WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Моніторинг збалансованості фінансової системи території як новий метод державного управління - Реферат

Моніторинг збалансованості фінансової системи території як новий метод державного управління - Реферат

інформаційно-аналітичної служби дослідження політичних та економічних чинників у територіальних і галузевих секторах ринку,аналізу та управління банківською діяльністю тощо більш доцільним є застосування наступного визначення моніторингу: це безперервне спостереження за економічними об'єктами, а також здійснення аналізу їх діяльності як складової частини управління.
Економічні об'єкти надзвичайно різноманітні. Вони різняться за своєю масштабністю, галузевою приналежністю, рівнем використовуваних інформаційних технологій [7].
На сучасному етапі розвитку глобалізованої економіки надзвичайно гостро постає питання проведення всебічного та об'єктивного моніторингу фінансової системи на предмет рівня її збалансованості з метою оптимізації даного показника. Особливо актуальним дане питання є в умовах нестабільного економічного середовища України, що в кінцевому результаті дозволить вивести економічний розвиток держави на принципово інший рівень.
На даний час в Україні питаннями фінансового моніторингу займається, зокрема, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, що діє згідно з Положенням [4, 5], розробленим відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" [1], отже спектр інтересів вищезазначеної комісії є досить звуженим. В свою чергу, Державний комітет фінансового моніторингу України, окрім участі у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму [6]; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, яка ще на набрала чинності [2], додатково братиме участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Не слід забувати і про здійснення Міністерством економіки України моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними [3]. Проте на жоден із вищезазначених органів державного управління не покладено, хоча б частково, обов'язків займатися питаннями управління рівнем збалансованості фінансової системи території. Саме у зв'язку з останнім автори дослідження пропонують з метою здійснення постійного контролю ступеню збалансованості фінансової системи кожного окремо взятого регіону створити на обласному рівні відповідні підрозділи моніторингу під загальним керівництвом Кабінету Міністрів України, діяльність яких стане вагомим внеском у ефективність проходження бюджетного процесу та допоможе у доволі короткі терміни зміцнити фінансову систему держави в цілому. Альтернативою створення зазначеного нового підрозділу, на думку авторів, може стати відповідне розширення завдань та повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України.
У загальні функції вище означених підрозділів входило би проведення наступних заходів.
1. Збір максимальної кількості показників за різними напрямками діяльності регіонів, які певним чином впливають на кінцевий рівень розвитку фінансової системи території.
2. Поділ зібраних показників на групи із відокремленням у кожній із груп тих показників, які найбільш суттєво впливають на рівень збалансованості певної території для зменшення кола дослідження та раціоналізації розрахунків.
3. Виведення формули обчислення показника рівня збалансованості території задля наглядного порівняння ступеню збалансованості різних територій на певний момент часу, а також із метою відслідковування динаміки і перспектив досягнення регіоном оптимального рівня збалансованості в часі.
4. Розробка методології підвищення рівня збалансованості території в майбутньому з конкретним вказанням шляхи подібного збалансування при недостатньому його рівні за тою чи іншою групою показників.
5. Формулювання конструктивних пропозицій щодо застосування даного методу розрахунку при розробці, плануванні та затвердженні бюджетів.
Звичайно, деякі з вищевказаних заходів стосуються лише початкового етапу запровадження пропонованого методу розрахунку рівня збалансованості фінансової системи території (зокрема, це виділення груп показників та розробка формули розрахунку), інші потребують постійного перегляду та пристосування до поточної економічної ситуації в державі (наприклад, методологія підвищення рівня збалансованості та розробка пропозицій щодо використання розрахункових даних), а деякі вимагають постійної систематичної роботи (це стосується процесу збору даних).
Також, далеко не останнім питанням залишається визначення кола споживачів остаточної інформації щодо збалансованості фінансової системи. Отже, попит на результати дослідження виникає зі сторони: органів державної влади (через необхідність здійснення постійного контролю за поточним фінансовим становищем в країні, зокрема, на рівні Міністерства економіки України при розробці програм економічної стабілізації, для регіонального та галузевого вирівнювання диспропорцій; на рівні Міністерства фінансів України при формуванні нових банківських структур; на рівні податкової адміністрації з метою оптимізації величини залучених коштів та наданих пільг); підприємницьких структур (з огляду на тісний взаємозв'язок рівня збалансованості країни та передбачення можливостей здійснення підприємницької діяльності на перспективу); іноземних партнерів та міжнародних організацій (в частині аналізу плато- та конкурентоспроможності нашої держави з метою налагодження стосунків комерційного характеру, зокрема, залучення інвестиційних вкладень); науково-дослідних установ (при розробці програм для проведення ґрунтовних розрахунків щодо перспектив розвитку кожної із складових частин країни та її в цілому, а також створення багатофакторної системи порівнянь фінансового стану нашої держави із закордонними); громадян України (у загальноосвітніх цілях).
Фінансування вищеописаних служб проводиться за рахунок бюджетних коштів, підрозділи не отримують "живих" грошей від своєї діяльності, проте їх функціонування виправдовується і окупається за рахунок позитивного впливу діяльності даних служб на оздоровлення фінансового середовища держави. Хоча у перспективі вбачається можливим пошук альтернативних шляхів отримання доходу (тепер уже мова йде про залучення реальних коштів) від діяльності згаданих вище служб із одночасним їх розширенням, створенням необхідних відділень і підрозділів. Зокрема ідеться про здійснення моніторингових досліджень певних вузькоспрямованих галузей ринку щодо збалансованості ряду найважливіших показників діяльності для конкретних замовників. Необхідно додатково зазначити, що межі вищеописаних моніторингових досліджень можуть коливатися від мікросередовища конкретного підприємства до макросередовища цілої держави чи групи держав. Відповідно, це впливатиме на

 
 

Цікаве

Загрузка...