WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Приклади моделювання адміністративно-територіального устрою Савранського району Одеської області - Реферат

Приклади моделювання адміністративно-територіального устрою Савранського району Одеської області - Реферат


Реферат на тему:
Приклади моделювання адміністративно-територіального устрою Савранського району Одеської області
Актуальність обраної теми обумовлена наявністю великої кількості проблем в контексті становлення територіальних громад як спроможних суб'єктів самоврядування. Вже багато років йде мова про необхідність побудови в Україні ефективної місцевої публічної влади, але спроби надання певних імпульсів до розбудові та розвитку громадянського суспільства не мають кінцевого результату.
Особливу увагу привертає питання реформування територіального устрою. Більшість представників владних структур регіону свого часу були учасниками громадських обговорень проекту Закону України "Про територіальний устрій", що були організовані урядом. Однак під час обговорень було виявлено неоднозначне відношення до запропонованих змін з боку представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування різних рівнів. Суть цієї реформи полягає не тільки в тому, щоб створити нову систему адміністративно-територіального поділу, а й в тому, щоб більш повно реалізувати принцип децентралізації владних повноважень, для чого суттєво змінити функції та повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на всіх рівнях, децентралізувати фінансові ресурси на користь місцевого самоврядування, що у підсумку дасть можливість покращити якісний рівень громадських послуг. Проведення аналізу та оцінки ресурсного потенціалу типових громад, дослідження на цій основі механізмів, інструментів та моделей трансформації громад і базових територіальних одиниць до рівня спроможних суб'єктів - завдання масштабне, непросте, але суспільно важливе для України. Це дасть можливість сформувати об'єктивне уявлення про реальний стан справ на місцях і стане надійним інформаційно-теоретичним фундаментом для ухвалення низки управлінських рішень.
Метою даної статті є представлення результатів досліджень щодо моделювання адміністративно-територіального устрою Савранського району на основі сучасних методологічних розробок у цьому напрямку.
Одним із головних уроків вивчення реформ адміністративно-територіального устрою є обережне ставлення до проектів усіх змін адміністративних меж. Серед основних принципів, які науковці пропонують застосовувати при здійсненні адміністративно-територіального поділу, слід зазначити наступні: пропорційність, компактність, спадкоємність, необхідність "критичної маси", взємодоповнення; гнучкість та адаптивність; саморегулювання; перспективність [1; 2; 5; 8].
Низовий рівень адміністративно-територіального устрою є найскладнішим, бо безпосередньо відповідає за умови та рівень життя населення. Відповідно до світових тенденцій, територіальні адміністративні утворення повинні мати достатній потенціал для забезпечення в межах певних повноважень надання високого рівня суспільних послуг населенню, і поступального соціально-економічного розвитку територій. Виходячи із світової і вітчизняної практики перетворень, на низовому рівні можна виділити наступні напрямки адміністративно-територіальної реформи стосовно низових (базових) адміністративно-територіальних одиниць: перший полягає в їх укрупненні (об'єднанні); другий - в розукрупненні (дробленні, фрагментації) [2].
Сьогодні у вітчизняній науці і політиці основний механізм поліпшення стану низових громад вбачається в їх укрупненні. Головним орієнтиром при цьому виступає чисельність населення. Європейський критерій розміру низової громади - 5000 тис. осіб - обґрунтований досвідом адміністративно-територіальних реформ і функціонування місцевого самоврядування. Дійсно, при зростанні чисельності населення зростають фінансові можливості громади, підвищується економічна ефективність за рахунок концентрації доходів бюджету по всіх видах надходжень і їх використання шляхом розшивання вузьких місць і вирішення першочергових завдань, що не під силу дрібним територіальним утворенням. Невелика територія в сільській місцевості не може прогодувати або надати роботу великої кількості людей, і в цьому сенсі збільшення території для сільської місцевості є явищем позитивним. З іншого боку, зростання чисельності населення тягне за собою і зростання території, збільшення радіусу доступності до центру від кожного населеного пункту [2; 3]. При цьому слід враховувати особливості системи розселення населення, географічне розташування населених пунктів та доступність їх до центру громади.
В основу розробки моделі реформування територіального устрою Савранського району було покладено один з ефективних, на наш погляд, математичних методів - метод зважених балів, який детально описаний в роботах науковців Казанського університету та апробований на районах Самарської області Російської Федерації [10]. Для визначення оптимальних параметрів громад, утворених на основі соціально-економічного районування, були обрані запропоновані дослідниками 10 показників та добавлені нами ще 4. Вони були згруповані у 5 груп: населення; розселення; віддаленість; інфраструктура, фінанси. Кожна з зазначених груп взаємозрівноважують одна одну. Так, при зростанні чисельності населення зростають фінансові можливості громади, підвищується економічна ефективність за рахунок концентрації доходів бюджету по усіх видах надходжень і їхнього використання шляхом розшивки вузьких місць і рішення найбільш важливих, першочергових задач, що не завжди під силу дрібним територіальним утворенням. Цим створюються передумови для підвищення рівня життя населення й обслуговування організацій.
У цілому зміст виділення першої (населення) і третьої (віддаленість) категорії районування громад (або груп показників) полягає в тому, що ріст населення сприяє збільшенню обсягів вироблених на її території товарів і послуг. Однак, при цьому, значна частина робіт і послуг здійснюється в адміністративному центрі громади. Насамперед, це послуги, які надаються органами місцевого самоврядування - адміністрацією громади. Сюди ж, природно, тяжіють центральні установи соціально-культурного і побутового обслуговування: повна (середня) школа, дільнична лікарня або лікарська амбулаторія, будинок культури, заклади побутового обслуговування і т. ін. Тут і буде виявлятися вплив третьої групи факторів - віддаленості або радіуса досяжності до райцентру і центру громади. І вплив цих факторів буде зворотним від чисельності населення.
При визначенні оптимальності адміністративно-територіальних одиниць (АТО) з перевагою сільського населення (громади, райони) територія є противагою чисельності населення лише з визначеного рівня. Невелика територія в сільській місцевості не може прогодувати або надати роботу великій кількості людей. До визначеної межі збільшення території є для сільської місцевості явищем позитивним, особливо якщо це сільськогосподарська земля доброї якості. Таким чином, до певного моменту збільшення території,

 
 

Цікаве

Загрузка...