WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Від класичної децентралізації до регіонодецентралізації - Реферат

Від класичної децентралізації до регіонодецентралізації - Реферат

аспекти: доцільності посилення сфери управлінської діяльності та збільшення повноважень. Зокрема, у розпорядчому плані - створення виконавчих органів обласних та районних рад, матеріальному плані - визнання за цими структурами управління суб'єктів права власності, організаційному плані - впливу на соціально-економічне та суспільно-політичне становище відповідного регіону, в тому числі, через застосування важливого чинника - кадрової політики.
Утворивши на регіональному рівні виконавчі органи в районних та обласних радах, таким чином отримавши відповідні повноваження та додаткові важелі впливу, останні матимуть можливість завдяки поєднанню нормативно-правової та управлінської діяльності самостійно визначати соціально-економічну політику відповідного регіону. Поряд з цим, за відсутності дієвого контролю та впливу з боку територіальних громад сіл, селищ, міст вони перетворяться на монопольні управлінські структури без прив'язки до них, адже надавши повноваження обласним і районним радам самостійно розпоряджатися спільною власністю, вони стають непідконтрольними територіальним громадам.
Коли мова йде про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, то її бажано розглядати не стільки як основне джерело наповнення обласних та районних бюджетів, а гарантованою Конституцією України та чинним законодавством матеріальною основою територіальних громад, необхідною для забезпечення суб'єктів відповідними послугами та утримання на належному рівні об'єктів, що забезпечують спільні потреби територіальних громад відповідного регіону. У першу чергу йдеться як про об'єкти, через функціонування яких має бути забезпечено належним рівнем послуг населення області, району, так і утримання неприбуткових об'єктів переважно соціальної сфери, охорони здоров'я, культури, освіти тощо. За умови визнання на законодавчому рівні за обласними та районними радами суб'єктів права власності відповідні територіальні громади фактично залишившись без організаційно-фінансової підтримки, не зможуть самостійно забезпечити увесь спектр послуг, що надавалися структурами спільної власності. З метою взаємовідносин місцевих рад усіх рівнів та територіальних громад видається доцільним застосувати на практиці інноваційну модель реалізації управління комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах та їх спільною власністю у системі місцевого самоврядування в Україні [21].
Через здійснення на регіональному рівні низки організаційно-управлінських заходів, безумовно, можливо досягти деяких позитивних результатів, але це опосередковано чи напряму відбуватиметься за рахунок зменшення ролі територіальних громад. Адже надавши органам місцевого самоврядування на обласному та районному рівні вищезазначені преференції, не окресливши у законодавчому плані повноваження щодо надання матеріально-фінансової та методично-практичної допомоги сільським, селищним, міським радам, поступово опинимося перед проблемою доцільності їх утримання та взагалі подальшого існування. За таких обставин доведеться проводити новий етап децентралізації на регіональному рівні - регіонодецентралізації. Вважаємо цей процес передачею повноважень від органів регіонального рівня до громадських самоврядних структур управління - громадівських рад [21, с. 78].
На думку автора, доцільність збільшення повноважень обласним та районним радам слід пов'язувати з необхідністю надання постійної, а головне - дієвої методично-практичної допомоги сільським, селищним, міським радам, налагодженню тісних взаємозв'язків безпосередньо з територіальними громадами, пошуку форм і методів збільшення матеріальної бази за рахунок створення міжобласних та міжрайонних комунальних підприємств [22, с. 56-57], а не створенню на регіональному рівні автономно-монопольних управлінських структур, ніяким чином не зв'язаних з територіальними громадами.
Намагаючись на сучасному етапі розвитку держави розробити оптимальну модель державного управління, видається доцільним здійснити фундаментальні теоретико-прикладні наукові дослідження та визначити на законодавчому рівні структуру публічної влади в Україні.
Література:
1. Невелєв О. Не протистояння, а збалансована взаємодія // Місцеве самоврядування. - 1998. - № 3-4. - С. 111-116.
2. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / Я. Гонзяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; За заг. ред. Я. Гонцяжа. - К.: Міленіум; Вид-во УАДУ, 2001. - 184 с.
3. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія. - К.: Ін Юре, 2003. - 512 с.
4. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посіб. - К.: Арарат-Центр, 2001. - 176 с.
5. Коваленко А. Столиця у законопроектних риштуваннях // Місцеве самоврядування. - 1997. - № 3-4. - С. 28-36.
6. Копиленко О., Копиленко М. Український федералізм // Місцеве та регіон. самоврядування України. - 1994. - № 1-2. - С. 23-30.
7. Поживанов М. О. Українські вектори місцевого самоврядування. - К.: Альтерпрес, 2004. - 368 с.
8. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / Я.Гонзяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; За заг. ред. Я. Гонцяжа. - К.: Міленіум; Вид-во УАДУ, 2001. - 184 с.
9. Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування: Навч. посіб. / В. В. Кравченко, В. С.Лісовик, А. С. Матвієнко та ін. - К.: Атіка, 2004. - 264 с.
10. Махина С. Н. Сущность и системные характеристики политико-правовой категории "децентрализация" в современном демократическом государстве // Государство и право. - 2006. - № 7. - С. 27-30.
11. Ігнатов В., Ребкало В. І все-таки централізація чи децентралізація? // Місцев. самоврядування. - 1998. - № 1- 2. - С. 29-34.
12. Столицю маємо. А як зі столичним статусом? // Віче. - 1997. - № 4. - С. 44-52.
13. Шремф Л. Діємо нетрадиційно - на межі "фолу"// Місцев. самоврядування. - 1997.- № 3-4.- С. 8-13.
14. Друзюк С. Громада - велика сила. Та можливості обмежені // Віче. - 1998. - № 5. - С. 41-46.
15. Руснак Б. Місцеве самоврядування. Пора знімати декорації // Віче. - 2000. - № 2. - С. 18-28.
16. Андресюк Б. Самоврядування. Чого ми від нього очікуємо // Віче. - 2000. - № 6. - С. 41-42.
17. Гордієнко М. Творчий потенціал консервативної орієнтації // Віче. - 1998. - № 1. - С. 30-39.
18. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія / Кол. авт.; Відпов. ред.. - проф. Н. Р. Нижник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1997. - 448 с.
19. Некрич А. Важка ти, ноша самоврядування // Віче. - 1997. - № 5. - С. 39-49.
20.Закон України про місцеве самоврядування в Україні // Відом. Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
21.Алексєєв В. М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: організаційно-теоретичні засади. - Чернівці: Технодрук, 2005. - 216 с.
22.Алексєєв В. М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку: Монографія. - Чернівці: Технодрук, 2007. - 336 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...