WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Роль контролю, моніторингу та оцінки у розробці та реалізації програм та проектів регіонального розвитку в контексті адаптації до євростандартів (рефе - Реферат

Роль контролю, моніторингу та оцінки у розробці та реалізації програм та проектів регіонального розвитку в контексті адаптації до євростандартів (рефе - Реферат


Інша справа - моніторинг, під яким в цілому прийнято розуміти процес систематичного збору й аналізу кількісної та якісної інформації щодо виконання проектів, заходів і програм. Він проводиться з метою забезпечення відповідності реалізації проектів чи програм попередньо затвердженим передумовам та цілям, а також управління інформацією щодо надання допомоги в процесі прийняття рішення. Складовими системи моніторингу є відповідна організаційна структура, людські ресурси та система збору інформації, її використання, що діє за умови внесення до неї поточних перевірених даних. Для цього створюється моніторинговий комітет, що охоплює всі рівні управління, оскільки його завданням є не тільки періодична оцінка просування у досягненні конкретних цілей, а й затвердження додаткової програми та поправок до неї, внесення змін, які є необхідними для покращення управління сприяння [7].
Система моніторингу, як один із етапів реалізації будь-якої програми, потребує відповідно діючої інформаційної системи (інформації щодо кількісних цілей, етапу фактичного виконання програми чи проекту, оцінки впливу виконання стратегії на розвиток регіону), гармонізації законодавчої системи. Вона вимагає великих затрат часу та праці, оскільки недостатнім є зв'язок отриманих результатів із фінансуванням, виникають проблеми зі збором фактичних показників вхідних ресурсів та кінцевих, конкретних результатів, ефекту, бо вони не піддаються вимірюванню. Однак, важливістьпоказників для проведення моніторингу важко переоцінити, адже вони вкрай необхідні для систем контролю та оцінки успішності реалізації програми або проекту, перевірки рівня їх відповідності цілям розвитку, що спрямовані на їх досягнення.
Відтак, практика показує, що ефективність моніторингу забезпечується систематичністю проведених заходів за умови використання як офіційних обов'язкових систем звітності, так і інших менш офіційних засобів передачі інформації. Моніторинг є необхідним гарантом того, що ресурси в процесі діяльності перетворюються на заплановані результати, сприяють отриманню ефекту. Відтак, ми можемо говорити про те, що головні показники, які застосовуються в процесі проведення моніторингу, описують ресурси, проведені заходи, результати реалізації програми, а також контекст, у якому відбувалася реалізація, тобто, оцінка має ґрунтуватися на достовірній інформації, отриманій в ході проведення моніторингу. І саме в цьому проявляється взаємозв'язок систем моніторингу та оцінки.
Підсумовуючи, зазначимо: коригування змісту програм і проектів, аналіз причин і невдач в ході їх реалізації, врахування помилок і невдач при розробці подібних програм, активізація роботи та експертиза ефективності її організації, інформування керівників місцевих органів влади та громадськості про досягнуті результати, забезпечення фінансування і використання можливостей залучення додаткових фінансів, аналіз можливих розбіжностей у позиціях виконавців - ось далеко не повний перелік тих заходів, які виконують в процесі розробки та реалізації програм і проектів регіональних стратегій розвитку системи контролю, моніторингу та оцінки. Саме це спонукає науковців і практиків до подальших досліджень і впровадження наукового доробку в практичну діяльність, оскільки є запорукою успішної реалізації стратегій, залучення зарубіжних інвестицій у програми та проекти розвитку регіону, адаптації до Європейських стандартів.
Таким чином, застосування систем контролю, оцінки та моніторингу в процесі розробки та реалізації програм і проектів регіональних стратегій розвитку надають можливість узгоджувати та коригувати заходи, спрямовані на оптимальне досягнення запланованих цілей і уникати дублювання заходів, максимально використовувати інформаційний ресурс. Моніторинг є важливим для визначення коригуючих дій чи заходів, а оцінка - для планування майбутніх програм та проектів, спрямованих на поліпшення соціально-економічного розвитку регіонів.
Ефективність систем контролю, оцінки та моніторингу забезпечується тим, що всі вони ґрунтуються на засадах партнерства, яке є одним із головних принципів для розробки та реалізації програм і проектів регіональних стратегій розвитку і полягає у тісній співпраці між зацікавленими сторонами - державою, регіональними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та комерційними організаціями.
Тому здається доцільним поглибити дослідження з вивчення систем контролю, проведення моніторингу та оцінки, чіткого визначення показників, об'єктивності їх перевірки та визначення, усунення проблем, що виникають при їх застосуванні, що і може бути предметом подальших наукових напрацювань.
Література:
1. Вайс К. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики / Пер. з англ. Р.Ткачук та М. Корчинська. Наук. ред. пер. О.Кілієвич. - К. Основи, 2000. - 671 с.
2. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Пер. з англ. В.Шульга. - К.: Все увито, 2003. - 350 с.
3. Гбур З. Зміст моніторингу в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р./ За заг. ред. А.Чемериса. -Львів. ЛРІДУ НАДУ, 2004. Ч.1. - С.89 - 91
4. Оцінювання державних політик та програм: Посіб. Для виклад. з осв.-проф. прогр. підгот. магістрів держ. упр./ Англерид Т., Андерсен А., Артим І. та ін. - К.: Всеувито, 2003. - 151 с.
5. Пал, Леслі Л. Аналіз державної політики / Пер. з англ.. Іван Дзюб. - К.: Основи, 1999. - 422 с.
6. Полінець О. Контроль в державному управлінні // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Дніпропетровський філіал.: - 2000. - № 1 (1). - С. 111-119.
7. Приходченко Л. Деякі аспекти застосування моніторингу розробки та запровадження стратегій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні", 31 травня 2006 р.: У 2-х томах. / За заг. ред. О. Ю. Оболенского, В. М. Князєва, - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - Т.2. - С. 69-70.
8. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. - М.: Юрид. лит., 1974. - 160 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...