WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Органи самоорганізації населення: досвід Білорусії, Росії та Польщі - Реферат

Органи самоорганізації населення: досвід Білорусії, Росії та Польщі - Реферат

законодавець не зробив навіть і цього, надавши право вибору моделі виборів самим радам гмін [21].
Закон Польщі "Про гмінне самоврядування" також встановив деякі права та окремі гарантії для осіб, які є членами виконавчих органів допоміжних одиниць, а також їх керівників. Так, Голова виконавчого органу допоміжної одиниці може брати участь в роботі ради гміни на принципах, визначених статутом гміни, без права участі в голосуванні.
Рада гміни може визначити правила, за якими голова та члени виконавчого органу допоміжної одиниці, а також члени ради району (селища), ради сільського старости отримують плату, а також правила повернення їм витрат, пов'язаних із службовими відрядженнями.
Крім того, для старости було встановлено положення, відповідно до якого він перебуває під правовим захистом, передбаченим для державних службовців.
Законодавство також визначає порядок здійснення фінансово-господарської діяльності допоміжних органів. Оскільки вони не є юридичними особами, їх керівники проводять діяльність самостійно на підставі доручення, виданого правлінням гміни. "Допоміжна одиниця управляє і користується комунальним майном та розпоряджається доходами з цього джерела в межах, встановлених статутом. Статут, крім цього, встановлює також межі діяльності, яку самостійно здійснює допоміжна одиниця в межах належного їй майна" [22, С.83].
Практика діяльності допоміжних одиниць в Польщі за останні роки привела до цікавих результатів: громадські ради мікрорайонів міст тощо привертають увагу органів місцевого самоврядування до проблем жителів міст, ефективно використовують надані їм кошти та майно, забезпечують утримання та організацію роботи бібліотек, клубів, гуртків, влаштовують подорожі для підлітків та молоді, організують надзвичайно цікаві для малят конкурси кращого малюнку, видають власні журнали, на сторінках яких висвітлюється робота відповідного допоміжного органу [23] і т.д. За цими органами органи самоврядування ведуть фінансовий контроль, надають юридичну та іншу допомогу [24, с.44].
Особливо наголосимо на надзвичайно ефективному засобі залучення вільних грошових коштів мешканців на вирішення проблем населених пунктів, перш за все, в сфері житлово-комунального господарства. Практика часткового самообкладання податком та інвестиції на решту сумиіз місцевого бюджету дозволили вирішити значну кількість проблем мешканців. І знову ж таки, порядок залучення таких коштів та інвестування встановлюється радою міста [25].
Аналіз роботи допоміжних органів в Польщі засвідчив, що їх статус та порядок організації діяльності значно відрізняються від органів СОН, які діють в Україні та органів ТГС, що працюють в Росії та Республіці Бєларусь. Не погоджуючись з ідеєю розбудови органів СОН в якості придатків місцевих рад, що має місце в Польщі, на наш погляд, ефективної діяльності цих формувань значною мірою вдалось досягти саме завдяки регламентації їх статусу на локальному рівні.
Література:
1. Муніципальне право України: Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. - К.: Юринком Інтер, 2001. - 352 с.
2. Конституция Республики Беларусь. - Минск, 1994. - 48 с.
3. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь № 617-ХП от 20.02.1991 г. - Минск, 2001. - 32 с.
4. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь № 617-ХП от 20.02.1991 г. - Минск, 2001. - 32 с.
5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М.: Юристъ, 1999. - С. 316.
6. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Спарк, 2001. - 670 с.
7. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - М.: НОРМА, 2000. - 460 с.
8. Мягченко М. Загальнотеоретичні засади діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні // Право України. - 2000. - № 7. - С. 18-20.
9. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник / 2-е изд. Под ред. Ю.А.Дмитриева. - М.: Профобразование, 2000. - 800 с.
10. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - М.: НОРМА, 2000. - 460 с.
11. Устав города-героя Волгограда - Волгоград, 1996. - 44 с.
12. Устав города Москвы. Закон города Москвы от 28 июня 1995 г. - М.: Ось-89, 1999. - 64 с.
13. Муниципальное право: Учебник / Под ред. А.И.Коваленко. - М.: Новый Юрист, 1997. - 432 с.
14. О территориальном общественном самоуправлении г. Сочи. Решение Городского Собрания Сочи № 180 от 15.12.1998 г.
15. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник / 2-е изд. Под ред. Ю.А.Дмитриева. - М.: Профобразование, 2000. - 800 с.
16. Майгер Б. Місцеве самоврядування Польщі та України. Вибрані юридичні проблеми (правовий стан на 1.Х.1999 р.). - Варшава, 1999. - 39с.
17. 17. Конституция Республики Польша. - Варшава: Изд-во Сейма, 1997. - 67 с.
18. Statut Dzielnica I Miasta Krakowa. Uchwala Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18/12/1996 r.
19. Krakow. Spacer po dzielnicach. - Krakow, 1998. - P. 3-28.
20. Майгер Б. Місцеве самоврядування Польщі та України. Вибрані юридичні проблеми (правовий стан на 1.Х.1999 р.). - Варшава, 1999. - 39с.
21. Uchwala Nr XXIX/197/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 30/08/1997 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzayia wyborow do Rad Dzielnic.
22. Про гмінне самоврядування. Закон Республіки Польща від 8.03.1990 р. // Розвиток потенціалу державного сектору для прискорення реформ в Україні. - К., 2000. - С. 67-91.
23. Album. Dzielnicy YШ Мiasta Krakowa. - Krakow, 2000. - 170 р.
24. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. - К.: Освіта і культура, 1998. - 58 с.
25. Uchwala Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24/09/1997 r. w sprawie kierunkow dzialania Zarzadu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych // Lokalne inicjatywy inwestycyjne. - 2000. - Informator Nr.VI. - P. 25-34.

 
 

Цікаве

Загрузка...