WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Органи самоорганізації населення: досвід сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії - Реферат

Органи самоорганізації населення: досвід сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії - Реферат

реєстрація центрів розвитку місцевих співтовариств як благодійницьких інститутів та обрання при їхньому створенні організаційно-правової форми трасту дозволяє скористатися численними перевагами.
Переваги, які надаються благодійницьким трастам, можна поділити на три групи:
1) переваги, які мають усі благодійницькі інститути, в тому числі благодійницькі трасти;
2) переваги, які благодійницькі трасти мають тому, що вони є трастами;
3) переваги, які благодійницькі трасти мають у порівнянні із іншими видами трастів.
1) До переваг, які мають усі благодійницькі інститути, в тому числі благодійницькі трасти, належать:
- існування спеціальних положень, які стосуються нагляду за тим, щоб благодійницькі інститути не порушували законодавство; це належить до компетенції Комісії з питань благодійництва в Англії та Уельсі. Крім того, одним з повноважень Комісії (з огляду на відсутність у благодійницького трасту конкретного бенефіціара) є притягувати до судової відповідальності тих довірчих власників, які неналежним чином виконують свої обов'язки;
- численні податкові пільги.
Найбільш істотними серед податкових пільг, які надаються благодійницьким інститутам чинним законодавством, є наступні:
- благодійницькі інститути звільняються від сплати податку на прибуток, податку на збільшення ринкової вартості капіталу, податку на корпорацію, податку на спадщину та гербового збору;
- благодійницькі інститути, які займаються торгівельною діяльністю, звільняються від сплати податку на дохід від такої діяльності (у Сполученому Королівстві він стягується окремо від податку на прибуток) у разі, якщо метою діяльності благодійницького інституту є здійснення торгівельної діяльності, або якщо основна діяльність благодійницького інституту тісно пов'язана із торгівельною діяльністю;
- благодійницькі інститути можуть отримати 80% знижки на сплату місцевого податку на землю, яка знаходиться в їхній власності. Місцеві ради можуть відшкодувати інші 20% за своєю ініціативою;
- крім того, ті особи, які передають майно до благодійницьких інститутів, звільняються від сплати податку на прибуток, податку на збільшення капіталу та податку на спадщину;
- благодійницькі інститути не звільняються від податку на додану вартість повністю, але мають деякі пільги - наприклад, придбання предметів допомоги для фізично неповноцінних осіб оподатковується за нульовою ставкою.
Деякі дослідники, крім того, вважають, що інститутам із благодійницьким статусом легше займатися фандрайзингом тому, що деякі особи надають гранти тільки зареєстрованим благодійницьким установам. До недоліків наявності благодійницького статусу вони відносять:
- наявність численних обмежень стосовно того, якими видами діяльності не може займатися благодійницький інститут (наприклад, у сфері політичної та торгівельної діяльності);
- прозорість та відкритість для публічного контролю;
- необхідність узгоджувати установчий документ інституту з Комісією з питань благодійництва в Англії та Уельсі [11].
2) Переваги, які благодійницькі трасти мають тому, що вони є трастами:
- можливість швидко та з мінімальними затратами заснувати траст;
- дешеве управління трастом;
- легкість внесення змін та доповнень до декларації трасту;
можливість вдаватися до фандрайзінгу та позичати кошти для виконання мети, встановленої при створенні трасту.
Однак, організаційно-правова форма трасту не позбавлена певних недоліків:
- управління трастами не є дуже демократичним, адже рішення приймають виключно довірчі власники;
- довірчі власники несуть відповідальність за свої дії з управління трастом усім своїм майном;
- передача власності новим довірчим власникам може бути утрудненою [11].
3) До переваг благодійницьких трастів у порівнянні із іншими видами трастів належать такі:
- благодійницькі трасти можуть взагалі не мати бенефіціарів або чітко визначеної мети діяльності. Незважаючи на це, вони розглядаються як цільові трасти;
- благодійницькі трасти можуть утворюватися на невизначений строк (для звичайних трастів це заборонено);
- існування доктрини cy-pr?s.
Доктрина cy-pr?s (у перекладі з французького "cy-pr?s" означає "близько до цього") означає, що Комісія з питань благодійництва в Англії та Уельсі або суд у разі, якщо у заповіті міститься розпорядження передати частину майна померлого благодійницькому інституту, але цей інститут вже не існує або ніколи не існував (сталася помилка), визначають, чи простежується у змісті заповіту чітко визначений загальний благодійницький намір. Якщо так, то вони визначають, яка благодійницька мета є найближчою до мети, яку хотів досягти померлий, та передають майно та/або кошти благодійницькому інституту, який вже існує та вже функціонує у цій сфері. Тобто, вони діють настільки близько до бажання засновника довірчої власності, наскільки це є можливим.
Висновки з даного дослідження. У Сполученому Королівстві відсутні інститути, які були б повністю аналогічними органам самоорганізації населення в Україні. Однак, порівняння основних ознак органів самоорганізації населення із ознакам інститутів добровільного неприбуткового (третього) сектору Сполученого Королівства надає підстав стверджувати, що найбільш подібними до органів самоорганізації населення є центри розвитку місцевих співтовариств. Засновники центрів місцевих співтовариств, як правило, реєструють центр як благодійницьких інститут та обирають організаційно-правову форму трасту для отримання численних пільг і переваг, що надаються чинним законодавством.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаються у необхідності розроблення детальних пропозицій для внесення у національне законодавство таких змін, які б стимулювали активізацію функціонування існуючих та створення нових органів самоорганізації населення.
Література:
1. Tudor O.D. Tudor on charities (Charities) / 9th ed. by J.Warburton assisted by D.Morris. - London: Sweet & Maxwell, 2003. - 655р.
2. Picarda H. The law relating to receivers, managers and administrators / 3rd ed. - London: Butterworths, 2000. - 663р.
3. Penner J. E. The Law of trusts / 5th ed. - Oxford: Oxford University Press, 2006. - 478 p.
4. Phillips A., Smith K. Charitable Status. A practical handbook. - London: Inter-Action Inprint,1980. - 83р.
5. Co-operatives and Community Benefit Societies Act 2003 // Глобальна мережа Інтернет. - http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/20030015.htm.
6. Charity law and voluntary organizations: report of an independent committee of inquiry set up by the National Council of Social Service, under the chairmanship of Lord Goodman, to examine the effect of charity law and practice on voluntary organizations. - London: Bedford Square Press, 1976. - 150р.
7. Gardner S. An introduction to the law of trusts / 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2003. - 296 p.
8. Hayton D.J., Mitchell С. Commentary and cases on the law of trusts and equitable remedies / 12th ed. - London: Sweet & Maxwell, 2005. - 985 p.
9. Principles of European Trust Law // Hayton D.J. The law of trusts / 4th ed. - London: Sweet & Maxwell,2003. - Р.203-207.
10. Hayton D.J. The law of trusts / 4th ed. - London: Sweet & Maxwell, 2003. - 215p.
11. Lessons for the Trustees. Lesson #2 // Глобальна мережа Інтернет. - http://savo-elearning.org/lessons.php.

 
 

Цікаве

Загрузка...