WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Забезпечення ґендерної рівності в органах публічної влади Польщі - Реферат

Забезпечення ґендерної рівності в органах публічної влади Польщі - Реферат


Реферат на тему:
Забезпечення ґендерної рівності в органах публічної влади Польщі
У наші дні ґендерна перебудова, тобто забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, відбувається у всіх сферах життя. Спостерігається відхід від ідеї тільки захисту прав жінок до необхідності забезпечення рівності статей. Так, дискусії, що проводилися у 2006 році в Україні на тему "Рівність заради демократії", засвідчили, що українське суспільство охоплене ґендерними стереотипами, і рівності та захисту потребують однаковою мірою як жінки, так і чоловіки.
З початку 90-х років минулого століття саме такий підхід став використовуватися у розвинутих державах світу при проведенні аналізу політики, розв'язанні соціальних проблем тощо (1). Закони про рівність жінок та чоловіків були прийняті у Великобританії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Франції, Швеції, Японії. Ґендерний індекс розвитку та ступінь ґендерної довіри були додані як індикатори до "Індексу розвитку людства".
Ґендерний фактор у наші дні обов'язково враховується при розробці державних програм та напрямів розвитку. Міжнародний досвід ґендерних перетворень свідчить, що це об'єктивний процес, який передбачає суспільний і державний погляд на життя обох статей як рівних, збалансованість можливостей їх розвитку, подолання всіх форм історичної несправедливості щодо ставлення до них та оцінки результатів їхньої діяльності, забезпечення умов для самореалізації Жінки і Чоловіка як рівних у правах, свободах, обов'язках та відповідальності [2, с. 7]. Справедливо, на наш погляд, вважається, що представництво жінок у політичних партіях та органах влади дає можливість не лише враховувати їх потреби, а й правильніше розуміти потреби всього суспільства.
Значну увагу приділяють ґендерному питанню і в Польщі, хоча існуючі проблеми свідчать, що забезпечення ґендерної рівності ще потребує у цій країні значних зусиль. Наприклад, більшість польських дослідників вказує на необхідність цілеспрямованої роботи для забезпечення прав жінок, а М. Новицький, президент Гельсінського фонду Прав Людини (Варшава) наголошує, що рівність потрібно розглядати як заборону дискримінації, і вбачає у цьому відношенні в Польщі порушення прав чоловіків, що проявляється у різному для чоловіків та жінок віці виходу на пенсію, одруження тощо, в той же час є певні обмеження і для зайнятості жінок [3].
Польські дослідники відзначають традиційно високу роль жінки в польському суспільстві, вказують, що у багатьох сферах життя - науці, освіті, медицині, архітектурі тощо жінки займають більшість посад, в т. ч. і керівних, але їх роль обмежена у політичній сфері.
Слід відзначити, що дослідження участі жінок у політичному житті розглядається в Польщі як невід'ємна складова широкої теми удосконалення діяльності органів влади. Саме з цієї точки зору вивчається дана проблема і у нашій статті. Предметом дослідження ми вибрали участь жінок в політичних партіях та органах публічної влади всіх рівнів у сучасній Польщі. Хронологічно стаття охоплює 1989-2007 роки.
На наш погляд, сьогодні уже можна говорити про певні напрацювання українських вчених з питань вивчення та використання світового досвіду ґендерних перетворень (Л. Булатова, В. Буроменський, Л. Бут, Л. Гонюкова, П. Горностай, Н. Грицяк, О. Луценко, О. Маланчук-Рибак, Т. Мельник). Групою дослідників проаналізовано ґендерні аспекти державної служби [4]. Діє електронна Університетська мережа з ґендерних досліджень для країн колишнього СРСР (http://kcgs.org.ua/speckursy-044.shtml). Підготовлено цікавий практичний посібник із застосування інформаційних технологій для ґендерних досліджень та ґендерних освітніх програм [5]. Зросла увага до ґендерних проблем і на регіональному рівні. Наприклад, значна робота в цьому напрямі проводиться у Харкові, впровадження ґендерних підходів у діяльність органів влади розглянуто на науковій конференції у Полтаві. У доповіді на цій конференції нами розкрито питання методики вивчення та застосування органами влади європейського досвіду ґендерних перетворень [6.с.70-76].
Дана стаття побудована на базі аналізу польських джерел, головним із яких є "Рапорт. Політика рівності статей. Польща. 2007", підготовлений в рамках проекту "Gender Mainstreaming Initiative" за участю Програми Розвитку ООН групою польських дослідників (А. Дарська, Б. Балінська, Б. Холуй, М. Фушара, С. Шпурек, А. Тітков, А. Тойч та інші) [7]. Використано також офіційні сайти органів влади та неурядових організацій. Зокрема, цікаві матеріали розміщено на сайтах Парламентського клубу жінок [8], фундації "OSKA", що діє під егідою Фонду ім. Стефана Баторія [9], Мережі Співпраці Жінок NEWW [10]. Значну роботу щодо підтримки ґендерних програм проводить Фонд ім. Стефана Баторія. Відповідні матеріали містяться на офіційному веб-сайті Фонду [11] та у його щорічних публікаціях [12].
Метою статті є аналіз стану забезпечення рівності статей в політичному житті Польщі для розробки рекомендацій щодо вирішення аналогічних проблем в Україні та забезпечення удосконалення діяльності органів влади через усвідомлення та реалізацію ґендерних підходів.
Країни Центральної та Східної Європи, в тому числі й Польща, почали створювати ґендерне законодавство в кінці 90-х років минулого століття.
До основних механізмів забезпечення ґендерної рівності належать відповідні президентські, парламентські та урядові структури. Ними можуть бути спеціальні ради чи комісії та державні органи. Парламенти створюють комітети, групи, комісії чи обирають уповноважених з ґендерних питань. Практикується також встановлення певних квот резервування для жінок парламентських та урядових посад. Хоча цей підхід є дискусійним, сприймаючись багатьма, як відхід від ідеї рівних можливостей.
Різними є й підходи до необхідності створення спеціальних урядових структур із рівності статей. Основною є тенденція до перебудови системи управління в напрямі посилення ґендерної складової. Найбільш типовим є не створення спеціальних міністерств за прикладом Канади, а розширення компетенції з ґендерних питань у діяльності галузевих структур. Вводяться посади радників, як це практикується у Норвегії та Канаді, практикується створення при урядах комітетів, комісій чи робочих груп, а також спеціальних служб з питань ґендерної рівності.
На регіональному рівні найпоширенішою формою забезпечення ґендерної рівності є створення спеціальних комітетів, введення посад експертів тощо.
Значну роль у поширенні ґендерних підходів відіграють політичні партії та громадські, насамперед жіночі, організації. Матеріали про їхню діяльність та адреси офіційних веб-сайтів можна знайти на сайтах Довідника жіночих організацій у країнах світу (http://www.euronet.nl­fullmoonwomlistwomlist.html), Українського жіночого порталу (http://www.womenportal.ua) тощо. Важливу роль у процесі ґендерних перетворень відіграють неурядові організації. У Польщі їх кількість зросла із 50 у 1993 році до біля 350 у 2004 році [13, с. 64-65].
Дослідження ґендерних змін проводиться за

 
 

Цікаве

Загрузка...