WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Роль контролю, моніторингу та оцінки у розробці та реалізації програм та проектів регіонального розвитку в контексті адаптації до євростандартів (рефе - Реферат

Роль контролю, моніторингу та оцінки у розробці та реалізації програм та проектів регіонального розвитку в контексті адаптації до євростандартів (рефе - Реферат

визначеним правовим (і, щонайперше - стосовно фінансування), виявлення невідповідностей та надання пропозицій і рекомендацій щодо усунення невідповідностей. Це надає змогу забезпечувати належне використання наявних ресурсів, мати підтвердження законності витрат і вносити корективи у випадку порушень.
Забезпечення повноцінної реалізації вказаних функцій видається можливим за наявності відповідних засобів для отримання, обробки та використання інформації. Окрім цього, ідеальний механізм здійснення контрольно-управлінських функцій потребує завчасного виконання наступних умов, які сприяють здійсненню ефективного та результативного контролю:
- чітке визначення завдань програми чи проекту, оскільки "розмитість" мети,цілей або завдання призводить до втрати розуміння, що саме треба контролювати;
- результати програми чи проекту повинні мати кількісний вираз або ж піддаватися вимірюванню з точки зору визначених завдань;
- передбачуваність процесу розробки та реалізації програми надає можливість визначати конкретні причини недосягнення мети, коригувати досягнення запланованих заходів;
- конкретність та дієвість заходів, яких вживають виконавці запланованих заходів у межах програми з метою мінімізації ризику відхилень від поставленої мети;
- залучення до процесу розробки та реалізації програми якомога меншої кількості кваліфікованих кадрів, оскільки неправомірне збільшення їх кількості призводитиме до дублювання функцій і ускладнюватиме процес здійснення контролю.
Слід зазначити, що для держав-членів Європейського Союзу обов'язковим є вживання заходів для перевірки того, чи дійсно органи управління програми чи проекту здійснюють необхідні процедури щодо забезпечення ефективності системи контролю.
Крім того, держава може призначати незалежних аудиторів, які спроможні надати гарантії раціонального витрачання коштів чи усунення виявлених недоліків, а також підтвердити законність наданих до Європейської Комісії запитів. Зі свого боку, обов'язком Європейської Комісії є перевірка ефективності систем контролю, для чого вона проводить перевірки безпосередньо на місцях або надсилає запит до держави на проведення таких перевірок.
В будь-якому випадку не менше одного разу на рік Європейська Комісія та держава проводять спільне вивчення дотримання принципів раціонального фінансового менеджменту, результатів проведених перевірок, фінансові наслідки виявлених порушень, проведених або накреслених заходів щодо коригування, змін, що відбуваються у системі контролю. І, звичайно ж, забезпечення дотримання правил, що існують у Європейській спільноті. Це обумовлено необхідністю бути впевненим у тому, що держави-члени Європейського Союзу ефективно та коректно використовують надані кошти, а системи контролю працюють без перешкод.
Що стосується проведення оцінки програм та проектів регіональних стратегій розвитку, то фактично мова про їх експертизу, яка спрямована на аналіз якості, наслідків та порівняння отриманих результатів із визначеними критеріями. У визначенні оцінки, зробленому К.Вайс, схоплено суть і сенс потреби в її проведенні: "здійснення систематичних оцінок, операцій результатів програми чи політики, порівняння з явно або неявно вираженими стандартами, що має сприяти поліпшенню програми чи політики" [1, с.620]. Оцінка передбачає на меті: контроль за діями органів влади; підвищення ефективності та дієвості програм і проектів; формування напрямків стратегії; пізнання та вивчення механізмів реалізації проектів та програм. Це, відповідно, визначає і головні цілі її проведення:
- спроба об'єктивно виміряти вплив на суспільство від впровадження програм та проектів регіональних стратегій розвитку;
- сприяння кращому розумінню процесу реалізації програми, вимірювання витрат задіяних ресурсів у порівнянні з отриманими наслідками;
- надання допомоги в процесі прийняття оптимальних рішень з точки зору регіональної політики розвитку.
Класифікація проведення оцінки досить загальна: за терміном проведення (попередня, поточна, узагальнююча), за обсягом (загальна, тематична і детальна) за метою (формативна і підсумовуюча), за формою залучення експертів (внутрішня та зовнішня), за цільовим призначенням (результативності, ефективності, "витрат - вигоди", продуктивності, впливу). Кожна із вказаних оцінок має своє призначення, цілі та завдання, етапи проведення, власне кажучи, як переваги, так і недоліки, і застосовується на відповідних етапах розробки та реалізації програм і проектів. Кожний із вказаних видів оцінки також має відповідні методи, що забезпечують ефективність їх застосування. Винятком є загальна оцінка як основний інструмент, що застосовується у структурній політиці Європейського Союзу, оскільки її предметом є програма чи проект в цілому.
Слід зазначити, що процес оцінки програми чи проекту потребує чіткої детальної процедури планування не тільки із визначення цілей і завдань оцінки, а й визначення показників і критеріїв, стандартів оцінки, звітності, яка є завершальним етапом її проведення. Це обумовлено систематичним застосуванням методів дослідження суспільних наук для дослідження оцінки основних понять проектів, здійснення та корисності програм соціального втручання [5, с. 99 - 103], потребою проведення ретельного аналізу як з метою визначення вартості програм, проектів, так і з внесенням будь-яких необхідних адміністративних чи політичних змін.
Разом з тим, враховуючи важливість якості проведення оцінки, слід ретельно підійти до її організації, створення організаційного і технічного комітетів, підбору зовнішніх інституцій, що проводитимуть оцінку, оскільки відповідальність за отримані результати несуть саме вони. Це викликано тим, що оцінка має свої обмеження і проблеми: неготовність кадрів проводити такий складний вид роботи; акцентування на кількісних мірилах діяльності; складність визначення необхідності орієнтування на результат чи на процес діяльності в кожному конкретному випадку тощо.
Таким чином, оцінка стосується наслідків впровадження програми або проекту, а контроль - правильності впровадження. Тобто, ці дві системи - контролю та оцінки - доповнюють одна одну, адже при проведенні оцінки досить часто застосовується інформація, отримана в ході контролю.

 
 

Цікаве

Загрузка...