WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Принципи державної служби: поняття, фактори формування та механізми реалізації - Реферат

Принципи державної служби: поняття, фактори формування та механізми реалізації - Реферат

громадянського суспільства (мас-медіа, політичні організації, церква, тощо).
Вимоги-принципи можуть висуватися як до сукупності відносин у цілому, так і до окремих категорій відносин. Так, за певних умов для суспільства може стати актуальним нормативне закріплення специфічного порядку взаємин держави з інститутом церкви. Звідси інтерес до закріплення у принципах, наприклад, вимоги світського або релігійного характеру державної служби. Крім того, принципи мають давати відповідь на питання про те, яка модель державної служби обрана в умовах конкретної країни: кар'єрна, позакар'єрна чи змішана.
В умовах перегляду переліку і змісту принципів державної служби досить актуальним є питання про те, які фактори слід враховувати при визначені адекватних принципів державної служби. В літературі згадується, як мінімум, про три групи таких чинників. По-перше, зміст принципів державної служби обумовлюють принципи держави, державного управління, державного устрою. [19, с. 199; 32, с. 118; 23, с. 16-17]. По-друге, принципи державної служби формулюються відповідно до правового досвіду і рівня правової культури суспільства. [19, с. 202]. По-третє, на визначення принципів впливають політичні, соціально-економічні і культурні умови суспільства [34, c. 22]. Звичайно, традиції і пануючі тенденції адміністративної теорії, рівень правової культури авторів нормативних та наукових текстів також здійснюють вплив на зміст і форму принципів державної служби.
Вітчизняна законотворча практика демонструє приклади періодичного використання різних термінів в якості принципів щодо одного і того ж предмету відносин. Так, вимога до об'єкта бути доступним для одержання громадянами інформації про нього формулюється в українському законодавстві, як мінімум, двома термінами - "принцип гласності" і "принцип відкритості". Слово "гласність" дістало широку популярність ще в СРСР у період Перебудови. Вже в незалежній Україні гласність була названа законодавчим принципом діяльності місцевих державних адміністрацій, діяльності Служби безпеки України, формування державних соціальних стандартів, тощо. У середині цього десятиліття ту ж саму вимогу автори текстів законів вже стали позначати терміном "принцип відкритості". Наприклад, у законодавстві принцип відкритості було визначено одним із ключових принципів для діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, державних закупівель, державної регуляторної політики. Застосування терміну "відкритість", ймовірно, можна вважати результатом впливу європейської правової традиції. Зазначимо, що в одному з проектів нової редакції закону "Про державну службу" до переліку принципів державної служби пропонується включити "принцип прозорості" [35]. Це вже буде третій варіант для визначення тієї ж самої вимоги.
Наведений приклад дозволяє говорити про існування певних трендів щодо мови правотворчості. Такі тренди, імовірно, формуються під впливом публічної лексики перших осіб держави, текстів програмних політичних документів. Якщо моду на формулювання принципів задають перші особи держави, то стиль викладу принципів, на нашу думку, перебуває під впливом тексту основного закону - Конституції країни.
Далі наведемо декілька міркувань з приводу формування змісту принципів державної служби. Державна служба - це інструмент здійснення цілей і завдань держави. Для пошуку факторів, що впливають на вибір принципів державної служби, можна скористатися методом аналогії. Вибір конкретної моделі будь-якого інструменту залежить від існуючої пропозиції, наших ресурсів, умов, в яких будуть використовувати цей інструмент, і мети, для досягнення якої потрібен цей інструмент. Ситуація з державною службою в цьому сенсі нічим не відрізняється.
Мета, цілі державного управління, умови середовища організації і здійснення державної служби, а також ресурси держави - є факторами, які слід враховувати при виробленні адекватних вимог до інструменту реалізації цілей і завдань держави, яким є державна служба.
Так, не можна розраховувати на одержання професійного результату роботи державних службовців, якщо немає ресурсів (фінансових, ідеологічних, статусних) для залучення професіоналів на цю роботу. Говорячи про умови середовища державної служби, необхідно відзначити, що під умовами варто розуміти не тільки якісні характеристики стану суспільства. Умови середовища - це ще й об'єктивні закони і закономірності, притаманні адміністративному середовищу (наприклад, закони Паркінсона). Такі закономірності обов'язково слід враховувати при визначенні адекватних меті, умовам і ресурсам держави принципів державної служби.
Мета діяльності є вирішальним фактором, що визначає вибір форми інструменту, основних характеристик цього інструменту. Мета державної служби полягає у реалізації державних пріоритетів (цілей і задач держави) шляхом виконання посадових обов'язків в органах державної влади. Джерелом інформації про стратегічні (фундаментальні) цілі й завдання держави є положення Конституції. Вони дають відповіді на ключові запитання: в якому напрямку спрямовується суспільство, і яким чином має суспільство цього досягти. Оскільки цілі державної служби обумовлюються пріоритетами держави, основні вимоги до державної служби мають відповідати загальним вимогам до державної влади, до здійснення державного управління. Звідси можна виділити низку спільних принципів для державної служби і держави в цілому: демократизм, законність, верховенство права, забезпечення прав і свобод людини і громадянина тощо. В зв'язку з цім визначимо, що вже майже традиційним елементом класифікації принципів державної служби є група конституційних принципів [18, с. 137; 19, с. 203; 32, с. 119].
Древо цілей держави фундаментального рівня включає ще оперативні більш-менш довгострокові цілі. Наприклад, вирішення питання про вектор зовнішньоекономічної інтеграції або про вибір варіанту міжнародної системи безпеки. Зміна фундаментальних пріоритетів держави завжди має супроводжуватись корегуванням вимог щодо державної служби. Зміна ж оперативних цілей не завжди має наслідком редагування набору принципів. Критерієм тут виступає значущість питання саме для базових характеристик системидержавного управління. Так, наприклад, пріоритет європейської інтеграції безумовно потребує адаптації вітчизняної системи державної служби до певних європейських стандартів цієї сфери, а, отже, і зміни набору принципів державної служби.
Що стосується реалізації на практиці принципів державної служби, то у літературі з цього приводу сформульовано декілька міркувань. Насамперед, вони стосуються системного характеру дії принципів [31, c. 5; 34, с. 23], а також необхідності застосування низки механізмів реалізації принципів [16, c. 206; 18, c. 137; 24, c. 136]. Розглянемо ці тези докладніше.
Вважають, що природа дії принципів державної служби носить системний характер. Це означає, що дія різних принципів взаємозалежна. Не можна розкрити зміст і потенціал будь-якого принципу без урахування всієї сукупності його системних зв'язків. Збій в дії одного принципу негативно позначається на реалізації інших. Наприклад, принцип професіоналізму державної служби не буде реалізований повною мірою при порушенні принципів законності й стабільності. Реалізація принципу стабільності професійної діяльності державних службовців забезпечує збереження, накопичення і передачу інституціональної пам'яті, професійного досвіду. В свою чергу реалізація принципу законності забезпечує учасників процесу відносно стабільними, загальновідомими й обов'язковими для всіх сторін "правилами гри". Існування цих правил забезпечує впевненість у перспективі професійної кар'єри. Таким чином, реалізація принципів законності й стабільності закладають підґрунтя для забезпечення втілення на практиці принципу професіоналізму.
Для

 
 

Цікаве

Загрузка...