WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Метод кейс-стаді у професійному розвитку управлінців: основи, стандарти, результати - Реферат

Метод кейс-стаді у професійному розвитку управлінців: основи, стандарти, результати - Реферат

разів. У ході читання запишіть проблеми, які підіймаються героями, ситуаціями чи подіями.
Крок ІІ. Перегляньте список зафіксованих проблем. Можливо, треба щось додати, поновити. Переконайтеся, що охоплено весь спектр проблем. Цей список має відображати ваш досвід, освіту, особистість. Пам'ятайте, що немає "правильного" чи "неправильного" списку.
Крок ІІІ. Перегляньте фонд бібліотеки, зверніться до однокурсників, використайте власний досвід тощо. Знайдіть статті, книги, доповіді, які пропонують теоретичний матеріал (узагальнення, розповіді тощо) щодо питань (проблем), які ви обрали. У цьому випадку ви будете повністю готові до виконання кейсу. Це також допоможе вам обрати техніки щодо використання кейсу.
Зв'язок з обраною літературою для читання.
Ретельно відібрана література для читання збагатить та сфокусує навчальний потенціал кейсів. Загалом, корисні завдання з читання. Один і той самий кейс можна використовувати з різними цілями, з різними завданнями для читання.
Форми представлення кейсів.
Кейси можна представити у різних формах, від декількох речень на одній сторінці до багатьох сторінок [2].
Підготовка кейсів для обговорення.
Готуючи кейс до використання в класі, викладач має визначитися з цілями; використовуючи свій власний стиль, не забувати про можливості, закладені у кейсі. Це може бути технічний чи інтуїтивний підхід. Природно, можуть виникнути питання: наскільки зручно викладач почувається серед слухачів? Веде викладач слухачів до специфічних висновків кейсу, чи навпаки надає групі можливість зробити власні "відкриття"? Викладач - прихильник невизначеності, постійно ставить запитання, чи у нього чіткі та специфічні цілі курсу? Кожен з викладачів має визначитися з цими питаннями і розробити власну стратегію використання кейсів в контексті свого курсу. Той чи інший кейс передбачає мету використання: одні розкривають етичні питання чи міжособистісні проблеми, інші закликають до проектування поведінки героїв (подій), є й такі, що вимагають ретельного аналізу. Деякі кейси передбачають рольові ігри: студенти та викладачі можуть безпосередньо розіграти героїв кейсу. Є кейси, які представляють собою діалог між героями, інші надають слухачам змогу підготувати повідомлення, є й такі, що стимулюють формальні дебати в класі.
Загалом, кейси розробляються і використовуються з огляду на різноманітні інструкційні цілі та цілі курсу. Вони включають:
- непряму соціалізацію через використання реального досвіду;
- розвиток особистісних правил реагування та поведінки на складні ситуації;
- розвиток навичок відокремлення фактів від припущень;
- практикування у висловленні цілей та формулюванні стратегій управлінських дій із залученням особистісних, організаційних та між-організаційних відносин;
- досвід ретельної аргументації своїх суджень та опору спокусі відразу робити висновки щодо фактів, вміння вислухати різноманітні думки одногрупників;
- вдосконалення здатності застосування "книжної" теорії у практичних цілях;
- досвід вирішення проблем та прийняття рішень у групі;
- вдосконалення діагностичних навичок та навичок проектування ефективного втручання в управлінські справи;
- перевірку особистісних цінностей та цілей;
- розвиток та перевірку меж власної поведінки;
- співвідношення "великої картини" з "малим прикладом";
- навчання тому, як використовувати відповідальність, чуйність та представництво в управлінні та державній службі;
- сприяння проявам ризику в управлінні;
- виховання почуття особистого залучення до досягнення поставлених цілей в державному управлінні.
Звичайно, у кожного викладача можуть бути власні цілі щодо використання кейсів у класі. Дуже багато тактичних дій можуть сприяти успішному виконанню інструкційних та персональних цілей у кейс-навчанні. Наприклад, викладач може запропонувати слухачам дати відповіді на такі питання:
- Які факти згадуються у кейсі?
- Які передбачення зроблені у кейсі?
- Які висновки ви зробили з цих фактів та передбачень?
- Які теорії, загальні положення чи правові доктрини присутні у кейсі?
- Якого досвіду ви набули під час читання кейсу та чого навчилися з цього досвіду?
- Які пропозиції (рекомендації) можна зробити? Для кого і чому?
Для тих студентів / слухачів, хто читає кейси неуважно, а тому не бачить основної ідеї (чи ідей) кейсу, можна запропонувати підготувати роботу з зазначенням цілей кейсу у вигляді концентровано підібраних декількох слів; перевести зміст кейсу на мову і термінологію підручника; відокремити факти від думок; підготувати діаграму центральної проблеми кейсу та всі додаткові фактори, що мають до неї відношення.
Існує також багато технік залучення всієї групи до роботи. Х. Фокс пропонує технологію "Філіпс 66" [5], за якої студенти / слухачі діляться на групи з 6-ти чоловік, яким дається 6 хвилин на те, щоб сформулювати свою позицію та обрати того, хто буде її презентувати. Викладач може запропонувати також групам попередні вирішення проблеми і дати їм завдання оцінити ці рішення (погодитися чи піддати критиці). Студентів / слухачів можна поділити на команди для підготовки письмових чи усних доповідей. Цікавими варіантами загальної технології викладання кейсів, яку пропонує Х. Фокс, могли б бути, наприклад, такі: викладач рекомендує різні види робіт, які виконує кожна група. В результаті, всі спостерігають за тим, що зробила кожна з груп; можна запропонувати рольову гру з її подальшою презентацією.
Х. Фокс також пропонує декілька технік, аби підвищити здатність студентів застосовувати досвід, отриманий в результаті аналізу кейсу. Одна з них - запропонувати студентам / слухачам розглянути загальні ситуації, де можна застосувати розроблені в ході обговорення кейсу рішення. Така техніка сприяє розвитку принципу дії та визнання структурних узагальнень в управлінській діяльності.
Ще одна техніка стимулювання застосування знань, отриманих під час роботи над кейсами - дати студентам / слухачам можливість вести заняття чи написати кейс самим та поділитися ним з одногрупниками. Якщо викладач вибирає цю технологію, важливо забезпечити студентів інструкціями (вказівками) щодо написання кейсів. Серед найважливіших: 1) зробіть кейс таким, який зорієнтований на рішення, а не на опис ситуації чи легкої проблеми; 2) пишіть кейс з точки зору якоїсь особи, навіть якщо ця особа не з'являється безпосередньо у кейсі; 3)надайте у кейсі достатньо відповідної інформації для використання її як основи прийняття рішень чи рекомендацій.
Існує ціла низка спроб розрізняти та типологізувати метод кейсу.
Типологія кейсів як педагогічного інструменту, який використовується для досягнення певних навчальних цілей, представлена в монографії П. Шеремета та Г. Каніщенка [4, с. 17-18] і має такий вигляд:
- кейс, що вимагає прийняття управлінського рішення;
- кейс, що вимагає розробки стратегії;
- описовий кейс;
- кейс, що вимагає визначення проблеми;
- кейс, що вимагає застосування теоретичних понять.
Стосовно відображення матеріалу, виду отримання й обробки інформації, процесу прийняття рішення, рішення проблеми й оцінки рішення розрізняють чотири варіанти кейс-методу [1, с. 37].

 
 

Цікаве

Загрузка...