WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Експертно-аналітичне супроводження реалізації регіональної кадрової політики (на прикладі херсонської області) - Реферат

Експертно-аналітичне супроводження реалізації регіональної кадрової політики (на прикладі херсонської області) - Реферат

державних службовців позитивно відповіла на заздалегідь внесені невірні питання щодо компетенції МДА відносно: "Зміни щодо державної мови" (3,8%), "Зміни щодо адміністративно-територіального устрою (15,0%) та "Зміни щодо державної символіки" (13,3%). Якщо взяти за основу аналізу максимальне значення невірного варіанту, то можна зробити висновок, що майже кожний сьомий працівник МДА має помилкове уявлення щодо її компетенції.
Наступна група факторів присвячена виявленню чинників, що безпосередньо впливають на ефективність діяльності державних службовців. За п'ятибальною шкалою найбільш вагомими чинниками експерти вважають: психологічний клімат в колективі (4,05), стосунки з безпосереднім керівником (3,94), оплату праці (3,92), справедливість оцінки результатів праці (3,83), відповідність особистого рівня знань, вмінь та навичок, змісту й складності їх діяльності (3,79), відповідність рівня знань, вмінь та навичок колег, змісту й складності їх діяльності (3,58).
Отримані оцінки підкреслили більш значну вагомість чинників комунікативно-психологічного характеру, навіть у порівнянні з оплатою праці державних службовців. Дійсно, більш поглиблене дослідження дозволило встановити, що в деяких підрозділах склалися складні взаємовідносини між працівниками, їх керівниками. Для усунення зазначеного недоліку пропонується провести виїзні заняття з теми: "Специфіка конфліктів в організації та особливості управління конфліктом в органах влади", "Психологія ділового спілкування", "Конфлікти в професійному середовищі державної служби і засоби їх регулювання" та ін. [3].
Подальші дослідження були пов'язані з виявленням впливу на діяльність державних службовців ступеню важливості та складності професійного володіння навичками та вміннями. У більшості своїй експерти більш високо оцінюють важливість володіння відповідними вміннями і навичками ніж складність їх виконання. При цьому вважають найбільш складним володіння такими навичками: визначати ступінь достовірності інформації, організовувати та контролювати масові заходи, мотивувати й заохочувати колег, підлеглих до виконання службових обов'язків, використовувати соціологічні методи збору, обробки і аналізу інформації, вислуховувати та враховувати думки інших. До найбільш вагомих потреб вдосконалення професійної діяльності відноситься: отримання, обробка і аналіз інформації, організація та контроль масових заходів.
За результатами досліджень впливу чинників освітньо-наукового забезпечення на діяльність кадрового складу МДА встановлено, що підвищення кваліфікації позитивно сприяло просуванню по щаблям державної служби для 15,3% службовців. Навпаки, ті з опитаних, які не підвищили кваліфікацію, не просунулися службою. 53,3 % експертів відповіли, що навчання з підвищення кваліфікації позитивно вплинуло на ефективність їх роботи, 54,3% бажають підвищити свою кваліфікацію за короткотерміновими семінарами, за умови що їх тематика визначатиметься за участі державних службовців. Причому перевагу надають проведенню занять у формі дискусії з колегами, викладачами, науковцями та обласним керівництвом. Опитані службовці надали переваги заняттям за наступною тематикою [3]:
1. Державне управління:
Основи державної служби України: сучасний стан та перспективи розвитку (22,2%);
Актуальні аспекти взаємодії органів місцевої влади, територіальних підрозділів центральної влади і органів місцевого самоврядування (21,9%).
2. Управління органами державної влади:
Організація управлінської праці державного службовця (18,4%);
Документальне забезпечення управлінської діяльності. Порядок розробки офіційних документів (18,4%).
3. Регіон як суб'єкт та об'єкт управління:
Управління соціально-економічним та культурним розвитком регіону (території): стратегія та програми розвитку, управління проектами (8,5%);
Методи аналізу, планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (території) (8,5%);
Визначення пріоритетів в управлінні соціально-економічним розвитком регіону (території) (8,4%).
4. Інформаційне забезпечення системи державного управління:
Діловий етикет та протокол на державній службі (13,7%);
Інформаційно-аналітичне забезпечення державної служби (13,3%).
5. Комунікативно-психологічні аспекти державного управління:
Психологія ділового спілкування (16,7%);
Психологія професійної діяльності державних службовців (11,7%).
Експерти вважають, що покращення діяльності державних службовців можливо з розробкою наступного науково-методичного забезпечення:
Механізми взаємодії МДА з територіальними підрозділами центральних органів влади, органами місцевого самоврядування (14,4%);
Методичні рекомендації з соціального забезпечення і соціального захисту населення (9,1%);
Методика застосування механізмів взаємодії МДА з громадськістю (8,9%) та ін.
Проведене дослідження виявило, що незважаючи на невиконання у 2006 році Херсонською областю плану вступу до ОРІДУ НАДУ при Президентові України, має місце бажання державних службовців навчатися в цьому інституті. Позитивно висловилися 54,6 % опитаних, з них 19,3% бажають зробити це найближчим часом, а 35,3% - пізніше.
Таким чином, аналіз результатів проведених досліджень упевнив у тому, що існують потреби вдосконалення діяльності місцевих державних адміністрацій Херсонської області, їх службовців. Для розробки інструментарію оцінювання ефективності доцільно застосувати проблемно-орієнтовний підхід. Найбільш придатними для визначення потреб вдосконалення можуть бути застосовані наступні групи факторів: організаційно-правові фактори; фактори, що визначають потреби вдосконалення професійної діяльності кадрового складу; фактори освітньо-наукового і комунікативно-психологічного забезпечення.
Систематичне оцінювання діяльності МДА, їх кадрового складу слід розглядати як невід'ємну складову науково-методичного супроводження реалізації регіональних програм з кадрової політики. Головним напрямком підвищення ефективності діяльності МДА, їх працівників слід вважати вдосконалення матеріального заохочення; перегляд ставлення службовців до виконання службових обов'язків; вдосконалення нормативно-правового забезпечення та комунікативно-психологічного клімату; розробку механізму щодо взаємодії МДА з іншими органами влади, що сумісно розміщені територіально.
Особливу увагу привертає потреба професійного усвідомлення службовцями призначення та компетенції МДА. У якості задоволення потреб з вдосконалення професійної діяльності доцільно розглядати адресне навчально-методичне забезпечення навчання зпідвищення кваліфікації, а також розробку або вдосконалення науково-методичного державно-управлінського інструментарію.
Література:
1. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" № 2850-ІУ від 8 вересня 2005 року // www.rada.gov.ua.
2. Дорожня карта модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // www.akademy.kiev.ua.
3. Наукове супроводження регіональних перетворень - 2006: визначення та задоволення потреб з вдосконалення професійної діяльності службовців місцевої влади Херсонської області: звіт з НДР (заключний) / ОРІДУ НАДУ при Президентові України. - УДК 005:007:658.01; № держреєстрації 0106U003531; Інв.№29596. - Одеса, 2006. - 290 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...