WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Метод кейс-стаді у професійному розвитку управлінців: основи, стандарти, результати - Реферат

Метод кейс-стаді у професійному розвитку управлінців: основи, стандарти, результати - Реферат

можливо з огляду на те, що слухачі:
а) краще усвідомлюють власні пріоритети та цінності, які мають відношення до їх професійної діяльності;
б) вчаться визначати класи більш чи менш типових ситуацій;
в) розвивають в собі ширші можливості для аналізу, оцінюють наслідки різних рішень управлінської ситуації.
Беручи до уваги саме управлінські кейси, розглянемо п'ять видів навчання при методі кейс-стаді.
По-перше, кейси не вживаються з метою передачі знань (хоча, звичайно, деяка трансляція знань і відбувається). Кейси надають "образи" реальних проблем чи реальних ситуацій, які забезпечують слухача знанням про те, що має бути зроблено в організації / установі. Обговорення кейсів виступає потенційним поштовхом до обміну перспективами та досвідом практичної роботи.
По-друге, управлінський кейс полегшує інтеграцію та застосування знань. Кейс-метод базується на взаємообміні досвідом слухачів найбільш зручним і економним шляхом.
По-третє, кейс-стаді метод розвиває у слухача здатність вирішувати складні, але корисні приклади управлінських проблем. Це демонструє, що управлінські ситуації, хоча й складні за природою, піддаються аналізу. Такі приклади - важливий компонент "стилю" управлінця, фундаментальних і характерних шляхів вирішення управлінських проблем. Цей стиль суто індивідуальний і не може розвиватися шляхом прямої передачі знань.
По-четверте, навчання методом кейс-стаді загострює оцінювання пріоритетів та цінностей. Слухач в процесі навчання демонструє власне ставлення, цінності та управлінські орієнтації, які підтримуються чи не сприймаються іншими слухачами.
Результати такого інтерактивного навчання важко передбачити чи перевірити, оскільки вони можуть приймати різні форми. Як правило, спільне порівняння та перевірка набутого досвіду привносять щось нове у практичну діяльність слухачів.
По-п'яте, кейси завжди корисні в плані збагачення досвіду та удосконалення навичок, які слухачі застосовують, аби наблизити ті цінності, які вони вважають найбільш бажаними. Всі навички разом можуть бути описані однією фразою - творче вирішення проблеми і формування аналізу ситуації та прийняття рішення. Навички, які розвиває метод case-study: аналітичні навички (вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати їх; мислити чітко й логічно), практичні навички (формування на практиці навичок використання управлінської теорії, методів та принципів), творчі навички (генерація альтернативних рішень, які не можна віднайти логічним шляхом), комунікативні навички (вміння вести дискусію, переконувати колег, використовувати наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати короткий та переконливий звіт), соціальні навички (оцінка поведінки людей, вміння слухати, підтримувати в дискусії чи аргументувати протилежні думки, контролювати себе тощо).
Кейси найкращим чином залучають слухачів до активного вирішення ситуації, до участі в подіях кейса. Кейс-підхід:
- визначає проблему як таку, яка відповідає реальній ситуації, з якою слухачі стикаються в досвіді роботи;
- підвищує залученість слухачів до навчального процесу;
- підштовхує слухачів до дискусії з застосуванням різних підходів, інтерпретацій та персоналій;
- допомагає розширити аналітичну увагу та орієнтацію на вирішення проблем у слухачів, особливо тих, у кого особистий погляд на організацію / установу чи у кого "вузьке (тунельне) бачення";
- сприяє навчанню без пресингу;
- сприяє вихованню так званого "співчуття", коли слухачі ідентифікують себе з героями кейсу, представляють себе в різних ролях чи ситуаціях;
- зменшує рівень деперсоналізації та абстракції, яка присутня у викладанні та навчанні.
Мета кейс-методу - розвиток здатності тих, хто навчається, приймати рішення - потребує організації процесу навчання як процесу пошуку і прийняття рішень.
Ефективна підготовка до кейсів, на думку Дж. Пірса та Р. Б. Робінзона [7, с. 1-2], передбачає таку діяльність: адекватно організовувати свій час на підготовку кейсу, читати кейс двічі, фокусувати увагу на стратегічних питаннях, не дивитися зверхньо на "речові докази", працювати у зручних для себе часових рамках, трансформувати свої знання у галузь управління. Оскільки кейс-метод потребує активної участі, то студент / слухач має: регулярно відвідувати заняття, бути завжди готовим, приймати участь у дискусіях, розглядати проблему у широкому аспекті, дотримуватися теми обговорення. У свою чергу викладач демонструє такі ролі, як: фокусує увагу, залучає студентів / слухачів, акцентує навчальний процес на концепціях управління, грає роль захисника "диявола" (займає контр-позицію).
Відповідно до концепції відкритих моделей поведінки при прийнятті рішень, процес пошуку та прийняття рішень, який студенти проходять під час роботи над кейсом, можна представити шістьма фазами.
1-й етап. Визначити мету створення кейсу, наприклад, навчання ефективним комунікаціям всередині організації / установи. Для цього можна розробити кейс, взявши за приклад добре відому організацію/установу, описати її комунікації, які використовуються менеджерами для організації роботи з персоналом. Розробити питання та завдання, які дозволять студентам засвоїти різні види комунікацій (наради різного рівня, щорічний звіт, внутріорганізаційна газета, оголошення, брифінги тощо).
2-й етап. Ідентифікувати конкретну реальну ситуацію згідно з відповідною метою.
3-й етап. Провести попередню роботу з пошуку джерел інформації для кейсу. Можна використати пошук за ключовими словами в Інтернеті, аналіз каталогів друкованих видань, журнальних статей, газетних публікацій, статистичних даних.
4-й етап. Зібрати інформацію та дані для кейсу, різні джерела, в тому числі і контакти з організацією, яка описується в кейсі.
5-й етап. Підготувати перший варіант кейсу. Цей етап включає макетування, компоновку матеріалу, визначення форми презентації (відео, друк тощо).
6-й етап. Отримати дозвіл на публікацію кейсу у випадку, якщо інформація містить дані з конкретної організації.
7-й етап. Обговорити кейс, залучаючи якомога ширшу аудиторію, і отримати експертну оцінку колег перед його апробацією. Як результат такої оцінки можна внести необхідні зміни та покращити кейс.
8-й етап. Підготувати методичні рекомендації з використання кейсу. Розробити завдання для студентів і можливі питання для дискусії та презентації кейсу, описати передбачувані дії студентів / слухачів і викладача в момент обговорення кейсу.
Ефективне використання кейсу потребує від викладачів ретельного планування. Така підготовкаскладається з двох частин - змісту та процесу.
Зміст означає вибір питань (проблем), на яких акцентується увага через застосування обраних процесуальних технологій. Процес означає технології щодо використання кейсів у класних завданнях, роботах у групі, рольових іграх та демонстраційних методах.
Підготовка змісту кейсів. Застосовується метод "кроків" щодо ідентифікації та вибору питань (проблеми) у окремому кейсі. Для слухачів даються такі завдання.
Крок І. Проаналізуйте зміст (сутність) кейсу. Прочитайте його декілька

 
 

Цікаве

Загрузка...