WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров’я України - Реферат

Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров’я України - Реферат


Реферат на тему:
Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров'я України
Соціально-економічний розвиток країни багато в чому визначається інвестиціями у соціальну сферу, які є основним інструментом підвищення якості життя населення. Смертність в Україні перевищує народжуваність, відбувається процес омолоджування хвороб і постаріння населення, зростає демографічне навантаження на працездатне населення. У зв'язку з цим головним завданням держави є підвищення рівня і якості життя людини. Ось чому назріла необхідність активізації інвестиційної діяльності і створення механізмів підтримки інвестицій в охороні здоров'я.
Процес державного управління в умовах переходу охорони здоров'я до ринкових відносин передбачає системний підхід, який оснований на сукупності організаційних складових підсистем (характеристик): законодавчої, організаційної, функціональної, соціальної, наукової, економічної, які забезпечують моделювання і збереження їх відповідного взаємозв'язку, співвідношення, субординації. Першочерговою функцією сучасної держави повинно стати забезпечення надійного фінансово-економічного регулювання і контролю, створення законодавчих умов, які орієнтують суспільство на розвиток ринкової інфраструктури і заохочення самоорганізації.
Проблеми державного управління системою охорони здоров'я вивчають Ю. В. Вороненко, З. С. Гладун, О. М. Голяченко, Л. І. Жаліло, В. І. Журавель, В. М. Лєхан, В. Ф. Москаленко, Н. Р. Нижник, Т. В. Педченко, В. М. Пономаренко, Я. Ф. Радиш, А. М. Сердюк, І. М. Солоненко та ін.
Удосконаленню фінансового забезпечення та використання ресурсів у сфері охорони здоров'я присвячені праці О. Є. Вашева, Б. О. Волоса, О. В. Галацана, О. М. Голяченка, В. І. Євсеєва, М. П. Жданової, В. І. Журавля, Т. М. Камінської, Д. В. Карамишева, В. М. Лєхан, А. С. Немченко, Т. В. Педченка, А. В. Підаєва, В. М. Пономаренка, Я. Ф. Радиша, В. М. Рудого, В. Г. Черненка та ін.
Були поставлені такі завдання:
- проаналізувати сучасну державну інвестиційну політику в Україні;
- окреслити основні шляхи оптимізації системи в ринковому середовищі, які дають змогу підвищити ефективність функціонування системи охорони здоров'я з метою виходу галузі з кризи;
- запропонувати шляхи вдосконалення державної інвестиційної політики в системі охорони здоров'я України.
Реалізація державної політики у сфері інвестицій у систему охорони здоров'я, як і в інших галузях народного господарства, визначається наявністю та дієвістю відповідних законодавчих актів, які власне і забезпечують ефективну діяльність даної системи.
Сталий і ефективний розвиток системи охорони здоров'я можливий за умови інвестиційного типу розвитку на основі взаємодії державного й приватного секторів економіки, основними критеріями якого вважаються такі [7]:
- обсяг інвестицій (рівень капіталізації) повинен складати 20-25 % від галузевого обороту;
- частка прямих іноземних інвестицій складає не менше 15-17 % від обсягу внутрішніх інвестицій;
- ступінь зношування основних фондів не повинен перевищувати 30-35 %.
Загалом на стан інвестиційної діяльності в системі охорони здоров'я впливають такі чинники:
- інвестиційна привабливість (сприятливість чи несприятливість загального інвестиційного клімату в державі);
- реагування дійсних і потенційних інвесторів на державне регулювання інвестиційної діяльності (законодавча, дозвільна (ліцензійна), кадрова, митна, податкова, фінансово-кредитна політика держави);
- наявний рівень попиту на медичні послуги;
- потенційна забезпеченість виробників медичних послуг державним і муніципальним замовленням;
- власні індивідуальні інвестиційні правила підприємницьких структур.
Створення сприятливого інвестиційного клімату в системі охорони здоров'я робить її відкритою для інвестицій. Це дає змогу надавачам медичних послуг швидко оновлювати виробничий потенціал. Для значного покращення інвестиційного клімату необхідно розробити стратегію інвестиційного розвитку системи охорони здоров'я.
Згідно зі ст. 18 Закону України "Про інвестиційну діяльність" держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів. Загалом державне регулювання інвестиційної діяльності полягає у здійсненні управління державними інвестиціями; регулюванні умов інвестиційної діяльності; контролі за здійсненням інвестиційної діяльності всіма інвесторами та її учасниками.
Регулювання умов інвестиційної діяльності в Україні здійснюється шляхом подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; державних норм та стандартів; заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції; роздержавлення і приватизації власності; визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами; політики ціноутворення; проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва; інших заходів [2, ст. 12].
Що стосується безпосередньо системи охорони здоров'я, то на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року №2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету" з метою забезпечення ефективного та цільового використання коштів державного бюджету, створення конкурентного середовища

 
 

Цікаве

Загрузка...