WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Повсюдність місцевого самоврядування – нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві - Реферат

Повсюдність місцевого самоврядування – нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві - Реферат

сільських комун.
З приводу законодавчої бази децентралізації Франції: "Закон про децентралізацію" містить всього 4 сторінки, а всі закони біля 100 сторінок і були короткими і ефективними [5, С.99-101]. Використовуючи французькі уроки територіального реформування, можливо варто і в Україні розпочати територіальну реформу з ліквідації "матрьошкових" алогізмів та з фінансового стимулювання тих території, які вирішили об'єднатися в одну громаду. Таким стимулом могло б стати навіть об'язкове виділення державних субвенцій на вирішення соціально-економічних проблем цих територій, зміцнення чи створення соціальної інфраструктури.
Для функціонального наповнення територіальних змін АТУ та впровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування в Україні варто використати досвід Німеччини, де організаційна структура регіонального рівня ґрунтується на 3-х основних принципах.
Перший принцип - це субсидіарність і демократична централізація. Згідно з принципом субсидіарності і демократичної централізації всі політичні завдання регіонального значення виконуються органами самоврядування. Ланкрайси (регіональний рівень місцевого самоврядування між федеральними землями і місцевим рівнем) мають право на самостійне ведення своїх регіональних справ у межах законодавства. Самоврядування означає, що всі політичні завдання на рівні ланкрайса або на регіональному рівні, визначаються парламентом цього крайсу, а парламент обирається за демократичним законом. Адміністрація, тобто уряд ланкрайсу - це автономна структура, яка, звісно залежить від парламенту, демократично обраної асамблеї.
Другий принцип - фінансова автономія. Держава повинна забезпечити крайси достатніми фінансовими засобами, щоб надати їм змогу виконатипоставлені перед ними задачі. Це досягається через надання крайсам права збирання своїх власних податків. Окрім того, виконання завдань на рівні крайсів забезпечується через надання їм частки податкових надходжень від їх відповідних федеральних земель.
Третій принцип - децентралізація центрального управління. Також ці крайси є адміністративно-територіальними одиницями найнижчого рівня і на їхньому рівні виконання земельних та федеральних законів має забезпечуватися адміністраціями крайсу. Вони забезпечують на найнижчому рівні виконання і управління державними справами. Все це має відображається на структурі та організації діяльності цих крайсів. Розглянемо їх.
На рівні крайсів існує єдиний орган управління, що має назву "окружне управління". Це окружне управління має подвійну функцію. З одного боку, воно являє собою державний орган управління нижчого рівня, який забезпечує виконання федеральних земельних законів і у зв'язку з цим у ньому працюють службовці, що призначаються на посади. З іншого боку, окружне управління також являє собою орган управління крайсу, який відповідає за виконання завдань самоврядування. Таким чином, у складі цього окружного управління працюють службовці, праця яких оплачується як федеральною землею так і органом самоврядування.
Розглянемо завдання в царині самоврядування ланкрайсу. Повноваження самоврядування - це госпіталі, соціальна допомога, регіональний транспорт, середні школи, спорт, музейні заклади, планування будівництва регіональних доріг. У всіх цих галузях самоврядування контролює закон, а здійснюється за допомогою Міністерства внутрішніх справ. Державні справи ланкрайсу: внутрішня безпека, питання громадянства, захист довкілля, стан води та повітря тощо. Контроль теж за Міністерством внутрішніх справ та відповідними галузевими міністерствами.
Регіональне управління в Німеччині, формувалося впродовж тривалого періоду, перевірено на ефективність часом і має такі переваги:
Перша - це чітке визначення меж повноважень у сферах самоврядування і в справах, якими управляє держава на найнижчому рівні в адміністративній системі.
Друга - це відсутність конкуренції. Навпаки, існує співпраця між службовцями, які відповідають за самоврядні функції з тими, хто займається державними справами.
Третя - прозорість для громадян всіх питань регіонального управління. Тобто громадянин звертається для вирішення питань лише до однієї установи.
І останнє - дуже економна організаційна структура управління, оскільки немає потреби оплачувати діяльність декількох адміністративних органів (одиниць)[5, С.103-104].
В Україні досі чітко не окреслена ніша місцевого самоврядування в системі влади, принципи його діяльності. Існуюча модель територіальної організації влади в Україні реалізується через систему "політичного та економічного двовладдя" : діють призначені з центру державні адміністрації і обрані населенням місцеві органи влади [3, С.261], чим фактично штучно створено соціально шкідливу ситуацію "конкуренції - протистояння", коли обидві структури змагаються за наявні ресурси, за контроль над ними.
Тому лише існування єдиних місцевих властей, що діють повсюдно, які наділені реальними функціями, під реальним контролем держави та з належним фінансовим забезпеченням, зможе забезпечити ефективне управління.
Література:
1. Батанов О.В. Деякі проблеми становлення муніципальної влади в Україні у контексті конституційної реформи. Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки. Збірник матеріалів та документів / За ред. М. Пухтинського, О. Власенка. - К.: Атіка, 2007.-896с.
2. Закон РФ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації від 28 серпня 1995 року та друга редакція - №131-ФЗ від 16 вересня 2003 року №154-ФЗ // http//rulav.ru.
3. Кузьменко С.Л. Деякі аспекти законодавчого забезпечення місцевого самоврядування в Україні. Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки. Збірник матеріалів та документів / За ред. М.Пухтинського, О. Власенка.-К.:Атіка, 2007.-896с. (С.261).
4. Куйбіда В.С. Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: [Моногр.]. - К.: МАУП, 2003. - 568 с.
5. Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід. Збірник матеріалів та документів / Науковий редактор: М.Пухтинський. - К.: Атіка-Н, 2006.-744с.

 
 

Цікаве

Загрузка...