WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців регіонального рівня з питань європейських інтеграційних про - Реферат

Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців регіонального рівня з питань європейських інтеграційних про - Реферат

здатностей розв'язувати задачі діяльності, які можуть виникнути, і тим самим отримати кредити, яких не вистачає для повноцінного опанування програми підготовки спеціаліста або магістра.
Певні труднощі виникають при визначенні реальних потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців з питань європейської інтеграції за умови застосування організаційного підходу як найбільш ефективного інструменту.
Процедура оцінювання навчальних потреб здійснювалася за методикою фокус-груп і містила чотири етапи. Метод фокус-груп є одним з найбільш якісних та "м'яких" методів збору соціологічної інформації. Не дивлячись на те, що цей метод ще не набув значного розповсюдження в Україні, вітчизняні соціологи активно застосовують його в емпіричних дослідженнях (переважно маркетингового спрямування).
Зміст першого етапу полягав у визначенні та конкретизації переліку представників місцевих органів виконавчої влади. Його завданнями було проведення попереднього структурно-функціонального аналізу відповідних органів місцевої влади (на обласному та районному рівні) для визначення та уточнення де знаходиться цільова група і які вона має проблеми, а також підготовка поіменного списку представників підрозділів місцевих органів виконавчої влади на основі попереднього аналізу, що мають взяти участь у неформальних зустрічах. Результатом реалізації цього етапу став уточнений список опитуваних представників місцевих органів виконавчої влади та графік проведення неформальних зустрічей з окресленим колом осіб. До його складу увійшло 14 Головних управлінь та управлінь Харківської обласної державної адміністрації. З урахуванням завдань, визначених у Плані дій Україна-ЄС та інших нормативних документів у цій сфері, та на підставі опрацювання положень про структурні підрозділи і посадові інструкцї працівників управлінь та відділів було сформовано перелік запитань.
Під час другого етапу відбувалися неформальні зустрічі з представниками кожної підгрупи цільової групи. Обговорення питань базувалося на попередньо погодженому переліку питань стосовно визначення навчальних потреб. Цей перелік був попередньо надісланий окресленому колу осіб для ознайомлення. Від респондентів були отримані інформативні відповіді щодо навчальних потреб кожної підгрупи. Крім того, це надало інформацію для підготовки та деталізації запитань для організації фокус-групи і, в свою чергу, сприяло визначенню представника (одного чи кількох) від кожної підгрупи для участі у фокус-групі.
Логічним продовженням попереднього етапу є аналіз результатів проведених зустрічей та визначення переліку запрошуваних у фокус-групи. Основним завданням було проведення попереднього аналізу результатів проведених зустрічей з представниками місцевих органів виконавчої влади та підготовка до проведення фокус-груп. Результатом стало визначення двох напрямів, за якими проводилися фокус-групи. Перший напрям "Завдання політики європейської інтеграції на місцевому рівні", до якої відноситься група працівників Головного управління зовнішньоекономічних відносин та європейської інтеграції, Головного управління економіки, Головного управлінні агропромислового розвитку, Головного управління освіти та науки, Головного управління промисловості, транспорту та зв'язку. Другим напрямом визначено "Формування нових європейських стандартів та підходів до державного (публічного) управління та надання послуг населенню", і до нього віднесено структурні підрозділи, що безпосередньо не відповідають за реалізацію політики європейської інтеграції. Це працівники інших Головних управлінь, управлінь та апарату облдержадміністрації, обласних територіальних підрозділів органів державної виконавчої влади (відділ кадрової роботи апарату Харківської обласної державної адміністрації, управління у справах культури та туризму, Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, управління внутрішньої політики, управління охорони здоров'я). Визначення графіку проведення фокус-груп для кожного напряму та уточнення переліку запитань дозволило перейти до заключного етапу - проведення фокус-груп. Модератором фокус-групи, до якої входило 7-8 осіб, за кожним напрямом проводилось обговорення індивідуальних навчальних потреб.
Результатом проведеного дослідження стала деталізована інформація щодо навчальних потреб державних службовців V-VІІ категорій з питань європейської інтеграції.
Серед основних проблем у сфері підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейської інтеграції можна відзначити:
несформованість у державних службовців європейської культури адміністрування;
різний рівень обізнаності державних службовців з питань європейської інтеграції як у міжвідомчому, так і в територіальному вимірі;
вузьке розуміння сутності процесів європейської інтеграції та європейського вибору України;
відсутність стратегічного розуміння питань європейської інтеграції на рівні галузевих управлінь на місцевому рівні;
низький рівень розуміння засад функціонування європейських інституцій, процедур підготовки та прийняття рішень;
низький рівень знань іноземних мов серед державних службовців, що уповільнює отримання свіжої інформації з питань європейської інтеграції та обмежує можливості для обміну досвідом;
відсутність методологічної бази для теоретичного та практичного вивчення питань європейської інтеграції;
відсутність практично орієнтованих навчальних матеріалів з питань європейської інтеграції для державних службовців;
невисока ефективність певної частини семінарів (навіть тих, які пропонуються програмами ЄС), їх невідповідність потребам державних службовців.
Під час обговорення респондентами висловлено загальні пропозиції щодо навчальних модулів з підвищення кваліфікації:
1. Пріоритетні завдання при розробці та впровадженні навчальних модулів:
формування широкого світогляду та сприйняття державними службовцями масштабності питаньєвропейської інтеграції;
удосконалення загальної орієнтації та культури державних службовців щодо правових засад та інституційного забезпечення ЄС;
формування стратегічного розуміння питань європейської інтеграції;
представлення переваг та вигод від співпраці з ЄС, вступу в СОТ та впровадження ключових стандартів ЄС у різні сфери державного управління;
розвиток стратегічних підходів у відносинах Україна-ЄС.
2. Структура навчальних модулів:
базові знання загального характеру про ЄС;
спеціалізовані навчальні модулі;
обов'язковими модулями, що були зазначені респондентами як обов'язкові до вивчення, є модулі "Правова та інституційна система ЄС" та "Державна служба в країнах ЄС. Розвиток державної служби в Україні. Європеїзація української державної служби";
постійна актуалізація останніх подій, що відбулися у відповідній галузі (енергетика, сільське господарство, умови приєднання нових членів тощо).
3. Вимоги щодо розробки навчальних модулів:
необхідність чіткого практичного спрямування та орієнтації на виконання функціональних обов'язків відповідних працівників органів державної влади у сфері європейської інтеграції;
чіткість мови і детермінованість термінологічної бази;
доступність та легкість для сприйняття;
використання інтерактивних форм навчання, прикладна орієнтація;
врахування очікувань та рівня підготовки аудиторії;
врахування співвідношення ступеня завантаження на робочому місці та навчальним матеріалом;
адекватність тривалості та черговості навчальних програм. Оптимальний варіант - не більше 10 днів.
Слід виокремити пропозиції щодо спрямованості модулів з питань європейської інтеграції та їх наповнення:
Базовий (вступний) курс з організаційно-правових засад функціонування Європейського Союзу.
Загальні принципи та процедури прийняття рішень в ЄС.
Засадничі принципи

 
 

Цікаве

Загрузка...