WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оцінка окремих факторів впливу на систему державних закупівель та тенденції її розвитку на регіональному рівні - Реферат

Оцінка окремих факторів впливу на систему державних закупівель та тенденції її розвитку на регіональному рівні - Реферат

включаються учасники на підставі їх звернення відповідно до проведеної рейтингової оцінки, залежно від кількості процедур закупівель, у яких учасник брав участь, кількості перемог у процедурах закупівлі, кількості виконаних своєчасно та в повному обсязі договорів про державні закупівлі, інших критеріїв.
Реєстр учасників процедур закупівель оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії та в тематичному каталозі учасників процедур закупівель. Щодо зазначеного нововведення, то, на нашу думку, через відсутність механізму визначення рейтингу учасників та чіткого переліку критеріїв оцінки, зазначена норма залишається не лише малоефективною, а й обумовлює проблематику забезпечення виконання вимог Закону взагалі.
Внесено доповнення до Звіту про результати здійснення процедури закупівлі, які передбачають обов'язкове зазначення інформації про відсутність учасника-переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників; інформації про наявність учасника-переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель.
Нововведенням є вимога щодо направлення замовником Тендерній палаті України в паперовому або електронному вигляді тендерну (кваліфікаційну) документацію, протокол розкриття тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій, протокол оцінки та звіт про результати здійснення процедури закупівлі протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження, що на нашу думку посилює бюрократизацію процедури закупівель у зв'язку із тим, що дана інформація в обов'язковому порядку оприлюднюється замовником.
Встановлено право Тендерної палати України на всіх етапах здійснення державних закупівель запитувати та отримувати у замовників, учасників, інших осіб інформацію, документи та матеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника, здійснених замовником закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання. Замовники, учасники, інші особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту мають надіслати Тендерній палаті України інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріалів, за винятком тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Тендерна палата України видає тематичний каталог учасників процедур закупівель (далі - каталог) із загальнодержавною сферою розповсюдження, в якому публікується, у тому числі, інформація щодо учасників, ринків та цін товарів, робіт і послуг у сфері державних закупівель, інша інформація щодо здійснення державних закупівель. Каталог видається у друкованому та електронному вигляді. Інформація, зазначена в каталозі, оновлюється щорічно. Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу строком на один рік, із завершенням якого підлягає оновленню. Особливо проблематичним передбачається формування даного каталогу за умови встановлення плати за зазначені послуги.
Встановлено обмеження щодо участі у торгах тих учасників, які не включені до Каталогу, який видає Тендерна палата України. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо інформація про учасника, який подав тендерну пропозицію, відсутня в каталозі. На нашу думку, зазначена вимога негативно вплине на рівень конкуренції у сфері закупівель. Крім того, вимога щодо збільшення до 3 учасників мінімальної кількості учасників торгів, при існуючій тенденції, є загрозливою для проведення торгів взагалі.
Законодавчо закріплено право лише однієї громадської організації на виконання функцій щодо навчання, підвищення кваліфікації, в тому числі за дистанційною формою та видачу відповідних свідоцтв при задекларованій неможливості надання будь-яких платних послуг.
Зазначене вище, а також умови отримання, необґрунтоване взагалі визначення вартості тендерної документації, та її незмінність вартості в залежності від кількості учасників, нав'язування послуг юридичного супроводження, обов'язковість тендерного забезпечення та внесення учасників до каталогу не лише обмежують конкуренцію у сфері державних закупівель, а й значно ускладнюють організацію процесу закупівель, обумовлюють додаткові витрати як замовників торгів так і учасників торгів, обмежують конкуренцію при одночасному посиленні монопольного становища однієї інформаційної системи в мережі Інтернет та однієї громадської організації, а також обмежують конкурентоспроможність державних та комунальних підприємств.
Таким чином, у зв'язку із набуттям чинності Закону України від 01.12.2006 р. № 424-V "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" посилилась і набрала критичного характеру проблематика у сфері державних закупівель. Зазначені та попередні зміни до законодавства практично знищили державне управління сферою закупівель за бюджетні кошти. Розв'язання проблем у сфері державних закупівель, на нашу думку, потребує безвідкладного відновлення державного управління у цій сфері.
З метою створення реальних передумов для економічної конкуренції в сфері державних закупівель, вважаємо за необхідне на законодавчому рівні унеможливити монополію приватних та громадських організацій, нав'язування державним підприємствам, комунальним підприємствам, розпорядникам державних коштів опосередкованих цивільно-правових відносин, створити єдине інформаційне державне джерело у сфері закупівель в т.ч. інформаційний портал у мережі Інтернет, збільшити нижню межу застосування Закону до 30 тис. грн. для товарів, послуг та 300 тис. грн. для робіт, скасувати обов'язковість надання тендерного забезпечення, скасувати вимоги щодо обов'язкового засвідчення внесення до каталогів учасників торгів, скасувати вимоги щодо обов'язкового засвідчення копій документів про оприлюднення інформації Тендерною палатою України та інформаційними системами, скасувати вимоги щодо призупинення органами державного казначейства проведення замовниками розрахунків лише за умови подання Тендерною палатою України копії позовної заяви. Крім того, скасувати вимоги до замовників торгів щодо подання дублюючої інформації до Міжвідомчої комісії Тендерної палати України, інформаційних систем та щодо подання Тендерній палаті України усіх копій документів про торги протягом 3 днів після їхзатвердження, встановити в кількості двох мінімальну кількість тендерних пропозицій, яка надає право проводити визначення переможця, виключити із критеріїв оцінки переможця рейтинг учасника у реєстрі учасників процедур закупівель, скасувати поширення дії Закону на закупівлі за кошти Державного бюджету, які здійснюють державні, комунальні, казенні підприємства, господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків.
Література:
1. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
2. Закону України від 01.12.2006р. № 424-V "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
3. Насіковська Н. Н. Прогнозна оцінка впливу законодавчих змін на регіональний розвиток сфери державних закупівель // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2005. - № 8.
4. Пісковий В. Тендер: торги тут недоречні // Дзеркало тижня. - №11 (640). - 2007 р.
5. Звіт про проведення процедур закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти за січень-грудень 2005 року по Вінницькій області.
6. Звіт про проведення процедур закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти за січень-грудень 2006 року по Вінницькій області.

 
 

Цікаве

Загрузка...