WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Умови і чинники якості управлінського рішення - Реферат

Умови і чинники якості управлінського рішення - Реферат

успішної роботи місцевого органу державної виконавчої влади є правильний розподіл відповідальності. Основою відповідальності є раціональна система контролю. Контроль повинен бути розумним, коректним, він не повинен перетворюватися на дріб'язкову опіку, пригнічувати людей, сковувати їх ініціативу, гасити творчий порив, не повинен порушувати робочий ритм, створювати нервозність і напруженість в колективі.
Важливими моментами є:
побудова в місцевому органі державної виконавчої влади комунікаційної мережі для обміну інформацією між державними службовцями і підрозділами (з урахуванням необхідності збереження конфіденційних відомостей);
облік можливості конфліктів інтересів між підрозділами або державними службовцями ;
наявність механізму отримання інформації про хід виконання рішень.
Ігнорування цих моментів призводить до падіння якості управлінського рішення.
Назвемо і такий чинник підвищення якості управлінського рішення, як вивчення чужого позитивного і "провального" досвіду. Зокрема, чужий досвід показує, що надмірна гонитва за кількісними даними, збір будь-яких кількісних відомостей може привести до того, що керівник захлинеться в потоці чисел. Причому впровадження сучасної техніки положення може навіть погіршити: керівник втрачає уявлення і про зміст неосяжнихвідомостей, і про процес їх перетворень.
Тепер пригадаємо ще одну загальновідому, але часто недооцінювану, умову підвищення якості управлінського рішення. Як вже мовилося, величезний вплив на якість управлінського рішення, що розробляється, роблять такі чинники, як компетентність керівника, його ділові і особисті якості, рольові позиції (посадова, функціональна, групова, цивільна, сімейна). Але і найвища компетентність не гарантує знання абсолютно всіх нюансів діяльності організації, особливо якщо ця організація - місцевий орган державної виконавчої влади.
Основне завдання керівника - уміння так організувати процес розробки і прийняття управлінських рішень, щоб з високим ступенем вірогідності ухвалювалися ефективні управлінські рішення. Тому керівник, який "все знає сам", може опинитися просто небезпечним: зарозумілість, самовпевненість, видимість обізнаності можуть перешкодити йому прийняти вірне рішення.
На якість рішення впливають і "обмеження реального світу":
державний службовець може просто не знати про те, що проблема існує (або він переобтяжений роботою, або проблема глибоко прихована);
немає можливості зібрати необхідну інформацію (через тимчасові, технічних або фінансові обмеження);
немає можливості повноцінно переробити цю інформацію (головним чином не вистачає часу);
важко скласти повний список альтернативних варіантів.
На практиці облік такого позитивного чинника, як націленість на дію, може здійснюватися, наприклад, за рахунок створення тимчасових творчих груп добровольців, що ставлять власні цілі. Зазвичай такі групи нечисленні (5-10 осіб), далеко не завжди вони укладаються в структурну схему місцевого органу державної виконавчої влади. Звернемо увагу на те, що для прогресивного руху вперед зовсім не обов'язкова наявність в структурі місцевого органу державної виконавчої влади постійних дослідницьких груп і строгої формалізації процесу розробки нововведень.
Звичайно, подібний спосіб організації роботи має свої труднощі і мінуси. Скажімо, треба вирішити ряд організаційних питань: як державні службовці повертатимуться в свої підрозділи, як погоджувати роботу підрозділів з тимчасовим відлученням якогось співробітника і так далі. Але в цілому даний спосіб треба мати на увазі як один з варіантів організації роботи, оскільки в його основі лежить позитивний принцип: замість подолання опору людей тому, що вони не готові робити, їм надається можливість робити те, що вони готові робити.
Нарешті, для розробки якісного управлінського рішення важливим є такий чинник, як уміння "слухати споживача", наприклад, отримання достатньо точного уявлення про його потреби в обслуговування пропонованої йому продукції.
Відомо, що управлінське рішення направлене на підвищення ефективності діяльності місцевого органу державної виконавчої влади. Через це саме ефективність функціонування місцевого органу державної виконавчої влади, а не звітність, повинна бути мірою ефективності прийнятих управлінських рішень.
Отже, можна зробити наступні висновки.
Ключем до отримання якісного рішення є цикл формулювання проблеми, вибору кінцевої мети, розробки шляхів досягнення цілей, оцінки їх ефективності, експериментальної перевірки, уточнення кінцевої мети, що повторюється, розробки нових варіантів рішення і т. ін. Іншими словами, принципово допустиме повернення з будь-якого етапу процесу підготовки, ухвалення і реалізації рішення до попередніх етапів, тобто робота з управлінським рішенням повинна йти в ітеративному режимі.
Безумовно умови реальної діяльності, специфіка ситуації, що склалася, якісь об'єктивні зовнішні чинники можуть не дозволити провести необхідні ітерації. Але принципова установка повинна бути такою: в ході роботи необхідно проявляти гнучкість, при виникненні нових чинників треба проводити переоцінку отриманих результатів, а в деяких випадках міняти ідеї, що полягають в основі рішення. Звичайно, постійно змінювати цілі, шляхи і засоби їх досягнення неприпустимо, це заважає чіткій орієнтації діяльності місцевого органу державної виконавчої влади. Але не менш небезпечне формальне відношення до поставленого завдання і наполегливе прагнення вирішити її за допомогою раніше вибраних засобів всупереч реальному ходу подій.
Література:
1. Дєгтяр А. Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень / Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. - 2002. - Вип. 20. - С. 192-196.
2. Игнатьева А. В., Максимцов М. М. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 160 с.
3. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений: Учеб. пособие. - М.: Рус. деловая лит., 1998. - С. 127.
4. Раппопорт Б. Оптимизация управленческих решений. - М.: Теис. - 2001. - 364 с.
5. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 271 с.
6. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...