WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців - Реферат

ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців - Реферат

паблік рилейшнз передбачають:
структуризацію комунікативного простору освітньої установи;
формування й підтримку її позитивного іміджу;
пабліситі (створення популярності) освітньої установи;
взаємодія з центральним та регіональними органамиуправління освітою, а також з місцевими органами влади (популярність, лобіювання);
взаємозв'язок з партнерами (пошук форм співробітництва; обмін інформацією; реалізація спільних освітніх програм);
взаємодія з конкурентами (підтримка гарних відносин, обмін інформацією тощо);
пр - підтримка регіональної політики освітньої установи (відносини з регіонами);
взаємодія з бізнесом (практика, розподіл випускників, реалізація корпоративних освітніх програм);
фандрайзинг (збір коштів на освітні цілі);
створення нових громадських організацій у сфері освіти та участь в існуючих (обмін думками; пошук партнерів і однодумців; лобі);
робота з клієнтами (реальними й потенційними);
робота з персоналом (командність, корпоративний дух, розуміння й підтримка політики керівництва).
Слід зазначити, що в більшій або меншій мірі ПР-зусилля використовують у будь-якій освітній установі, проте такі заходи носять безсистемний, фрагментарний характер і часто зводяться до рекламних оголошень та організації днів відкритих дверей. Для ефективного функціонування й розвитку навчального закладу цього недостатньо. ПР-зусилля повинні здійснюватися на стратегічній основі й відповідати завданням менеджменту організації.
Реальною необхідністю стає планова діяльність по розробці й реалізації ПР-програм в освітніх установах. У процесі проведення програм повинен використовуватися весь інструментарій ПР, прийнятний для системи освіти. Звертаємо увагу на неефективність "універсальних брендів", тобто освітніх програм, розрахованих на стандартного споживача. Розробка й просування різноманітних освітніх програм, орієнтованих на групи споживачів, і відповідна ПР-підтримка забезпечить ефективне функціонування освітньої установи в ринковому середовищі.
Розглянемо стандартну технологію розробки ПР-програми стосовно освітньої установи. У її основу покладено чотири етапи, що становлять ПР-діяльність, сформульовані відомим фахівцем у сфері комунікацій Дж.Марстоном:
1. R - research - дослідження;
2. А-action - розробка плану дій;
3. C - communications - реалізація плану;
4. E - evaluation - оцінка результатів.
Дана технологія одержала в літературі назва "Система RACE".
В основі першого етапу (R) будь-якої ПР-програми - науково-дослідна робота із широким спектром методів і методик. Результати дослідження використовують в процесі планування, розробки програми ПР-кампанії, а також під час оцінювання якості виконаної роботи. Фактичний вибір конкретних методів залежить від поставленої мети та від конкретної ситуації.
Загальну сукупність підходів до аналізу документів можна розділити на 3 групи. Перша група дослідницьких методів поєднує варіанти традиційного аналізу, що враховує поверхневі, технічні характеристики матеріалу, цільові й структурні особливості тексту, обсяг, розміщення, ступінь ефективності. Друга група базується на кількісному (формалізованому) аналізі документів, що враховує частоту появи аналізованих категорій і характер їхньої спрямованості. Третя група містить у собі, методики якісного аналізу, що орієнтуються на вивчення текстів: психологічний, мотиваційний, рольовий аналіз.
Розглянемо тепер окремі види аналізу текстів ЗМІ, найцікавіші й перспективніші, на нашу думку, для досліджень інформаційних масивів. Одним із актуальних і найпоширеніших у ПР-практиці методів дослідження є інформаційний аудит - аналіз усього масиву засобів масової інформації з метою з'ясування орієнтирів для складання (корекції) інформаційної стратегії організації або персони. Метод інформаційного аудиту подібний до іншого відомого методу дослідження інформаційних матеріалів - контент-аналізу, однак є більш широким видом аналізу, що охоплює як кількісні, так і якісні характеристики об'єкта.
Інформаційний аудит - творчий, динамічний, "м'який" метод аналізу, що припускає безліч комбінаційних, варіативних підходів. Залежно від характеру поставленого завдання роль кожної з методик може бути різною.
Наразі моніторинг ЗМІ використається в освітніх установах не дуже широко, тому що самотужки точно й правильно провести подібний аналіз досить складно, а найняти спеціальне агентство дорого. Тому в основному даний метод приймає форму збору інформації, опублікованої в пресі про саму організацію, перетворюючись лише в кількісний аналіз.
R-етап ПР-програми в системі освіти повинен містити:
Обов'язкове вивчення нормативних документів, інструкцій, положень й інформаційних листів центральних та регіональних органів управління освітою.
Аналіз загальної й спеціалізованої преси: що пише преса про галузі в цілому; інтерв'ю з посадовими особами, що визначають і впливають на державну політику в галузі; аналіз публікацій про освітню установу та її конкурентів.
Аналіз ринку праці; прогнозування його стану на перспективу.
Проведення "польових досліджень" - спостережень, експериментів, опитувань із метою виявлення громадської думки про необхідні й фактичні освітні послуги; анкетування реальних і потенційних споживачів освітніх послуг установи; аналіз діяльності громадських організацій у сфері освіти - товариств, асоціацій, рад і фондів.
Аналіз рекламної діяльності (освітньої установи та її конкурентів) у ЗМІ, на виставках, конференціях, організованих сторонніми організаціями.
На підставі висновків за результатами дослідження здійснюється аналіз тенденцій у галузі, прогнозування їх наслідків для освітньої установи й визначається мета ПР - програми. Висновки за підсумками досліджень враховують під час розробки комунікаційного блоку генеральної стратегії організації.
На другому етапі (А) здійснюється визначення цільових аудиторій (на кого конкретно будуть розраховані інформаційні звернення, що виходять від організації).
Це можуть бути:
керівники бізнес - структур, кадрові служби;
працівники підприємств, установ, організацій;
органи управління освітою;
місцеві органи влади й ін.
Виходячи з визначення цільових аудиторій, конкретизуються основні повідомлення-звертання до кожної відповідне і визначаються заходи, за допомогою яких можливий вплив на них. На етапі розробки плану дій визначаються також:
кошти комунікації, тобто по яких каналах освітня установа планує досягти ту або іншу цільову аудиторію;
масштаб діяльності, тобто на яких географічних територіях планується проведення заходів (місто, область, регіон, країна);
час проведення

 
 

Цікаве

Загрузка...