WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Умови і чинники якості управлінського рішення - Реферат

Умови і чинники якості управлінського рішення - Реферат

повинен уміти дивитися хоч би на крок вперед, і тоді він буде озброєний, зокрема, і при ширшому розділенні права прийняття рішень зі своїми підлеглими.
Процес управління можна укрупнено представити у вигляді трьох складових елементів: визначення курсу дій, розробки і прийняття рішення, виконання. Слабкість хоч би однієї з ланок єдиного ланцюга, звичайно, призводить зниження якості всього процесу управління.
Перш за все перерахуємо основні, базові положення, які доцільно мати на увазі, оскільки їх свідомий облік сприяє підвищенню якості управлінського рішення.
Якість управлінського рішення зростає у тому випадку, коли роботі державного службовця властиві наступні позитивні риси:
високий науково-технічний рівень управління, тобто використання сучасних методів, алгоритмів і технічних засобів на всіх етапах управління;
висока технологічна культура управління (підкреслимо, що як і в будь-якій іншій роботі, технологічна культура вимагає наявність загальної культури);
наявність необхідного інформаційного забезпечення процесу управління, що вимагає використання відповідних технічних засобів збору, передачі, переробки, зберігання і пошуку потрібних відомостей, наявність розвиненої комунікаційної системи і відповідної інфраструктури для роботи з інформаційними потоками;
достатній рівень систематизації, формалізації і стандартизації процесу управління, що дозволяє уникнути "винаходу велосипеда";
наявність організаційних форм управління, адекватних завданням управління, раціональне поєднання централізації і децентралізації управління;
інтенсифікація процесу управління, скорочення тривалості управлінського циклу;
скорочення тривалості перехідних процесів при реалізації рішень, запобігання "розмиванню" суті рішення при доведенні його до безпосередніх виконавців;
розробка управлінських рішень в комплексі, погоджено, з урахуванням роботи всього управлінського ланцюжка;
уміння відокремлювати те, що є головним і важливим, від другорядного і дрібного.
Звернемо увагу тільки на два останніх з них, оскільки далеко не завжди робота державного службовця місцевого органу державної виконавчої влади може характеризуватися названими рисами.
У тому випадку, коли рішення поліпшує роботу лише якоїсь єдиної ланки, замість загального успіху всієї справи, тобто замість поліпшення роботи всієї системи, може з'явитися в цілому негативний результат. Така ситуація виникає, наприклад, якщо в управлінському ланцюжку поставили нове устаткування тільки на одній з ділянок, нічого не змінивши на останніх. У результаті модернізована ділянка знижує ефективність через малопотужність попередніх і подальших ланок, працювати на повну потужність часто не може, а ділянки, наступні за нею, не можуть повноцінно використовувати нові можливості свого оновленого попередника. В цілому виходить, що проведені поліпшення і витрати не працюють.
Від чого ж в першу чергу залежить якість управлінського рішення? В укрупненому вигляді чинники, що впливають на якість управлінського рішення, представлені в табл.1. [2].
Таблиця 1.
Чинники, що впливають на якість управлінського рішення
Етап
розробки рішення Методичний рівень розробки рішення
Обсяг, достовірність, оперативність використовуваної інформації.
Рівень організації, механізації і автоматизації
інформаційної роботи.
Час, необхідний для розробки рішення.
Компетентність особи, що ухвалює рішення.
Суб'єктивні чинники.
Етап
реалізації
рішення Організаційні форми і методи управління.
Час, необхідний для здійснення рішення.
Авторитет керівника.
Рівень підготовки управлінських кадрів.
Надійність і ефективність технічних засобів
управління.
Раціональна організація контролю виконання рішення.
Суб'єктивні чинники.
В цілому до чинників, що багато в чому визначають якість управлінського рішення, треба віднести надійність інформації, швидкість її переробки, організацію комунікаційної мережі, протидію можливим перешкодам в каналах зв'язку і перешкодостійкість каналів зв'язку, захист конфіденційної інформації тощо [3].
Однією з основних умов підвищення ефективності інформаційного забезпечення є ведення регулярного, повного і якісного обліку. Необхідно організувати облік виконання всіх планів, програм, завдань за такими параметрами, як кількість, якість, витрати, виконавці і терміни. Облік витрати ресурсів бажано організувати за всіма видами ресурсів.
З переробкою інформації пов'язана ще одна проблема. Як відомо, в будь-якому органі державного управління є певна управлінська ієрархія, і процес проходження інформації залежить як від числа рівнів в ній, так і від інтересів державних службовців на різних рівнях управління. Збереження достовірності інформації при її проходженні поверхами управлінської ієрархії - одне з найважливіших завдань державних службовців місцевих органів державної виконавчої влади. Причому ці завдання пов'язані не тільки з суб'єктивними, але і з об'єктивними причинами: інформація та, що йде "вгору" агрегується, "вниз" - декомпозірується, конкретизується.
По-друге, безумовно, одним з найважливіших чинників високої якості прийняття управлінських рішень є хороша організаційна структура управління [4]. Оцінювання організаційної структури рекомендується проводити за наступними критеріями:
здатність організаційної структури місцевого органу державної виконавчої влади забезпечувати досягнення високого результату.
здатність організаційної структури місцевого органу державної виконавчої влади забезпечувати стратегічний розвиток, зокрема - інтенсивне впровадження результатів науково-технічного прогресу.
здатність організаційної структури місцевого органу державної виконавчої влади забезпечувати своєчасне реагування на зміну політичної ситуації, здатність здійснювати необхідні дії, викликані цією зміною.
здатність організаційної структури місцевого органу державної виконавчої влади забезпечувати необхідне оперативне управління і необхідний контроль.
здатність організаційної структури місцевого органу державної виконавчої влади гармонізувати виробничі і соціальні процеси.
обсяг витрат, пов'язаних з функціонуванням організаційної структури місцевого органу державної виконавчої влади [4].
Необхідним елементом

 
 

Цікаве

Загрузка...