WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

В географічному розрізі у 2006 році найбільше зріс капітал нерезидентів з Кіпру – на 1375,8 млн. дол. (на 84% відносно попереднього року), Франції – 739,0 млн. дол. (841%), Нідерландів – на 573,5 млн. дол. (62%), Сполученого Королівства – на 382,4 млн. дол. (33 %), Угорщини – на 173,5 млн. дол. (91%), Австрія – 161,3 млн. дол. (11%), Російської Федерації – на 145,0 млн. дол., Польщі – 140,5 млн. дол. (62%), Німеччини – 117,0 млн. дол. (2%).

Рис. 2.5 Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними

країнами-інвесторами

На 1 січня 2007р. значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у фінансових установах (2419,8 млн. дол.), на підприємствах оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі (2264,0 млн. дол.) та в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (1773,4 млн. дол.). Сталою є зацікавленість інвесторів до підприємств металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів, у які нерезидентами вкладено 1398,3 млн. дол., і з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1274,6 млн. дол.

Про наявність ПІІ звітувало 12,8 тис. підприємств України. Серед регіонів провідні місця за обсягами інвестицій займають м. Київ – 5538,2 млн. дол. (4447 підприємств та 26,1% обсягу іноземного капіталу в економіку країни), Дніпропетровська – 2331,9 млн. дол. (795 та 11,0%), Харківська – 1015,4 млн. дол. (547 та 4,8%), Київська – 879,0 млн. дол. (566 та 4,2%), Донецька – 837,1 млн. дол. (385 та 4,0%) та Одеська – 703,8 млн. дол. (751 та 3,3%) області.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 січня 2007р. становила 1964,6 млн. дол. Найбільше їх надійшло з Нідерландів – 271,8 млн. дол., Німеччини – 270,3 млн. дол., Кіпру – 267,3 млн. дол., Сполучених Штатів Америки – 266,6 млн. дол., Російської Федерації – 211,0 млн. дол., Польщі – 116,9 млн. дол., Сполученого Королівства – 114,5 млн. дол., Австрії – 107,1 млн. дол. та Франції – 97,4 млн. дол.

Загальний обсяг ПІІ, включаючи позичковий капітал, на 1 січня 2007р. становив 23150,6 млн. дол.

У 2006 році з України в економіку інших країн світу спрямовано 16,2 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалось переважно у вигляді грошових внесків (92,7%) та внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна (6,6%).

Обсяг інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2007р. склав 221,5 млн. дол., у т.ч. у країни СНД – 102,5 млн. дол. (46,3% до загального обсягу), в інші країни світу – 119,0 млн. дол. (53,7%).

Рис.2.6 Обсяги інвестицій з України, наростаючим підсумком з початку інвестування

Основними інвесторами з України є підприємства, що належать до таких видів економічної діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, обсяги інвестицій яких склали 55,2 млн. дол. (24,9%), діяльність транспорту – 54,9 млн. дол. (24,8%), фінансова діяльність – 43,9 млн. дол. (19,8%), оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі – 29,3 млн. дол. (13,2%), державне управління – 16,5 млн. дол. (7,5%).

Значні обсяги капіталу спрямовано у Російську Федерацію – 93,2 млн. дол., Польщу – 24,2 млн. дол., Панаму – 18,9 млн. дол., В'єтнам – 15,9 млн. дол., Сполучене Королівство – 13,9 млн. дол. та Іспанію – 13,8 млн. дол.

Найбільші інвестиції в економіку країн світу здійснено підприємствами Харківської – 65,5 млн. дол. (29,6%), Одеської – 39,9 млн. дол. (18,0%), Дніпропетровської – 22,1 млн. дол. (10,0%) областей, міст Києва – 53,1 млн. дол. (24,0%) та Севастополя – 18,9 млн. дол. США (8,6%).

Рис. 2.7 Розподіл прямих інвестицій з України за основними країнами інвестування

2. Збереження високої географічної концентрації надходження ПІІ в Україну. В 2006 році зберігалася тенденція, за якою більшість інвесторів походять з країн ЄС – на 132 % порівняно з початком року (на 3854,1 млн. дол.). У порівнянні із 2005 роком зменшилася питома вага інвестиції з офіційних офшорних територій, що можна сприймати як позитивний момент в трансформації інвестиційного клімату. Низька частка інвестицій, що офіційно надходять з країн СНД, є ознакою відсутності зацікавленості компаній з пострадянського простору, насамперед – російських в прозорій діяльності на території України відповідно до міжнародних економіко-правових норм.

3. Збереження слабкої ролі іноземних інвесторів у модернізації економічного комплексу країни. Вагома частина ПІІ (близько 70 %) орієнтовані на підприємства лише високоприбуткових та швидкоокупних сегментів національної економіки (зокрема оптова та роздрібна торгівля, металургія та оброблення металу, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, транспорт і зв'язок тощо), та не беруть участі у розвитку інших менш дохідних галузей національної економіки.

Рис. 2.8 Структура ПІІ в Україну (станом на 1 січня 2007 року)

Значний приріст іноземного капіталу у звітному році спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність – на 1273,6 млн. дол., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – на 717,3 млн. дол. і на підприємствах промисловості – на 834,3 млн. дол., у т.ч. добувної – на 72,0 млн. дол. та переробної – на 752,5 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги іноземних інвестицій у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (на 159,5 млн. дол.), металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (на 151,9 млн. дол.), машинобудування (на 147,1 млн. дол.), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 103,0 млн. дол.) і хімічну та нафтохімічну промисловість (на 92,0 млн. дол.). На підприємствах оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі капітал зріс на 519,1 млн. дол., будівництва – на 306,4 млн. дол., діяльності транспорту та зв'язку – на 96,8 млн. дол., сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послуг – на 80,0 млн. дол.

Рис. 2.9 Структура надходження прямих іноземних інвестицій у 2005 році

Надзвичайно низьким є рівень внесків у вигляді нематеріальних активів – лише 2,53 млн. дол. у 2005 р. (3,60 млн. дол. у 2004 році), що вказує на слабке внесення іноземними інвесторами технологічних інновацій на підприємства-реципієнти.

4.Здійснення ПІІ з метою посилення позицій іноземних інвесторів, вже присутніх на українському ринку, купівля існуючих підприємств, зокрема через процес приватизації, а не створення нових підприємств та виробництв. Як вже зазначалося вище, 80,5 % з сумарного приросту ПІІ в Україні у 2005 р. склали дві операції з придбання акцій вже існуючих потужних ефективних українських компаній.

5. Підвищення регіональної концентрації ПІІ. Якщо станом на 01.01.2005 р. на 5 регіонів-найбільших реципієнтів ПІІ (м. Київ, Дніпропетровська, Одеська, Київська та Донецька області) припадало 58,1 % їх загального надходження, на 01.01.2006 р. цей показник склав уже 64,0 %. Тільки в м. Київ та Дніпропетровську область надійшло 48,0 % всіх ПІІ. В 2005 році в регіональному розрізі найбільші ПІІ надійшли в Дніпропетровську область (896,13 млн. дол.), м. Київ (757,93 млн. дол.), АР Крим (128,54 млн. дол.), Луганську область (123,31 млн. дол.). Щоправда, станом на 01.01.2007 р. спостерігалася тенденція до більш рівномірного розподілення об'ємів по областях – на ключові області припало близько 56 %. Лідерами все ще залишаються Київська та Дніпропетровська область – 41,1% всіх ПІІ спрямовано саме у ці регіони (Рис. 2.10).

Для більшості країн характерна концентрація їхніх інвестицій в окремих регіонах. Так, інвестиції з Нідерландів зосереджено переважно у Київській області - 53 %. На м. Київ припадають найбільші частки інвестицій майже всіх країн-інвесторів: з Німеччини (53 %), Віргінських островів (39 %), США (37 %), Великобританії (34 %), Швейцарії (32 %) і Кіпру (28 %).

Німеччина та Росія - єдині країни, чиї інвестиції є в усіх регіонах України. При цьому 53 % німецьких інвестицій припадає на м. Київ, на Львівську область - майже 9 %, у десяти областях вони складають від 2 до 5 %.

Інвестиції з США зосереджено у п'яти регіонах, на які припадає 83 % їхнього загального обсягу, - м. Києві (37 %), Донецькій (19 %), Дніпропетровській (13 %), Київській та Одеській (по 6 %) областях.

Майже 70 % британських інвестицій зосереджено у шести регіонах України, зокрема у м. Києві (34 %), Харківській (9 %), Дніпропетровській (8 %), Чернігівській, Одеській та Донецькій (по 6 %) областях.

Такий самий обсяг (68 %) кіпрських інвестицій припадає на три регіони (м. Київ, Дніпропетровську і Запорізьку області), в інших областях вони незначні.

Найбільш рівномірно між регіонами розподілено інвестиції із Швейцарії: на м. Київ припадає 32 %, Сумську область - 15, Львівську і Харківську - по 8, Одеську і Донецьку - по 6, Дніпропетровську область і АР Крим - по 5 %.

Водночас "найбідніші" на ПІІ області майже не отримують вигод від їх надходження. Їхня частка в загальному обсязі ПІІ в України з кожним роком знижується. Так, якщо станом на 01.01.2004 р. на 20 регіонів (19 областей та м. Севастополь) припадало 29,9 % ПІІ, на 01.01.2005 р. – 28,0 %, станом на 01.01.2006 р. – лише 26,9 % і 17,5% станом на 01.01.2007 р. Вказані регіони мають також найнижчі показники накопичених ПІІ в розрахунку на душу населення (Рис. 2.10).


 
 

Цікаве

Загрузка...