WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Громадянське суспільство як базис розвитку секторної основи соціального партнерства - Реферат

Громадянське суспільство як базис розвитку секторної основи соціального партнерства - Реферат

нашій країні різними державними органами і на різних рівнях управління, базуються на будь-яких пріоритетах, окрім розвитку і реалізації людського капіталу, інтелектуального потенціалу української нації. Тому слід раз і назавжди чітко визначитись і визнати,що самореалізація людини як особистості - це мета і шлях, яких повинні триматися держава та її органи управління. Середовищем цієї самореалізації може бути громадянське суспільство, з яким має співпрацювати держава, забезпечувати його створення і функціонування.
Концепція партнерства, в якій владні відносини з яскраво вираженим лідерством-пануванням державно-адміністративного апарату, в ієрархічній системі повинні еволюційним шляхом змінитися відносинами співпраці, на наш погляд, є однією з найбільш прийнятних концепцій управління. Необхідно поступово переходити від сприйняття держави як апарату насильства до розуміння держави як партнера суспільства для досягнення сутнісних цілей та інтересів обох суб'єктів партнерських відносин.
Отже, соціальна держава повинна закласти в свою основу як основний принцип - принцип соціального партнерства. Адже, в умовах, коли держава втрачає свій класовий характер і перетворюється на соціальну державу, широко розповсюджується ідеологія соціального партнерства, що приходить на зміну класовій боротьбі. Роль держави в системі соціального партнерства не обмежується створенням необхідної правової основи регулювання і системи регламентації соціально-трудових відносин. Держава, що претендує на роль соціальної, повинна виступати гарантом дії сторін, дотримання узятих на себе зобов'язань, спільно з соціальними партнерами визначати юридичний статус угод, розробляти і контролювати процедури ведення переговорів.
На завершення розгляду поставленого питання можна зробити низку висновків.
1. Як свідчить здійснений аналіз наукової літератури, незважаючи на різноплановість та багатоаспектність публікацій з проблематики становлення громадянського суспільства та соціального партнерства, поза увагою сьогодні залишено цілий ряд ключових проблем взаємодії органів влади і публічних проявів громадськості, коло яких динамічно змінюється на тлі процесу соціально-економічної трансформації українського суспільства.
2. Досягнення в побудові соціально-правової держави будуть залежати від стану громадського середовища та партнерства трьох секторів, в формуванні стосунків нового типу, орієнтованих на пріоритет гуманістичних і громадянських цінностей, які лежать в основі соціального партнерства.
3. Вказана система взаємовідносин може будуватися ефективно лише за наявності активного суб'єкта соціального партнерства - держави і, таким чином, соціальне партнерство не тільки включає в свою систему державу як обов'язкового суб'єкта, а одночасно виступає як один з принципів держави. Роль держави як одного із соціальних партнерів полягає у створенні умов, що задовольняють суспільні потреби шляхом узгодження інтересів "другого" і "третього" секторів із питань соціально-економічної політики.
До актуальних напрямів подальших досліджень належить відносити, зокрема, проблеми балансу загальнодержавних інтересів та інтересів гроадянського суспільства, визначення, як в реальній практиці проявляються особливості співвідношень цих інтересів і як вони впливають на характер соціального партнерства.
Література:
1. Аузан А., Тамбовцев В. Экономическое значение гражданского общества // Вопросы экономики. - 2005. - № 5. - С. 29-45.
2. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з нім. А. Онишко. - Львів: Літопис, 2000. - 318 с.
3. Горбатенко І. Громадянське суспільство як об'єкт політологічних досліджень в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 1(25). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - С. 223 - 228.
4. Гриценко Н. Н. Место и роль социального партнерства в социальном государстве // Социальное партнерство: теория, практика, перспективы развития. - Вып.2. - М.:УИЦ МФП, 1999. - С.29-36.
5. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / Заг. ред. Ф. М. Рудич. - К.: Парламентське видавництво, 2006. - 412 с.
6. Громадянське суспільство: досвід виборів та нова стратегія: Мат. конф. 19 - 20 березня 2005 р., Київ / Ред. О.Боронь - К.: Агенство "Україна", 2005. - 88 с.
7. Дергачов О. Особливості розвитку й організації структур громадянського суспільства // Україна: плоди дванадцяти бурхливих років: Зб. ст. / Фонд ім. Фрідріха Еберта, регіональне представництво в Україні, Білорусі, Молдові. Упоряд. та редак.: В. І. Андрійко та Г. Курт. - К.: Заповіт, 2003. - С. 6 - 56.
8. Держава та громадськість: нові форми партнерства та співпраці. / Президентські слухання (проект резолюції) // http://www.maidan.org.ua /news/for-print.php3
9. Князєв В. Держава й людина в умовах формування громадянського суспільства в Україні // Матеріали наук.-практ. конф. "Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні". - Том 1. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 8-11.
10. Колодій А. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні // Матеріали наук.-практ. конф. "Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні". - Том 1. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 50 - 54.
11. Кривошеєв В., Юрченко Л. Новий підхід до вирішення питань соціального партнерства // Розвиток громад в Україні: досвід та перспективи: Мат. наук.-практ. конф. - Львів, 2001. - С.108 -109.
12. Магомедов К. О., Смольков В. Г. Гражданское общество: условия и факторы его формирования в России. - М., 2003. - 269 с.
13. Нікітін В. В. Ресурсний потенціал становлення громадянського суспільства в Україні: Монографія. - Х., ХарРІ НАДУ, 2006. - 247 с.
14. Перегудов С. Гражданское общество как политический феномен // Свободная мысль. - 2002. - № 9. - С. 14-17.
15. Піроженко Н. В. Проблеми соціального партнерства в Україні: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 4(16). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. - С. 142-154.
16. Полохало В. Негромадянське суспільство як феномен пострадянської України // Політична думка. 1999. - №4. - С. 23-35.
17. Ротар Н. Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні // http://www.chnu.cv.ua/images/infpack/ pdf/history/history_politology.pdf
18. Степанкова Т. Роль держави у формуванні громадянського суспільства // Мат. наук.-практ. конф. "Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні". - Том 1. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 68 - 70.
19. Черниловский З. М. Гражданское общество: опыт исследований // Государство и право. - 2002. - №6. - С. 4 -6.

 
 

Цікаве

Загрузка...