WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Приватизацiя державного майна - Реферат

Приватизацiя державного майна - Реферат

• розрахунки витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування;

• прогноз надходження коштів від приватизації та напрямки їх використання.

Фонд державного майна України щорічно звітує перед Верховною Радою України про виконання Державної програми приватизації.

Державна програма приватизації на 1998 рік була затверджена Законом України від 19 лютого 1998 р., а Державна програма приватизації на 1999р.– Указом Президента України від 24 лютого 1999 р., що був виданий та набув чинності відповідно до Перехідних положень Конституції України.

Наступною категорією нормативних актів, що регулюють питання приватизації державного майна є укази Президента України:

"Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 р., що визначає правове становище зазначених організацій та їхню роль у процесі приватизації як фінансових посередників;

"Про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та приватизації" від 11 травня 1994 р., який регулює порядок створення та особливості правового становища таких компаній.

Серед актів Уряду України, що регулюють відносини у сфері приватизації, слід назвати такі:

Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17 березня 1993 р., який визначає особливості створення та діяльності цих товариств, а також виконання ними функцій фінансовий посередників у процесі приватизації державного майна;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об'єктів, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України" від 12 січня 1996 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху" від 7 лютого 1996 р. №161;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства" від 11 вересня 1996р. № 1099;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку підприємств, які приватизуються за індивідуальними планами" від 27 червня 1996 р. №684;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на некомерційних конкурсах під інвестиційні зобов'язання" від 27 червня 1996 р. № 688;

Методика оцінки вартості майна під час приватизації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. № 1114;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних центрів" від 25 грудня 1998 р. № 2066 (ця Державна компанія створена на базі Національної мережі сертифікатних аукціонів у зв'язку з переходом від сертифікатної до грошової приватизації);

інші постанови Кабінету Міністрів України, що видаються відповідно до законів і указів Президента та регулюють відносини у сфері приватизації державного майна.

Роль відомчих нормативних актів у системі приватизаційного законодавства також досить значна, хоча вони мають видаватися відповідно до законів України, Указів Президента та постанов Уряду України. Питання, пов'язані з приватизацією державного майна, регулюються наказами Фонду державного майна України (далі ФДМ України), Міністерства фінансів України (далі – Мінфін України), Національного банку України (далі – Нацбанк України), Антимонопольного комітету України (далі – АМК України), Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) у межах їхньої компетенції. Серед відомчих нормативних актів з питань приватизації державного майна можна назвати такі:

Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затверджене наказом Фонду державного майна України від 4 лютого 1993 р. №56 з урахуванням змін, внесених Положенням про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, яке було затверджене наказом ФДМ України від 30 липня 1998 р. № 1511;

Положення про порядок приватизації структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань), затверджене наказом Фонду державного майна України від 4 травня 1994 р. №263;

Положення про типовий бізнес-план, затверджене наказом Фонду державного майна України від 29 січня 1994 р. № 81 (з наступними змінами і доповненнями);

Типовий договір купівлі-продажу акцій відкритого акціонерного товариства на некомерційному конкурсі під інвестиційні зобов'язання, затверджене наказом Фонду державного майна України від 16 вересня 1996 р. № І076;

Положення про проведення конкурсу щодо відбору уповноважених банків для акумулювання коштів та цільового кредитування приватизованих підприємств, затверджене наказом Фонду державного майна України від 4 вересня 1997 р. № 967;

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації, затверджене наказом ФДМ України, АМК України і ДКЦПФР від 4 серпня 1997 р. № 821/55-01/204;

Наказ ФДМ України "Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств" від 22серпня 1997 р. № 913;

Наказ ФДМ України "Про розгляд звернень підприємств про надання післяприватизаційної підтримки" від 11 вересня 1997 р. № 994;

Накази ФДМ України "Щодо проведення некомерційних конкурсів" від 20 лютого 1998 р. № 312 і "щодо додаткових умов некомерційних конкурсів" №313;

Наказ ФДМ України "Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів (тендера)" від 25 грудня 1997 р. № 1520;

Наказ ФДМ України "Про затвердження Положення щодо укладання угоди на проведення експертної оцінки майна" від 8 січня 1998 р. № 16;

Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затверджене наказом ФДМ України, ДКЦПФР, АМК України від16 грудня 1998 р. № 2141/297/911;

Типові договори купівлі-продажу об'єктів приватизації, затверджені наказом ФДМ України віл 18 листопада 1996 р. № 13982 та інші.

Незаперечна також роль локальних нормативних актів у регулюванні відносин приватизації. До таких актів слід віднести:

• план приватизації підприємства чи план розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, що розробляється комісією з приватизації, яка утворюється після прийняття рішення державним органом приватизації про приватизацію державного підприємства; відповідно до цього плану здійснюється приватизація майна конкретного державного підприємства чи продаж/розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, створеного на базі майна державного підприємства;

• угоди приватизації, тобто договори купівлі-продажу державного майна, які укладаються у процесі його приватизації;

• установчі документи відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна державних підприємств у процесі їхньої приватизації; до таких документів належать рішення державного органу приватизації про перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариства, статут та внутрішні документи останнього;

• установчі документи господарських товариств, створених громадянами для набуття статусу колективного покупця у процесі приватизації.


 
 

Цікаве

Загрузка...