвесторами;

 • забезпечення послідовності та прозорості державної стратегії і тактики економічної політики, формування інститутів гласного впливу підприємницьких структур на процес прийняття рішень;

 • розробка регіональних програм залучення іноземного капіталу на підставі визначення пріоритетних напрямів розвитку регіону у поєднанні з регіональною політикою уряд;

 • безумовне скасування пільг, які стосуються засобів нетарифного регулювання внутрішнього ринку, зокрема - системи стандартизації та сертифікації відповідності і безпеки продукції.

Політика повинна спиратися на створенні сприятливих умов для інвестиційної діяльності партнерів з-за кордону в економічному просторі України нарівні з українськими інвесторами, орієнтуватися на надання виважених преференцій довгостроковим інвестиційним проектам, які розраховані на подальше реінвестування частини одержаного прибутку і спрямовані у сфери економіки, визначені як пріоритетні. Одночасно потрібне сприяння підвищенню ефективності використання іноземних інвестицій, контролю за дотриманням інвестиційних зобов'язань, розробці інвестиційної політики з урахуванням інтересів потенційних інвесторів. Перспективною видається орієнтація на реімпорт "тіньових" капіталів, раніше вивезених з країни, на заохочення інвестицій до України представників української діаспори за кордоном. Слід створювати умови для розробки та реалізації спільних інвестиційних проектів на базі регіонального співробітництва разом з партнерами по СНД, ГУАМ, з країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Як довела практика, запровадження пільгових умов для підприємств з іноземними інвестиціями фактично призвело до вивезення українських капіталів за кордон з наступним їхнім ввезенням під виглядом іноземних. Крім цього, як показав досвід країн Східної Європи та Росії, це веде до залучення значних обсягів спекулятивного капіталу. Оподаткування підприємств з іноземним капіталом повинне здійснюватись в національному режимі, тим більше що іноземні інвестори у переважній більшості вже мають досить значні переваги над вітчизняними - в доступі до кредитних ресурсів, технологій, досвіду управління тощо. Водночас, з огляду на вказану вище високу важливість іноземних інвестицій для перехідних економік, інвестиційна політика України повинна включати спеціальні заходи для цієї категорії інвестицій.

В якості спеціального заходу заохочення іноземних інвестицій можливе зниження рівня оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями у визначених пріоритетних галузях економіки при перевищенні інвестиціями певного розміру або виконанні завдань створення нових робочих місць, виконанні соціальних функцій, здійсненні інноваційної діяльності тощо.

З огляду на важливе значення, яке надається іноземними інвесторами проблемам особистої безпеки та безпеки ведення бізнесу, слід проголосити намір щодо рішучої декриміналізації економіки, забезпечення особистої безпеки підприємців та їхнього майна.

З метою створення адекватної політики щодо регулювання діяльності іноземних інвесторів в Україні слід насамперед визначити співвідношення інтересів конкретного інвестора та країни його базування з набором інтересів, що представляють країну-реципієнта та її суб'єктів господарювання, та визначити категорію "добросовісної інвестиції", за якої ці інтереси прагнуть до взаємного узгодження.

Зважаючи на численні перешкоди вкладання ПІІ в Україну, було проведено опитування інвесторів стосовно необхідних дій уряду, які найбільше сприятимуть залученню інвестицій. Саме тому до анкети увійшов блок питань щодо бажаних дій українського уряду, які б сприяли поліпшенню інвестиційної привабливості країни. Відповіді респондентів узагальнено у Таблиці 3.2.

Як свідчать результати опитування, найнагальнішими завданнями українського уряду інвестори вважають такі:

 • лібералізація руху капіталу, валютного ринку та зняття обмежень на репатріацію прибутків;

 • зняття обмежень на частку іноземної власності в українських компаніях;

 • мінімізація бюрократичних обмежень;

• зниження податкових ставок і зменшення кількості податків.

Усі категорії інвесторів майже одностайно підтримують таку позицію. Проте можна спостерігати певну відмінність у позиціях ТНК та інших груп інвесторів. Якщо ТНК наголошують на лібералізації руху капіталу, валютного ринку та репатріації прибутків, а також на знятті обмежень на частку іноземної власності в українських компаніях, то інші групи інвесторів найнагальнішими завданнями уряду вважають мінімізацію бюрократичних обмежень, зниження податкових ставок і зменшення кількості податків. Таку різницю в оцінках можна пояснити кращою спроможністю ТНК (порівняно з інвесторами-підприємцями та приватними інституційними інвесторами) обстоювати свої інтереси.

Таблиця 3.2

Оцінка результатів опитування респондентів-інвесторів

Захід

ТНК

Підприємці

Інституційні інвестори

МФО

Загалом

Лібералізація руху капіталу,

валютного ринку та зняття обмежень

на репатріацію прибутків

1,1

1,25

1,4

1

1,12

Зняття обмежень на частку іноземної

власності в українських компаніях

1,1

1,25

1,6

1

1,16

Мінімізація бюрократичних

обмежень

1,5

1

1,2

1

1,17

Зниження податкових ставок

і зменшення кількості податків

1,4

1

1,6

1

1,32

Зняття обмежень на доступ

до внутрішнього та зовнішніх ринків

1,5

1,5

2,2

2

1,78

Удосконалення системи контролю

за дотриманням контрактів

1,6

1,75

2

2

1,81

Запровадження рівних умов

діяльності національних та іноземних

інвесторів

2

1,5

1,8

2

1,92

Покращання матеріальної

інфраструктури

1,8

2,25

2,4

1,5

1,97

Збільшення торговельних бар'єрів

для імпорту

2,4

2,75

2,8

2,5

2,62


 
 

Цікаве

Загрузка...