WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців - Реферат

ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців - Реферат


Цільові аудиторії. Ринок освітніх послуг дуже широкий, так чи інакше він утягує практично все населення країни. Варто спробувати застосувати правила диференційованого маркетингу й розділити численне й неоднорідне населення України, зокрема південного регіону, на кілька цільових груп, з огляду на інтереси яких вибудовується стратегія кожного великого ВНЗ. Сегментування дає кілька значних переваг:
свіжий погляд на інформаційний ринок; застаріла інформація й думки будуть оновлені;
поліпшене розуміння проблем сприйняття й поведінки людей;
максимізація сильних сторін освітнього ПР і правильне використання інформаційних, інтелектуальних, фінансових та інших ресурсів;
визначення пріоритетів у сегментах і цільових групах. Ухвалення відповідногорішення про стратегії ПР-супроводу.
Аналізовані джерела. У цьому розділі необхідно представити структурований список джерел аналізованої інформації, у якому за абеткою перерахувати конкретні ЗМІ: преса (газети й журнали, масові й спеціалізовані видання), ТВ-канали, радіостанції, інтернет-ресурси. Структурувати джерела можна за тематикою, цільовими аудиторіями, масовістю поширення, популярністю тощо залежно від цілей дослідження. Тут же вказують обсяг вибірки за певний період, наприклад 150 одиниць матеріалів ЗМІ (новин, анонсів, статей, інтерв'ю, оглядів і т.ін.) за 2006-2007 роки.
Теми. Після обробки з усього масиву інформації виокремлюють основні напрямки, за якими ЗМІ характеризують наш об'єкт. Теми (персоналії, ОРІДУ і влада, матеріальна база, підрозділи, історія, наука, проекти тощо) одержують коротке позначення й передають у вигляді лінійної діаграми у вигляді рейтингом зменшення популярності (у процентному вираженні від загальної кількості джерел інформації, що дорівнює 100%). До діаграми додається коментар із розшифровкою того і поясненням виявлених особливостей.
Оцінки. Всі оцінки, представлені в різних джерелах, поділяють на чотири групи: позитивні (+), негативні (-), збалансовані (+,/-), нейтральні (0). Їх процентне співвідношення подають графічно. Далі визначають, які оцінки переважають у тому чи іншому виданні, залежно від цього джерела групують. Перелік груп з поясненнями супроводжує загальний графік.
Позиції. Для більш докладного подання результатів аналізу в додатковому розділі "Позиції" можна навести фрагменти окремих статей, що найбільш яскраво характеризують ставлення конкретного джерела до досліджуваного об'єкта. Цікавий контекст і підтекст, особливості стилю, півтони, настрої - ці категорії важко передати описово, і тому краще навести конкретні яскраві приклади - тези зі статей різних видань. Прийом цитування дає змогу замовникові скласти власне уявлення про дане видання, тому що заснований на принципі "краще один раз побачити, ніж сто разів почути". Цитування наочніше суб'єктивних описів дослідника. Вимоги до використання цього прийому - стислість (малий обсяг) і концентрованість.
Тенденції: експертні думки - додатковий розділ, у якому можна ознайомитися з думкою незалежних експертів, фахівців, що працюють у сфері досліджуваного об'єкта.
Висновки й рекомендації. У найбільш важливому заключному розділі необхідно чітко назвати виявлені в ході аналізу проблеми, обґрунтовані статистично, і запропонувати рекомендації з їхньої корекції.
Допоміжний візуальний матеріал. Відповідно до принципу максимальної візуалізації даних доцільно використати наступні форми:
1. Матриця даних "ЗМІ про нас". Багато сучасних організацій відслідковують появу у ЗМІ відгуків щодо їхньої діяльності, продукції тощо, проте ця інформація найчастіше ніяк не структурується. Одним із кроків на шляху формування оптимальної структури інформації повинна стати спеціальна база даних, у якій відображено основні характеристики статей, присвячених діяльності досліджуваного об'єкта:
дата публікації (число/місяць/рік);
найменування ЗМІ;
№ видання, назва опублікованого матеріалу;
автор;
обсяг матеріалу - V (кількість символів без пробілів);
частота згадування об'єкта;
релевантність (сфокусованість на об'єкті, по зростанню - *, **, ***);
інтенція тексту (основне посилання, messagе);
оцінка об'єкта: позитивна (+), нейтральна (0), збалансована (+/-), негативна (-).
2. Динамічний ряд, унаочнити який можна завдяки діаграмі "Динаміка оцінок ЗМІ: світлотіні", відбиває сукупність значень показника оцінок за t місяців, років, тобто зміна показника в часі.
Отже, паблік рилейшнз як напрям управлінської діяльності й наукова дисципліна знаходиться на етапі свого становлення. Систематизація знань про його можливості й інструменти в управлінні зумовлена об'єктивними причинами: в умовах забезпечення ефективності виробництва в постійно мінливому зовнішньому середовищі комунікація між організаціями й суспільством стає стратегічним ресурсом управління. Проте й досі ПР як самостійний вид діяльності недооцінюється українськими державними установами.
Інструментарій ПР містить аналіз матеріалів ЗМІ, який є обов'язковим і ефективним інструментом паблік рилейшнз, що використовується в різних сферах управлінської діяльності. Залежно від специфіки цілей дослідник може вибрати відповідний метод аналізу. Класифікація методів передбачає якісні й кількісні дослідження. Якісні методи (інформаційний аудит) дають змогу глибше зрозуміти досліджуваний об'єкт і запропонувати множинну інтерпретацію. Методи кількісного аналізу застосовуються, коли необхідно одержати статистично надійні чисельні оцінки (контент-аналіз).
Запропонована на основі зазначених методів модель укладання медіапортрету, аналіз наявності в інформаційному просторі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України допоможе визначити місце інституту в медіасвідомості, розробити рекомендації для складання програми просування (promotion plan) ВНЗ, виявити актуальні тенденції в галузі, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг.
Література:
1. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR /Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2004. - 560 с.
2. Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами // Государственная служба, 2002, http://www.rags.ru
3. Почепцов Г.Г. Стратегия М.: Рефл-бук, - К.: Ваклер, 2005. - 384 с.
4. Хлопаева Н.А. Креативные методы анализа текстов СМИ как инструмент коммуникационного менеджмента, 2004, http://www.pressclub.host.ru
5. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2006. - 552 с.
6. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. - СПб., 2002. - 428 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...