WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Моніторинг збалансованості фінансової системи території як новий метод державного управління - Реферат

Моніторинг збалансованості фінансової системи території як новий метод державного управління - Реферат

вибір органу, якому доцільніше проводити те чи інше дослідження (територіального чи загальнодержавного), а також на вартість і ціну отриманих результатів моніторингу. Останні залежатимуть від обсягу проведених робіт, кількості залученихспеціалістів по збалансуванню конкретного напрямку діяльності, загального часу, використаного на потрібну діагностику, та витратності отримання необхідної додаткової інформації щодо стану досліджуваного об'єкта чи збору ряду показників, яких бракує для здійснення аналізу на необхідному рівні.
Також одним із можливих джерел залучення коштів на фінансування діяльності вищеописаних структур на початкових етапах впровадження та встановлення є продаж дозволів на використання розроблених методів та результатів розрахунку показника збалансованості фінансової системи території закордонним державам. Або ж, за умови визнання подібного варіанту доцільнішим на законодавчому рівні, можливим є утримання монопольного права проведення моніторингових досліджень українськими інституціями у тому числі і для зарубіжних країн, із урахуванням певних особливостей кожної такої країни та залученням (при необхідності) спеціалістів окремих галузей діяльності досліджуваних територій. Задля підвищення достовірності та ефективності результатів такого моніторингу та з метою зменшення витратності пропонується створити спеціалізовані групи дослідження збалансованості фінансової системи території при українських консульствах за кордоном.
З метою наочного відображення діяльності моніторингових служб авторами наводиться приклад аналізу проведеного згідно з розробленою методикою розрахунку величини збалансованості фінансової системи України. В результаті виявлено домінуючий вплив на кінцеву величину збалансованості фінансової системи регіонів України показника прямих іноземних інвестиційних вкладень. У зв'язку із цим пропонується приділяти підвищену увагу процесу іноземного інвестування складових частин території дослідження.
Результуючу величину рівня збалансованості фінансової системи областей регіонів України у картографічному вигляді, що наочно відображає високий рівень збалансованості західного регіону країни (зокрема, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей) і низький рівень збалансованості у східному регіоні (Донецька, Луганська області).
Тобто, необхідно відзначити відсутність потреби у підвищеній увазі з боку відповідних органів державного управління (моніторингових служб) у короткостроковому періоді до областей першого регіону, а також звернути посилену увагу на раціональність використання чинників розвитку областей, які відносяться до другого із вищезазначених регіонів країни.
Загалом, щодо України в цілому, можна було б із значним рівнем точності стверджувати, що у досліджуваний період часу вона знаходилася у допустимих межах розбалансованості і загалом є стійкою до внутрішніх та зовнішніх чинників впливу. Хоча, поряд із цим слід звернути особливу увагу на прогнозовану тенденцію до подальшого негативного розбалансування показника, що розглядається, і своєчасно вдатися до відповідних дій з метою відновлення порушеної рівноваги.
Натомість, прослідкувавши динаміку щодо обласного розрізу збалансованості фінансової системи західного регіону держави, спостерігаємо певну тенденцію переходу окремих областей від стану відносної збалансованості до позитивного чи негативного розбалансування.
Так, відповідно до прогнозних даних, на негативне розбалансування фінансової системи західного регіону України ймовірно вплинуть Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області, а на позитивне - Івано-Франківська та Рівненська області. Виключенням можна вважати хіба що Закарпатську область, показник збалансованості якої майже не віддаляється від нульової позначки як по факту, так і у прогнозному періоді. Також слід зазначити, що стан 2001 р. видається більш стійким з огляду на прямування усіх показників за областями західного регіону до нуля. Хоча, поряд із вищесказаним, в цілому фінансова система західного регіону України прогнозується із незначним негативним дисбалансом.
Отже, виходячи зі сказаного вище, можна дійти висновку про те, що лише за допомогою комплексного бачення проблеми створення моніторингової системи щодо аналізу збалансованості фінансової системи території як нового методу державного управління ми можемо із впевненістю стверджувати про велику вірогідність отримання відчутного ефекту її діяльності (як в плані оздоровлення власне української фінансової системи, підвищення рівня її збалансованості, так і щодо отримання певної грошової вигоди від проведення моніторингових досліджень на замовлення) у перспективі. Поряд з цим, одним із напрямків подальших розвідок щодо обговорюваної проблеми є детальна розробка механізму поетапного впровадження моніторингу збалансованості фінансової системи території як нового методу державного управління.
Література:
1. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 р. № 249-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 31.01.2007 р. № 100 "Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України" .
3. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 24.06.2006 р. № 860 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними".
4. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України вiд 05.08.2003 р. № 25 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами".
5. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України вiд 10.05.2007 р. № 7288 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами".
6. Указ Президента України вiд 24.12.2004 р. № 1527/2004 "Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України".
7. Галіцин В. К. Системи моніторингу: Монографія. - К.: КНЕУ, 2000. - 231 с.
8. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Збалансованість фінансової системи території як один із чинників сталого розвитку // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 80-88.
9. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Розробка економіко-організаційного механізму формування та управління збалансованістю фінансової системи території // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 6(48). - С. 30-38.
10. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Формування збалансованості фінансових показників // Фінанси України. - 2004. - № 10. - С. 50-56.
11. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння. Монографія. - Львів: Логос, 2005. - 496 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...