WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регулювання ЗЕД в Україні (Реферат) - Реферат

Регулювання ЗЕД в Україні (Реферат) - Реферат

Реферат на тему:

Регулювання ЗЕД в Україні

План

 • Система регулювання ЗЕД.

  Регулювання ЗЕД України здійснюється:

  - державою в особи її органів в межах їх компетенції;

  - недержавними органами управління економікою;

  - самими суб'єктами ЗЕД.

  Органами державного регулювання ЗЕД є:

  - Верховна Рада;

  - Кабінет Міністрів;

  - Національний банк;

  - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі;

  - Державна митна служба;

  - Експортно-імпортний банк;

  - Центральне статистичне управління;

  - Міністерство іноземних справ;

  - податкові відомства.

  Держава застосовує правові, адміністративні та економічніметоди регулювання ЗЕД

  Правове регулювання ЗЕЗ включає:

  - розробку та прийняття нормативної бази в Україні та виконання норм міжнародного права;

  - приєднання України до міжнародних організацій та конвенцій;

  - укладання міждержавних угод; (договори про торгівлю та угоди про ліквідацію подв. оподаткування)

  Адміністративне регулювання зовнішніх зв'язків здійснюються за допомогою таких важелів, як:

  - реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічних відносин;

  - реєстрація зовнішньоекономічних контрактів;

  - розробка системи нетарифного регулювання ЗЕЗ;

  - митне регулювання;

  - оперативне регулювання ЗЕД; ( з метою збалансованого розвитку ЗЕЗ і удосконалення інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики країни в особливих випадках застосовують заходи оперативного регулювання ЗЕД,а саме: тимчасове зупинення ЗЕД та застосування індивідуального ліцензування за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин).

  До економічних регуляторів належать:

  - розробка і встановлення податків у сфері зовнішніх зносин;

  - затверджений порядок нагромадження і використання валютних коштів суб'Єктив ЗЕД;

  - система розрахунків та кредитування експортно-імпортних відносин;

  2. Державне регулювання ЗЕД та його функції.

  Мета - прийняття системи протекціоністських норм і заходів, направлених на захист національного товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринку.

  Завдання держави помогти вивезти експортерам як можна більше продукції і обмежити імпорт, роблячи свої товари конкурентними на внутрішньому ринку.

  Існує: вільна торгівля політика мінімального державного вміщання у внутрішню і зовнішню торгівлю, яка розвивається на основі вільних ринкових попиту і пропозиції.

  Протекціонізм - державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних і нетарифних інструментів торгівельної політики.

  Тарифні - ті що засновані на використанні митного тарифу; Нетарифні - всі інші, а саме:

  а) кількісні методи (визначають кількість і номенклатуру товарів, що дозволені до експорту і імпорту)

  - квотування (контингентування);

  - ліцензування;

  б) методи скритого протекціонізму (до них входять різноманітні митні формальності, санітарно-ветеринарні норми, система внутрішніх податків і зборів, різноманітні адміністративні правила, які прямо не перешкоджають імпорту, але по суті, створюють приховані першкоди для ввозу іноземних товарів).

  Основним показником, що оцінює ЗЕД є платіжний баланс - співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за кордоном, і сумою надходжень у цю країну за певний період (рік, квартал, місяць). Перевищення надходжень над платежами утворює активне сальдо. Платіжний баланс включає платежі й надходження від зовнішньої торгівлі, різного виду послуг іноземній клієнтурі (транспортних, поштово-телеграфних від закордонного туризму)

  Протекційна політика України розвивається по трьох напрямках:

  1) встановлення тарифних митних бар'єрів;

  2) встановлення нетарифних бар'єрів;

  а) прямі - це ліцезування, квотування, створення невиправданих стандартів якості продукції, бюрократичні перешкоди в митних процедурах.

  б) державна монополія на ЗЕД -(держава монополізує право здійснювати певні ЗЕЗ операції або торгівлю певними товарами

  (наркотичні речовини у медицині, алмази, золото). Ці операції здійснюються або державою, або уповноваженім! державою приватними фірмами,

  в) непрямі нетарифні бар'єри:

  - державна система оподаткування, (акцизний збір);

  - державна система норм і стандартів;

  - закриття портів, ж-д станцій, аеропортів;

  - заборона на ввезення, покупку товарів іноземного виробництва при наявності національних аналогів.

  3) Стимулювання експорту - проходить при допомозі державного фінансування при вивченні світового ринку, підготовки кадрів:

  а) виплата експортних премій (непрямі експортні премії - шляхом надання експортерам разових субсидій при експорті товарів. Вони видаються з фондів державного бюджету і дають змогу експортерам знижувати ціни товарів, що вивозяться і таким чином розширювати експорт.

  б) податкові пільги (непрямі експортні премії - коли експортерам надаються різноманітні фінансові пільги (це звільнення компаній, які експортують товар, від оплати внутрішніх податків, звільнення від мита і т.д..))

  в) надання льготних кредитів (кредитування експорту з метою розширення збуту товарів;

  г) продаж товарів на експорт за демпінговими цінами, т.б. продаж товарів на експорт за цінами нижчими, ніж ціни, встановлені конкуруючими монополіями, і нижчими ніж світові ціни.

  Останнім часом проходить лібералізація митної політики, перевід її на принципи вільної торгівлі.

  Держави об'єднуються в економічні торгові союзи, ліквідуючи в рамках цих союзів митні бар'єри і виробляючи єдину митну політику у відношенні до третіх країн.

  Н-д.: ЕКОСОР - економічна і соціальна рада при 00Н; ЄЕК - (європейська економічна комісія)

  ЕКА - ( економічна комісія 00Н для Африки)

  ЕКЛА - (економічна комісія для Лат. Америки)

  ЕКЗА - (економічна комісія для Західної Азії)

  ЕСКАТО - (економічна соц. комісія 00Н для Азії; Тихого океану)

  ІКАО - (організація мітн. цивільної авіації)

  ШО - (міжнародна морська організація)

  ЮНЕСКО - (00Н з питань освіти, науки, та культури) ВООЗ - (всесвітня організація охорони здоров'я)

  ВПС - (всесвітній поштовий союз)

  МСЕ - (міжнародний союз електрозв'язку)

  ВОІВ - (всесвітня організація інтел. властності) ГАТТ - (генеральна угода про тарифи і торгівлю)

  ВТО - (всесвітня торгова організація)

  ЮНКТАД - (коференція 00Н з торгівлі і розвитку)

  "Группа семи" - нарада семи ведучих кап. країн з економічних питань

  (США, Канадо, Великобританія, Німеччина, Італія, Франція, Японія)

  МВФ:

  ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку);

  СБ (світовий банк);

  ЄВРР ( Європейський банк реконструкції та розвитку);

  ЮНІДО (Організація 00Н із промрозвитку);

  ЄЕС (європейська економічна співдружність);

  ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі);

  АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії);

  НАФТА (Північно-Американська угода про вільну торгівлю).

  3. Особліивості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій;

  а) Митні тарифи і рівні митного регулювання"

  Одним із найбільш поширених регуляторів ЗЕД є митний тариф. Практично всі країни світу за його допомогою вирішують найрізноманітні завдання: (від захисту вітчизняного виробника до поповнення державного бюджету за рахунок коштів, вилучених на кордоні) Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі митної справи є Державний митний комітет України.

  Митне регулювання ЗЕД України здійснюється відповідно до Митного кодексу

  законів України та міжнародних договорів.

  У міжнародній практиці митне регулювання здійснюється на таких 4-х рівнях

  1. Зона вільної торгівлі. У межах цієї зони країни-учасниці скасовують між собою торгові бар'єри, зберігаючи їх при цьому відносно третіх країн. Прикладом вільної торгівлі є Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), яку засновано у 1960р..

  2. Митний союз. У межах митного союзу країни-учасниці не тільки скасовують всі обмеження в торгівлі між собою, але й засновують єдину систему зовнішніх торговельних обмежень, що усуває тим самим необхідність існування митної служби на внутрішніх кордонах.Відносно торгівлі прикладом митного союзу є Європейська економічна співдружність.

  3. Спільний ринок, - у рамках якого учасники крім свободи торгівлі користуються свободою переміщень всіх факторів виробництва (міграція робочої сили і капіталу).

  4. Повний економічний союз, в якому країни-учасниці уніфікують свою економічну політику стосовно торгівлі, міграцї робочої сили і переливу капіталу.

  Митні тарифи - будь-якої країни являють собою перелік товарів,що обкладаються митом. Ці товари об'єднані в групи за ознакою походження (рослинні, тваринні, промислові тощо) і за ступенем обробки товару.

  б)"Організація та здійснення митного контролю. Функції митних установ

  Товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем, який здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підрозділами та їх службовими особами, законодавчого порядку.

  Контроль здійснюється під час:

  - ввезення товарів на митну територію України і вивезенню за межі території України товарів з метою їх вільного використання з моменту ввезення (вивезення) і до пропуску через митний кордон;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...