WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Соціальне партнерство органів публічної влади та неурядових непідприємницьких організацій: міжнародний досвід - Реферат

Соціальне партнерство органів публічної влади та неурядових непідприємницьких організацій: міжнародний досвід - Реферат

економічних інвестицій в соціальну сферу (у науковому і популярному викладі) і провести короткострокове навчання керівників владних структур всіх рівнів, перш за все, органів місцевого самоврядування.
Найбільш прийнятними з погляду можливості оперативного впровадження представляються західні методи фандрайзинга, але за умов істотної їх корекції, що враховувала б роботу з українськими спонсорами та з населенням, що має заощадження. Необхідна розробка відповідних уточнюючих методик/технологій. Доцільне введення системи ліцензування/акредитації, що припускає зниження негативного впливу діяльності структур, що нецільовим чином використовують засоби добродійної підтримки. Необхідна підготовка фахівців ННО в області технологій формування плану соціальної роботи, а також фандрайзинга.
Наразі є актуальним формування бази даних ННО з повним набором характеристик, що дозволяють встановлювати об'єктивну оцінку їх потенційних можливостей. Наявність таких даних повинна забезпечувати коректну класифікацію ННО, аналіз попиту і пропозиції на ринку соціальних послуг, хоча б орієнтовну оцінку соціально-економічної ефективності ННО. Для впорядкування і спрощення налагодження контактів із спонсорами (благодійниками, жертводавцями) необхідне створення бази даних пропозицій співпраці (включаючи міські соціальні замовлення і гранти).
Просвітницько-рекламна діяльність, що в доступній і переконливій формі стимулювала б розвиток суспільних ініціатив, повинна бути поставлена на регулярну основу.
Необхідний перегляд системи підготовки навчання з проблем ННО. Без продуманої, адекватної українським умовам (стереотипам мислення, активності місцевих структур і т.ін.) системи навчання всіх учасників, становлення ринку соціальних послуг в рамках ННО мало перспективно. Необхідні методики, що передбачають роздільну роботу за основними категоріями слухачів, введення активних технологій навчання. Проте, використання даремних неефективних програм повинне бути максимально обмежене, наприклад, шляхом умовної системи ліцензування консультаційних послуг. Необхідне також посилення рівня структурного викладу, що дозволяє системно охоплювати проблеми; застосування ділових ігор з метою розробки підходів для ухвалення рішень в області соціальної політики.
У завершенні розгляду поставленого питання можна зробити низку висновків.
1. Процес становлення соціального партнерства в Україні як ефективного механізму врегулювання суспільних відносинстримується через відсутність повноцінної системи відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, повільного створення відповідних державних організаційних структур, слабкого розвитку неурядових непідприємницьких організацій, формального ставлення чиновників до вказаної проблеми.
2. Соціальне партнерство між державою та неурядовими організаціями слід розглядати з урахуванням таких факторів, як ментальність українського населення й необхідність формування позитивного іміджу громадських організацій як гарантії стабільного розвитку держави.
3. Загальна стратегія соціального партнерства повинна базуватися на принципах добровільності, рівноправності сторін, поваги позицій і врахування інтересів учасників переговорів, зацікавленості договірних сторін в участі в спільній діяльності, обов'язкового виконання домовленостей і відповідальності за порушення угод. Повинні дістати законодавчого закріплення норми, спрямовані на посилення сприяння держави розвитку соціального партнерства, формуванню його багаторівневої системи як необхідної умови демократизації суспільних відносин у країні.
До актуальних напрямів подальших досліджень слід уналежнити, зокрема, проблеми балансу загальнодержавних інтересів та інтересів неурядових непідприємницьких організацій, визначення, як в реальній практиці проявляються особливості співвідношень цих інтересів, і як вони впливають на характер міжсекторного співробітництва.
Література:
1. Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. - С. 3-4.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Заради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
3. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" // Відомості Верховної Заради (ВВР), 1997, N 46, ст.292 .
4. Закон України "Про об'єднання громадян // Відомості Верховної Ради України. - 1992 - N 34, ст.504
5. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Відомості Верховної Заради (ВВР), 1999, N 45, ст.397.
6. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" //Відомості Верховної Заради (ВВР), 1993, N16, ст.167.
7. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
8. Закон України від 23 квітня 1991 року №987-ХІІ "Про свободу совісті та релігійні організації" // Відомості Верховної Заради (ВВР), 1991, N 25, ст.283.
9. Ажгихина Н Страну спасают добровольцы и меценаты // "Независимая газета". - 2004. №209.
10. Колодій А. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні //Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001.
11. Полубінський В. Роль держави у становленні громадянського суспільства в Україні // Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001., Т. 3, С.113.
12. Overseas Development Institute (2003 b). Harnessing the Development Potential of the WSIS through Results-Based, ICT4D Multi-Sector Partnerships. - www.odi.org.uk/PPPG/activities/aid/info_comm/
13. Partnerschaft in der sozjalen Marktwirtschaft / Biskup R. - Bern: Haupt, 1986 // Pelinka A. Modellfall Цsterreich? Mцglichkeiten und der Sozialpartnerschaft. - Wien: W. Braumьller, 1981.
14. Partnerschaft in der sozjalen Marktwirtschaft / Biskup R. - Bern: Haupt, 1986 // Pelinka A. Modellfall Цsterreich? Mцglichkeiten und der Sozialpartnerschaft. - Wien: W. Braumьller, 2004.
15. Shearer Bruce.S. The Emergence Role of civil Society: A Force for Social Development. Keynote Paper for International Council of Social Welfare International Seminar. Montreal, 2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...