WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров’я України - Реферат

Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров’я України - Реферат

під час відбору та впровадження інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я було розроблене та затверджене відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України "Положення про оцінку та конкурсний відбір Міністерством охорони здоров'я запропонованих суб'єктами господарської діяльності інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету" [4, 5].
Це Положення визначає механізм оцінки та конкурсного відбору запропонованих суб'єктами всіх форм власності інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету і пропонуються для включення до інвестиційного розділу проекту державної програми економічного й соціального розвитку України на відповідний період [4, ст. 1].
Згідно з чинним законодавством при відборі інвестиційних проектів перевага надається проектам за такими напрямами [4, ст.3]:
- дитячі заклади охорони здоров'я;
- лікувально-профілактичні заклади онкологічного профілю;
- лікувально-профілактичні заклади протитуберкульозного профілю;
- центри з профілактики та боротьби зі СНІДом;
- медико-соціальні центри ветеранів війни та госпіталі для воїнів-інтернаціоналістів.
Проаналізувавши структуру смертності населення України за нозологічними чинниками відзначимо, що основною причиною смерті є хвороби органів кровообігу, частка яких у загальній структурі причин смерті становить близько 60 %.
Загальновідомо, що виробничі сили безпосередньо впливають на виробництво продукту чи реалізацію послуги. Вони постійно потребують здійсненнязаходів щодо їх відтворення. Враховуючи сучасну економічну ситуацію, є потреба виділити пріоритети в інвестуванні коштів для здійснення найважливіших заходів у сфері охорони здоров'я. Частину таких коштів, на думку В. М. Корнацького [3, с. 45], можна одержати за рахунок місцевого податку з підприємств, установ, організацій на оздоровлення їх працівників у зв'язку з професійною втратою здоров'я та через несприятливі умови життя.
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок про економічну доцільність включення до переліку пріоритетних напрямів інвестування у галузі охорони здоров'я профілактику кардіологічних захворювань (ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, атеросклеротичних уражень судин), що дасть змогу досягнути значної економічної ефективності шляхом зниження витрат, пов'язаних з оплатою тимчасової чи постійної непрацездатності, викликаної вищеперерахованими захворюваннями і суттєвим підвищенням якості життя, в першу чергу, працездатного населення країни.
Перевага також надається інвестиційним проектам, реалізація яких здійснюється вітчизняними будівельними організаціями з використанням матеріалів вітчизняного виробництва та такими, які мають високий рівень готовності.
Цим же Положенням регламентуються критерії оцінки та відбору інвестиційних проектів виробничого та невиробничого призначення. Так, відбір інвестиційних проектів невиробничого призначення здійснюється за такими критеріями [4, ст. 2]:
- необхідність зміцнення матеріально-технічної бази;
- створення закладу для використання природних лікувальних факторів;
- необхідність створення підрозділів для впровадження новітніх медичних технологій (діагностичних, лікувальних тощо).
Відповідно до чинного законодавства [4, ст. 4], оцінка та конкурсний відбір інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, повинні здійснюватися комісією Міністерства охорони здоров'я України з оцінки та конкурсного відбору запропонованих суб'єктами господарської діяльності інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, яка складається з фахівців Міністерства та повноважного представника Академії медичних наук України (за згодою) і яка очолюється заступником Міністра охорони здоров'я України.
Компрометація представників центрального органу виконавчої влади із забезпечення державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення низкою зловживань під час використання коштів державного бюджету і тендерних закупівель дає підстави вважати доцільним залучення до керівництва й участі в такій комісії представників професійних медичних асоціацій. Нагадаємо, що ст. 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" "Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників" передбачає "створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій", а ст. 24 "Участь громадськості в охороні здоров'я" вказує на можливість участі фахових громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян, в тому числі міжнародних, у визначенні змісту та шляхів виконання загальнодержавних та місцевих програм охорони здоров'я, здійсненні відповідних конкретних заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших проблем організації державної діяльності в цій галузі [1, ст. 24, 77].
Проаналізувавши структуру інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності, треба зауважити, що частка інвестицій в охорону здоров'я та соціальну допомогу в розрізі інших видів економічної діяльності не перевищує 2 % (1,94 %).
Це призводить до невідновлення основних фондів, відсутності зростання обсягу послуг відносно середнього доходу на особу.

 
 

Цікаве

Загрузка...