WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шляхи удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста - Реферат

Шляхи удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста
В Україні, після проголошення незалежності, відбувається реформування всіх сфер життєдіяльності, зокрема децентралізація та деконцентрація управлінських функцій потребує поступового перенесення центру відповідальності за прийняття рішень на місцеві органи управління і самоврядування. Відтак, масштаби та складнощі сьогодення, нові завдання, які потрібно вирішувати на місцевому рівні, вимагають прискореного формування та оновлення управлінської мережі, залучення до діяльності в органах місцевого самоврядування молодих, енергійних, компетентних та ініціативних кадрів нової генерації.
Слід зазначити, що окремі гілки влади, міністерства, відомства, органи місцевого самоврядування розробляють свої кадрові програми і плани, однак в межах стратегії і тактики кадрової політики держави. Тільки за таких умов вона може бути ефективним інструментом державного впливу на економіку і політичне життя. Однак, сьогодення потребує виваженої кадрової політики на місцях, певної стратегії щодо напрямків кадрової роботи з тим, аби програми та стратегії соціально-економічного розвитку територіальних громад мали відповідне кадрове забезпечення і мали реальну можливість бути запровадженими в життя.
Актуальність даного дослідження визначається також і тим, що проблема управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи є важливою і актуальною для всіх сфер діяльності міста. Реалізація комплексного підходу до розвитку міста як єдиного цілого потребує формування підсистеми підготовки кадрів нової генерації, яка дозволить керівництву міста забезпечити одночасну підготовку кандидатів на заміщення вакантних посад і формування команд, які зможуть забезпечити економічне зростання міста на основі попередньо розробленого бачення майбутнього регіону.
Різні аспекти державної кадрової політики та кадрової роботи, підготовки кадрів нової генерації широко висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема О.Воронька, О.Губи, С.Дубенко, Н.Нижник, В.Олуйка, Є.Охотського, Г.Щокіна, О.Якубовського. В умовах реформування системи державного управління зростає потреба у науковій розробці технологій підвищення результативності діяльності. Все це збільшує об'єктивну потребу у проведенні наукових досліджень з актуальних проблем кадроведення і державної служби.
Тому метою публікації є обґрунтування напрямків удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста як дієвих інструментів підвищення ефективності та результативності діяльності міської ради на прикладі міста Макіївка.
Це обумовлено тим, що Макіївка - високорозвинене промислове місто з інноваційно орієнованою економікою, з високими доходами населення, із сприятливою екологічною ситуацією. Місто, що володіє високим трудовим, економічним, виробничим і науковим потенціалом. Тому розроблена стратегія соціально-економічного розвитку міста до 2015 року [2] спрямована на збереження досягнутого рівня розвитку міста, більш повне використання і розвиток власного потенціалу, використання позитивних якостей нової соціально-економічної і політичної системи для подальшого розвитку. Тобто, місією територіальної громади міста Макіївки є виробництво продукції на основі нових технологій та впровадження інновацій як для експорту так і для внутрішнього ринку для досягнення стійкого розвитку у соціальній, екологічній та економічній сферах.
Так, у підготовленому стратегічному плані [1], для кожної стратегічної цілі та відповідної операційної цілі приводиться зміст конкретних завдань для запропонованих виконавців з можливими джерелами фінансування та можливий термін впровадження вже розроблених відповідними виконавцями конкретних організаційно-економічних та інших заходів, проектів і т.д. Таким чином запропонований стратегічний план є основою для подальшої роботи Макіївського міськвиконкому щодо реалізації стратегії розвитку м. Макіївка на період 2005-2015 рр. Все це потребувало визначення конкретних відповідальних виконавців, обсягів та джерел фінансування, а також конкретного терміну впровадження.
Але для реалізації стратегії розвитку Макіївка до 2015 року необхідним є адекватне кадрове забезпечення механізмів її реалізації. Тому генеральним напрямком кадрової політики Макіївської міської ради та міськвиконкому є інвестиції в людину, джерелами яких стають кошти підприємств та населення, зацікавлених у створенні нового іміджу міста, як лідера прогресивних змін як у Донбасі, так і на Україні.
Найбільш продумана кадрова політика залишиться лише гарним побажанням, якщо їй не будуть відповідати конкретні механізми практичної роботи. Так само як останні можуть бути життєздатними, дієвими, якщо направлені на реалізацію науково-обґрунтованих, що відповідають життєвим потребам, теоретичних положень, політичних установок.
Від продуманості і надійності процесу реалізації кадрової політики залежить ступінь "влучності", тобто правильного відбору і висунення кадрів. Тому найважливішим завданням на нинішньому етапі розвитку Макіївської територіальної громади є створення такого механізму кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста, який би надав можливість забезпечувати на базі сучасних науково-технічних досягнень ефективну і високопродуктивну діяльність підприємств і організацій територіальної громади, що видається цілком можливим за умови підготовки кваліфікованих кадрів, професіоналів, здатних застосовувати теоретичні знання на практиці.
Досвід свідчить, що кадрова політика як складне, комплексне явище може успішно реалізовуватися через механізм нормативно-правового, організаційного, науково-інформаційного і навчально-методичного забезпечення [3]. А тому розглянемо які саме інструменти застосовуються в діяльності Макіївської міської ради.
Так, наприклад, механізм нормативно-правового забезпечення кадрової політики пропонує створення єдиного правового поля роботи з кадрами, що надає кадровій роботі системності, стабільності, певної уніфікованості, стає фактором формування професійної однорідності і стійкого складу державних службовців. Так, ще на початку липня 2004 року керівникам всіх виконавчих органів ради були дані доручення щодо перегляду правової бази Положень про відділи та управління на предмет очищення їх від ненормативних функцій, що залишилися з минулого й переписувались з року в рік та включення функцій, що випливають з зв'язку з прийняттям нових нормативних документів, в т.ч. й відомчих. Виходячи з цього, по виконавчим органам ради було введено в оборот більш ніж 600 нормативних документів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в т.ч. тих, що мають безпосереднє відношення до функцій кожного з відділів, управлінь ради та виконкому - від 15 до 141 документів. Були чітко визначені основні напрямки роботи кожного відділу та управління.
Серед програм, які були затверджені Макіївськоюміською радою щодо кадрового забезпечення, на увагу заслуговують наступні: "Програма удосконалення мережі закладів освіти м. Макіївка на 2003 - 2008 роки", "Програма молодь Макіївки на 2003 - 2008 роки", "Програма розвитку місцевого самоврядування "Взаємодія органів місцевого самоврядування", "Програма вдосконалення системи підготовки кадрів для забезпечення економічного росту міста Макіївка".
Зокрема, з метою удосконалення кадрового потенціалу самоуправління міста і створення дієвого кадрового резерву, ґрунтуючись на Законах України "Про державну службу" та "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада затвердила цільову програму "Кадри Макіївки" і включив витрати на її реалізацію до бюджету. Програму було розроблено з метою зміцнення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, створення дієздатного кадрового резерву та затверджено рішенням Макіївської

 
 

Цікаве

Загрузка...