WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шляхи удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста - Реферат

Шляхи удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста - Реферат

підготовки кадрів для забезпечення економічного росту м. Макіївки", який розроблений за напрямком "Розвиток ефективних механізмів управління", і спрямований на удосконалення і розвиток інноваційних форм і методів роботи з кадрами в системі міського самоврядування з метою підвищення ефективності виконання функцій посадовцями виконавчих органів міської ради, депутатами міської ради, керівниками підприємств комунальної та інших форм власності, головами комітетів самоорганізації населення міста.
Мета проекту - створити відсутній в системі підготовки кадрів механізм формування молодих фахівців нової генерації, що володіють технікою командної роботи і здібних вибирати стратегії розвитку міських комплексів та інших сфер економіки міста, виходячи із попередньо розробленого бажання майбутнього регіону.
Команди з програмами розвитку міста формуються одночасно для 7 головних міських комплексів (економічного, соціального, житлово-комунального, споживчого ринку, інженерної інфраструктури, культури та архітектури, адміністративно-управлінського), що дозволяє залучити до цього процесу широкі маси громадськості: штатних працівників виконавчих органів міської ради, кадровий резерв, молодих фахівців, старшокласників і студентів, як майбутній потенціал, як головних носіїв картини майбутнього міста. Формування бачення майбутнього регіону різно-галузевими командами проводиться за допомогою корпоративних тренінгів.
Підставою для визначення саме цих цільових груп стала впевненість у тому, що саме молодь є на сьогодні носієм головних вимог до майбутнього свого міста і без неї це бачення не розробити. Крім того, ніхто активніше ніж молодь, не буде прагнути втілити його в життя в стислі строки. Однак, бачення майбутнього не створити без розробки бачення реальної моделі життєдіяльності міста за допомогою нині працюючих фахівців. Розумне поєднання активної частини населення двох поколінь дозволить нам мати злагоду у громаді при розробці програм розвитку міста або його галузей.
Участь у колективній одночасній розробці програм розвитку основних галузевих комплексів міста дає можливість:
- по-перше, штатним працівникам виконавчих органів міської ради підвищити свій професійний рівень;
- по-друге, кандидатам на зайняття вакантних посад отримати таку уяву про устрій, принципи життєдіяльності міста та корпоративну культуру міськвиконкому, яку самостійно можливо сформувати лише через 3-5 років роботи.
В процесі реалізації проекту передбачено ряд заходів:
- створення міського проектно-методологічного майданчика для підготовки команд фахівців з програмами підвищення соціально-економічної ефективності галузевих міських комплексів;
- підготовка першої генерації багатоцільових команд фахівців з програмами розвитку галузевих комплексів міста;
- розширення системи конкурсного відбору претендентів на вакантні посади із складу команд з програмами розвитку міста;
- ведення проектно-методологічного майданчику в міську систему підготовки кадрів і програм розвитку міста;
- розробка системи показників, які орієнтують цільові групи на розробку проектів і формування команд, що забезпечать щорічний 10% приріст показників економічної діяльності міста;
- обґрунтування необхідності доповнення системи підготовки кадрів підсистемою саморозвитку у вигляді Центру розвитку міста.
Фактично, мова йде про створення повного циклу "освіта - наука - технології - виробництво", у якому спочатку лідерами прогресу витупають Донбаська національна академія будівництва і архітектури, а також Макіївський науково-дослідний інститут безпеки в вугільній промисловості. Вони мають необхідний педагогічний та науково-технічний персонал для підготовки нових кадрів і для підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств та організацій Макіївки із метою їх переходу в статус "лідера прогресу". Крім того, наявність висококваліфікованих кадрів та розташування в зоні пріоритетного розвитку надає можливість стверджувати про можливість створення високотехнічних виробництв, технопарків та бізнес-центрів.
Таким чином, стратегія кадрового забезпечення значною мірою спрямована на ефективне використання людських ресурсів на основі всебічного розвитку особи, збагачення її професіоналізму, ефективної реалізації її здібностей та особистих інтересів у трудовій діяльності. Такий розвиток має здійснюватись на основі принципів, які визначають основні риси, сутнісні характеристики, найважливіший зміст і значення державної кадрової політики.
Щодо створення механізму кадрового забезпечення стратегії, то він може успішно діяти тільки при наявності: науково обґрунтованої концепції сучасної державної кадрової політики; законодавчої, нормативної, організаційної, науково-інформаційної та навчально-методичної бази; органів і організацій від центрального до місцевого рівня, які займаються кадровими питаннями і здатні реалізувати державну кадрову політику.
Суттєва перебудова структури і змісту кадрової служби, спричинила визначення нового статусу суб'єктів кадрової діяльності, кардинальної зміни завдань і функцій: розробку і використання нових технологій відбору, оцінки, переміщення і просування кадрів; ведення банкукадрової інформації; прогнозування і планування потреби у кадрах; перебудову всієї системи професійної ідентифікації кадрів, включаючи профвідбір, профадаптацію, профкорекцію, встановлення чіткого порядку посадових призначень і службового росту.
На удосконалення і розвиток інноваційних форм і методів роботи з кадрами в системі міського самоврядування спрямовані вказані програми та проекти, цикли лекцій та семінарів-тренінгів. Всі вони в сукупності надають можливість виявляти незадіяний кадровий потенціал, підвищувати професійну компетентність вже працюючих посадовців, розвивати гнучкість та креативність їх мислення як ключового механізму досягнення розробленої стратегії розвитку міста.
Всі ці зміни ініціювали процес омолодження складу посадових осіб місцевого самоврядування, сприяли залученню молоді до державної служби, до процесу управління розвитком міста, і, в свою чергу, вимагають більш широкого застосування такої форми підготовки спеціалістів, як дистанційне навчання. Це потребує налагодження постійного зв'язку з центром дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональними інститутами та іншими навчально-дослідними центрами інформаційних технологій та систем; співробітництва з Центром Муніципального менеджменту (Хабітат, Японія) по створенню Макіївської філії Центру інформації ООН, для використання навчальної та інформаційної бази центру для підвищення як рівня професійної підготовки депутатів Міської Ради та службовців міськвиконкому, так і в створені інформаційної системи обміну досвідом.
Також з метою координації діяльності наукових, освітніх та виробничих організацій доцільно у координаційній Раді розвитку міста доцільно створити спеціальну групу із науково-технічного прогресу, в яку повинні входити керівники ДонНАБА, МакНДІ, МЕГІ та інші підприємства і організації Макіївки, які забезпечують інноваційний розвиток економіки міста. Ця група може очолити розробку інновайно-інвестиційної програми "Донбаський технократ", а також Програми науково-технічного розвитку Макіївки до 2015 року.
Література:
1. Проблемні питання формування стратегії соціально-економічного розвитку промислового міста: Матеріали круглого столу, 11 березня 2005 року/ Під загальною ред.. В.Н.Амітана; М-во освіти і науки України. Дон НАБА, каф. економіки підпр., управління економіки Макіївської міської ради. - Макіївка, 2005. - 105 с.
2. Стратегія соціально-економічного розвитку міста Макіївка до 2015 року. Макіївка, 2004. - 248 с.
3. Якубовський О.П., Приходченко Л.Л. Кадри, еліти, лідерство в державному управлінні. - Одеса: ОФ УАДУ, Оптімум, 2001.-173 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...