WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Політика чеської республіки у сфері професіоналізації управління освітою - Реферат

Політика чеської республіки у сфері професіоналізації управління освітою - Реферат

Республіки", що був прийнятий Урядом під час обговорення концепції освітнього відомства ще у 1999 році.
Слід зазначити, що розвиток державних витрат на освіту впродовж 90-х років був досить незбалансований. На зміну низькому рівневі фінансування на початку 90-х років прийшов більш сприятливий період у їх середині. Однак, незважаючи на загальний економічний і політичний розвиток, на той час спостерігалось повторне суттєве зниження фінансування, особливо у 1997-1998 рр., тому планувався прискорений, але все ж таки послідовний розвиток державних витрат на освіту, який передбачав досягти зазначеної мети в 2005 р.
Ключовою стратегією розв'язання кадрових проблем у галузі освіти Чеської республіки розглядалося принципове підвищення заробітної плати працівникам системи освіти, у першу чергу педагогічним працівникам. Передбачалося, що зарплати педагогів після 2005 р., зважаючи на розмір загальної зарплати і ПДВ на душу населення, піднімуться до рівня, порівнянного з країнами Європейського Союзу. Проте запропонована стратегія ще передбачала розробку і схвалення окремих нормативних документів з цих питань, наприклад, нових редакцій постанов уряду, нової системи оплати праці тощо. Разом з тим у країні було запроваджено "надзвичайний режим" підвищення зарплат педагогічних працівників, який після дещо повільного початку в 2001 році надалі здійснювався повною мірою до 2005 р. Надзвичайний режим базувався на принципах диференціації оплати праці різних категорій працівників в системі освіти та різний перебіг процесу підвищення платні по відношенню до загальної середньої зарплати в Чеській республіці. Слід зазначити, що означений "надзвичайний режим" дав плідні результати й сприяв поверненню та залученню до роботи у освітній сфері висококваліфікованих фахівців-педагогів та управлінців у галузі освіти.
Слід також зауважити, що не менше уваги, ніж до формування корпусу викладачів навчальних закладів, у Чехії приділяється формуванню корпусу професійних управлінців у галузі освіти. Так, зокрема, освітній менеджмент є обов'язковим навчальним предметом бакалаврської програми вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців гуманітарної та соціальної сфери, а проблеми освітньої політики, її формування та реалізації й аналізу досліджуються науковцями й вивчаються студентами відповідних спеціальностей у межах магістерських програм, а призначення на керівні посади у загальноосвітніх навчальних закладах відбувається за умови проходження претендентом спеціальної підготовки в галузі управління навчальним закладом.
Отже, позитивний досвід Чеської республіки у галузі професіоналізації управлінських кадрів освітньої сфери надзвичайно корисний для нас саме сьогодні. Слід зазначити, що відповідні перетворення у даному напрямку вже розпочалися і в Україні. З 2001 року в Національній академії державного управління при Президентові України створена й діє на базі магістерської програми навчального напряму "державне управління" спеціалізація "Управління освітою". Випускники цієї спеціалізації зараз працюють в центральних і регіональних органах управління освітою. У найближчому майбутньому планується відкрити спеціальність "освітня політика" й зараз розпочата робота з розробки навчально-тематичних планів, програм та методичного забезпечення цієї спеціальності. Окрім того передбачається реалізовувати принцип безперервності професійного розвитку вищих управлінських кадрів, що працюють у сфері державного управління освітою, через низку коротко та середньострокових курсів підвищення кваліфікації з питань формування, реалізації та аналізу освітньої політики. Значною мірою має змінитися структура змісту професійного навчання управлінців сфери освіти у цій галузі державного управління освітою та освітньої політики. Відповідно до основних напрямів реформування Національної академії державного управління при Президентові України, пріоритетами у змісті професійної освіти державних службовців має бути вивчення механізмів демократичного державного управління освітою, специфіка управління освітою на регіональному рівні, європейські виміри розвитку національної системи освіти та державно-громадського управління нею.
Результатом зазначених дій має стати суттєве підвищення професійного рівня менеджерів освіти та створення в Україні цілісної системи професійного розвитку вищих управлінських кадрів сфери освіти. Вивчення й використання у цьому процесі досвіду європейських країн і, зокрема, Чеської республіки сприятиме прискоренню реформаційних процесів, розпочатих у національній системі освіти України, й дозволить якісно покращити управління нею відповідно до вимог сьогодення й майбутнього.
Перспективним та доцільним для подальшого дослідження є вивчення позитивного досвіду інших розвинених країн з даної проблеми. Особливу увагу, на наш погляд, слід приділяти досвіду Європейських країн, які пройшли шлях пострадянського реформування освіти й входження до європейського освітнього простору (Польща, Латвія, Литва, Естонія, Угорщина, Словакія та ін.). Це дозволить не тільки прискорити темпи відповідних змін, а й надасть можливість уникати окремих помилок та проблем у процесі їх планування та здійснення.
Достатньоперспективними для вивчення та висвітлення, на наш погляд, є також проблеми визначення концептуальних засад формування та аналізу й механізмів реалізації освітньої політики різних країн та виявлення тенденцій її подальшого розвитку. Для забезпечення цілісності, комплексності необхідно здійснювати дослідження проблем професійного розвитку управлінських кадрів системи освіти розвинених країн та формулювати відповідні рекомендації стосовно існуючої в Україні практики підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів освіти.
Література:
1. Бондарчук Н. Основні стратегічні напрями освітньої політики Чеської Республіки // Управління сучасним містом. - 2005. №3-4/7-12(19-20). - С.102-110.
2. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: Монографія. - К.: Видавниче об'єднання "Тираж", 2005. - 380 с.
3. Громовий В. За деревами не видно лісу…(реформування освіти по-американськи та по-українськи). Вісник програм шкільних обмінів. http://visnyk.iatp.org.ua/print;572
4. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. - К.: Міленіум, 2004. - 358 с.
5. Єльникова Г. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: Монографія. - К.: ДАККО, 1999. - 303 с.
6. Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти: Наук.-метод. посібник. - К.: ЦІППО, 2002. - 185 с.
7. Опанасюк Г. Психологія управління закладами середньої освіти. - К.: Ніка-Центр, 2000. - 332 с.
8. Опанасюк Г. О. Тенденції підготовки державних службовців у країнах Центральної та Східної Європи: Монографія / Г.О. Опанасюк. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 284 c.
9. Освіта України: Нормативно-правові документи: До ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / Василь Григорович Кремень (голова редкол.). - К. : Міленіум, 2001. - 470 с.
10. Прасол Д. Соціально-психологічні чинники вироблення і прийняття управлінських рішень // Соціальна психологія. - 2006. - № 2 (16). - C.128-133.
11. Програма діяльності уряду Чеської республіки. - 2005 р. // http://www.vlada.cz/emd/vlada.htm.
12. Протасова Н. Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації : Навч. посіб. / Н.Г. Протасова. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 159 с.
13. Радо П. Высококачественное образование в странах ЦВЕ. Миф или реальность? // Государственное управление в переходных экономиках. - 2002. - С. 1-12.
14. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика. Монографія. - Луганськ: Знання, 2005. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...