WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Соціальний капітал та його роль у регіональному розвитку - Реферат

Соціальний капітал та його роль у регіональному розвитку - Реферат

маємо усунути величезний розрив між нагромадженими обсягами інформації та знань і тими, що ефективно використовуються або можуть бути використані.
Спільна діяльність індивідів та їх об'єднань є умовою створення співтовариства. Освіта грає важливу роль, допомагаючи індивідам жити більш згуртовано, надаючи можливість вирішувати спільно ті завдання, які неможливо вирішити поодинці. Отже, важливим елементом посилення громади і, відповідно, важливим джерелом ресурсного забезпечення громад є кооперація, яка у тому числі включає загальну пошану та загальну толерантність. Для цього необхідно, щоб кожен суб'єкт суспільства - індивідуальний чи груповий - був залучений у процес ухвалення решень і брав участь у їх реалізації, несучи певну частину відповідальності.
Безумовно, у суспільстві існує конфлікт інтересів між людьми, між різними соціальними групами. Суть питання полягає у тому, щоб визначити підходи і механізми врегулювання різних інтересів сторін. Демократія робить ці процедури відкритими, щоб їх можна було узгодити, а теорія соціального капіталу розглядає соціальну довіру як інструмент розвитку демократії.
"Хороші" суспільства ростуть завдяки зростанню "хороших" людей, які є активними провідниками соціальних цінностей і моралі серед решти членів громади.Зростання загального інтелекту і моралі є основним завданням при розвитку інститутів громадянського суспільства і демократії. Вчитися буті людиною означає не тільки брати, але й ділитися тим, що маєш. Ті, хто розуміє і цінує переконання, бажання інших, відповідає майбутнім перетворенням і стає цінним людським ресурсом.
Висновки. Розгляд такого нового для української науки поняття як "соціальний капітал" в контексті ресурсного забезпечення суспільного, зокрема регіонального розвитку за умов демократизації та розбудови громадянського суспільства дає підстави зробити наголос на пріоритетності цього напрямку у розбудові української держави та удосконаленні усієї системи організації державної влади і місцевого самоврядування.
Дослідження проблематики соціального капіталу має не тільки теоретичне, але й практичне значення, оскільки на сучасному етапі розвитку України зі всією очевидністю постає актуальність таких проблем, як дефіцит довіри усередині співтовариства, зокрема між владою і громадою.
Значущість соціального капіталу особливо очевидна при розробці державної політики, спрямованої на децентралізацію відповідальності за суспільний добробут. Велика роль в теорії соціального капіталу відводиться взаємодії державних, підприємницьких і некомерційних структур, які, об'єднуючи свої ресурси, підсилюють соціальний, економічний і політичний розвиток місцевого співтовариства.
Соціальний капітал, як і фінансовнй капітал, є ресурсом, який створюється співтовариством з метою посилення свєї єдності і він неможливий без таких елементів, як добровільність, асоціації, залучення індивідів у життя громади. Висока громадянська свідомість сприяє економічному розвитку, забезпечує високий рівень політичної участі, а також збільшує відповідальність усіх учасників суспільного розвитку.
Перспективи подальших розвідок.
Подальшого дослідження та прикладної розробки у тематиці соціального капіталу потребують питання вибудовування системи цінностей, на які має спиратися діяльність системи освіти, зокрема освіти працівників, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Потрібно визначити методику оцінки стану соціального капіталу та його складових з урахуванням регіональних, соціальних та інших особливостей складових соціуму. Наступні наукові розвідки мають бути спрямовані на виявлення залежності економічного, соціально-політичного та іншого видів стану певних громад у залежності від наявних харакетристик соціального капіталу, що належить цим громадам.
Література:
1. Durkheim, E. (1893), The Division of Labor in Society, The Free Press, New York, 1984.
2. Hanifan, L. (1916), "The Rural School Community Center", Annals of the American Academy of Political and Social Science, No. 67.
3. Jacobs, J. (1961), The Life and Death of Great American Cities, Random House, New York.
4. Passeron, J. C. (1970), Reproduction in Education, Society and Culture, Sage, London.
5. Bourdieu, P. (1979), "Les trois etats du capital culturel", Actes de la recherche en sciences sociales, No. 30 ("L'institution scolaire"), pp. S.3-6. Bourdieu, P.and
6. Loury, G. (1987), "Why Should We Care about Group Inequality?", Social Philosophy and Policy, pp. 249-271.
7. Coleman, J. (1988), "Social Capital in the Creation of Human Capital", American Journal of Sociology, Vol. 94 Supplement, pp. Р. 95-120.
8. Putnam, R. (1993), Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton.
9. Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, The Free Press, New York.
10. Гассий В. В. Социальный капитал, гражданское общество и демократия в теории социального прагматизма Дж. Дьюи // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология, 2005. - № 3. - С. 169-179.
11. Inglehart, R. (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.
12. Крупник А. С. Потреби та інтереси населення як основа для побудови пріоритетів діяльності місцевої влади // Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку. Матріали щорічної науково-практичної конференції 18 жовтня 2005 року. - Вид-во ОРІДУ НАДУ: 2005. - С. 257-259.
13. Крупник А. С. Як розв'язаті проблему нестачі ресурсів для соціального захисту в Україні / Рік Російської Федерації в Україні. Науково-презентаційний альманах. - К.: "Загальновоїнська спілка України", 2003. - С. 322-337.
14. Temple, J. (2001), " Growth Effects of Education and Social Capital in the OEcD "in J.F.Helliwell (ed.) The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being: International Symposium Report, Human Resources Development Canada and OECD.
15. Glaester, E. L. (2001), "The Formation of Social Capital", in J.F.Helliwell (ed.), The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being: International Symposium Report, Human Resources Development Canada and OECD.
16. Hirschman, А. (1984), "Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating Economic Analysis", American Economic Review, - No. 74, - pp. 88-96.

 
 

Цікаве

Загрузка...