WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оцінка окремих факторів впливу на систему державних закупівель та тенденції її розвитку на регіональному рівні - Реферат

Оцінка окремих факторів впливу на систему державних закупівель та тенденції її розвитку на регіональному рівні - Реферат

Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж п'ять робочих днів з дня опублікування оголошення. Враховуючи існуючі проблеми із оприлюдненням інформації про торги, зазначені зміни призведуть до збільшення тривалості проведення процедури мінімум на 15 днів.
Встановлено нові умови щодо порядку проведення процедури запиту цінових котирувань. Під час розкриття цінових пропозицій замовником оголошуються найменування, адреса кожного учасника та ціна кожної цінової пропозиції. Після цього замовник надає можливість присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ціну пропозиції. Зменшення цін ведеться доти, доки кожен із учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначається в протоколі розкриття цінових пропозицій.
Встановлено обмеження щодо можливості замовників передбачати в договорах умови попередньої оплати. Замовник у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі товарів та послуг має право передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів, а у разі закупівлі робіт - на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів, за умови одержання відповідного позитивного висновку Комісії, що не лише значно ускладнює проведення торгів на закупівлю робіт, в тому числі пов'язаних із капітальним будівництвом, але й вступає в протиріччя із діючим нормативним забезпеченням.
Встановлено обмеження щодо коригування ціни договору. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції, та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю, крім випадків, коригування ціни договору в разі отримання відповідного позитивного висновку Комісії.
Посилено на думку автора бюрократичні вимоги щодо інформування про укладання договору та його виконання. Замовник зобов'язаний надіслати Комісії та Тендерній палаті України інформацію щодо укладеного договору та про виконання договору протягом п'яти робочих днів з моменту його укладання та виконання відповідно. Також Комісія має право запитувати і отримувати інформацію, документи та матеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника, здійснених ним закупівель, стану виконання договорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання та за результатами їх розгляду (за необхідності із залученням відповідних фахівців та представників правоохоронних органів) приймати рішення про вилучення осіб із складу тендерного комітету. Замовники та учасники на запит (вимогу) Комісії протягом п'яти робочих днів зобов'язані надати інформацію, завірені належним чином копії відповідних документів та матеріалів, за винятком тих, що містять охоронювану законом таємницю. Ненадання замовником інформації, документів та матеріалів за рішенням Комісії може бути підставою для відміни процедури закупівлі. Комісія веде перелік членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету. Веде реєстр недобросовісних учасників та реєстр учасників процедур закупівель. Всі рішення та висновки Комісії, прийняті в межах її компетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання замовниками, учасниками, іншими особами, яких вони стосуються.
Рішення та висновки Комісії набирають чинності з дати їх опублікування в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, але не пізніше п'яти робочих днів з дати їх прийняття, незалежно від такого опублікування, інші рішення та висновки Комісії набирають чинності через п'ять робочих днів з дати їх прийняття.
Встановлено нову вимогу до замовників щодо подання інформації про проходження членами тендерного комітету навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель з копіями відповідних свідоцтв до Комісії не пізніше 15 січня року, наступного за звітним. Разом з тим, зростання вартості послуг з навчання та відсутність видатків на зазначені цілі як в Державному бюджеті України так і в місцевих бюджетах, потребує врегулювання зазначеної проблеми.
У разі виявлення Комісією порушень за результатами діяльності тендерного комітету, здійснених ним закупівель, які призвели до відміни процедури закупівлі та/або визнання договору недійсним, Комісія має право прийняти рішення щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, та/або щодо вчинення замовником певних дій для усунення виявлених порушень, про що протягом трьох робочих днів повідомляє замовника, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство України (обслуговуючий банк), Тендерну палату України. Усі рішення та дії такого тендерного комітету з моменту отримання рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, не мають юридичної сили, а договори, укладені після отримання такого рішення, вважаються недійсними.
Рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, тягне за собою внесення відомостей про членів такого тендерного комітету до переліку членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету, та недопущення таких осіб до членства у будь-якому тендерному комітеті строком на два роки. Перелік оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії. Відомості до переліку вносяться протягом трьох робочих днів з моменту прийняття Комісією відповідного рішення. Датою включення відомостей про членів такого тендерного комітету до переліку є дата прийняття Комісією відповідного рішення.
Державне казначейство України (обслуговуючий банк) не має права здійснювати платежі з рахунку замовника у разі, якщо подані документи щодо здійснення державних закупівель містять підписи осіб, стосовно яких є рішення Комісії щодо їх виключення зі складу тендерного комітету. У разі подання таких документів на здійснення платежів Державне казначейство України (обслуговуючий банк) протягом двох робочих днів повідомляє правоохоронні органи, а також Комісію, Антимонопольний комітет України, Тендерну палату України.
Нововведенням є запровадження ведення Реєстру недобросовісних учасників. До реєстру недобросовісних учасників включаються відомості про учасників, які безпідставно відмовилися від підписання договору, з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав, які вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії, якіпорушили законодавство про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель, які надали у тендерних пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.
Ведення реєстру недобросовісних учасників здійснює Комісія. Порядок ведення та функціонування реєстру недобросовісних учасників визначається рішенням Комісії. Відомості до реєстру недобросовісних учасників вносяться на строк, що не може перевищувати два роки.
Реєстр недобросовісних учасників оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті Комісії та в тематичному каталозі учасників процедур закупівель. На нашу думку це нововведення оцінюється як позитивне, за умови забезпечення вільного доступу до зазначеної інформації усіма замовниками торгів.
Нововведенням також є Реєстр учасників процедур закупівель. До реєстру учасників процедур закупівель

 
 

Цікаве

Загрузка...