WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців регіонального рівня з питань європейських інтеграційних про - Реферат

Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців регіонального рівня з питань європейських інтеграційних про - Реферат


Реферат на тему:
Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців регіонального рівня з питань європейських інтеграційних процесів
Вдосконалення підвищення кваліфікації державних службовців зумовлюється необхідністю врахування суттєвих змін у різних сферах життєдіяльності держави, зокрема розвитку державної служби та необхідності запровадження європейської культури адміністрування.
Це потребує, поряд із розвитком державної служби, удосконалення системи навчання державних службовців, особливо з питань європейських інтеграційних процесів, з метою забезпечення такого рівня якості та ефективності її діяльності, що наближається до показників високорозвинених країн світу.
Досягнення цієї мети вимагає суттєвих якісних змін у структурі та функціонуванні системи підвищення кваліфікації, її законодавчому, нормативно-правовому, кадровому, науково-методичному, інформаційному, матеріально-технічному забезпеченні.
Однією з умов приведення професіоналізму державних службовців у відповідність до дедалі більших потреб суспільства є якісне змістовне наповнення процесу підвищення кваліфікації, спрямованого на забезпечення максимальної відповідності професійного навчання певних категорій осіб потребам подальшого розвитку суспільства.
Ефективність та якість підвищення кваліфікації державних службовців залежить від організаційно-методичного забезпечення усього навчального процесу. За умови дотримання системного підходу до організації навчання досягається мета підвищення кваліфікації. Навчальний процес у системі підвищення кваліфікації державних службовців має певні особливості.
По-перше, слухачами системи підвищення кваліфікації є дорослі люди, які мають певний життєвий і професійний досвід, сформований власний стиль мислення.
По-друге, готовність дорослої людини вчитися зумовлена конкретними цілями і завданнями практичної роботи.
По-третє, різні категорії державних службовців мають різні потреби в підвищенні кваліфікації, їхнє задоволення здійснюється відповідно до змісту навчальних програм.
І останнє, на відміну від звичайного вищого навчального закладу, планування і терміни навчання в системі підвищення кваліфікації мають свою специфіку.
До складових організаційного забезпечення реалізації програм підвищення кваліфікації відносяться:
- чітке планування, розробка планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців, навчально-тематичних планів і розкладів занять;
- якісний добір викладачів;
- чітка і послідовна робота навчальних закладів з організації підвищення кваліфікації державних службовців.
Усі ці елементи тісно взаємопов'язані та знаходяться у витриманій послідовності. Мета обумовлює зміст, який, у свою чергу, визначає принципи навчання, що в сукупності зумовлюють форми, засоби і методи навчання 1 . Система навчання має зовнішні зв'язки із системою відбору і з системою професійної діяльності фахівця.
Спираючись на системний підхід, що спрямований на забезпечення цілісності навчального процесу і підвищення його ефективності, навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації можна представити у вигляді схеми
Системний підхід до навчання робить більш вірогідним досягнення наміченої мети, сприяє підвищенню результативності та ефективності навчання державних службовців.
Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців є ключовим у плануванні підвищення кваліфікації. У будь-якій ситуації, коли навчання розглядається як засіб вирішення проблеми продуктивності, виникає потреба добору необхідної інформації стосовно персоналу, особливостей та умов праці, результатів виконання професійних завдань, знань і кваліфікації, що необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків тощо, щоб визначити різницю між необхідним і наявним рівнем підготовки. Важливість оцінки цієї різниці полягає в тому, що тільки завдяки їй можна побудувати навчання фахівців з урахуванням їх реальних освітніх потреб і суттєво допомогти їм у підвищенні рівня знань, майстерності, вмінь, а також раціонально витратити кошти та інші ресурси 2 .
Тільки за умови дотримання системного підходу до планування і реалізації процесу підвищення кваліфікації можна розраховувати на його ефективність. Важливою умовою у плануванні підвищення кваліфікації є визначення реальних потреб в удосконаленні професіоналізму державних службовців. Аналіз потреб - це не тільки визначення кількості та категорій посад службовців, які потребують підвищення кваліфікації. Вивчення аналізу потреб необхідно проводити за двома напрямками - вивчення індивідуальних та організаційних потреб. При індивідуальному підході визначаються розбіжності між існуючими вимогами до посади і реальними результатами діяльності державного службовця і при необхідності вирішується питання підвищення кваліфікації.
Вирішення цих проблем веде до підвищення ефективності функціонування організації в цілому.
За умов організаційного підходу визначаються потреби всієї організації, її структурних підрозділів та окремого службовця.
Цей підхід дає точне визначення потреб в підвищенні кваліфікації кадрів. Він визначає пріоритети не тільки в підвищенні кваліфікації, а й в організаційному розвитку.
Визначення реальних потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців є ключовим завданням у плануванні підвищення кваліфікації. Для більш чіткого планування важливо з'ясувати структуру потреби в підвищенні кваліфікації для кожної категорії працівників [3]:
- кількісні потреби - кількість державних службовців, яким необхідно підвищити свою кваліфікацію;
- якісні потреби - необхідність розвитку знань та умінь, особистих цінностей, майстерності тощо;
- індивідуальні потреби - ліквідація різниці між вимогами посади і результатами діяльності окремого державного службовця;
- колективні потреби - необхідність посилення взаємодії організації, комунікації в процесі професійної діяльності;
- поточні потреби пов'язані з необхідністю поповнення або набуття знань, які необхідні для виконання поточних завдань;
- майбутні потреби пов'язані з очікуваними змінами в цілях, функціях, технологіях управління, професійній та функціональній діяльності фахівця.
Спираючись на аналіз вивчення потреб державних органів регіону та їхніх працівників у підвищенні кваліфікації, можна запропонувати.
Необхідно наголосити, що в Україні зараз акцент робиться на модернізації освіти відповідно до вимог Болонського процесу.
Слід погодитись з думкою вітчизняних науковців, які наголошують, що в Україні існує значна потреба у фахівцях з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, а політика в галузі освіти відстає від потреб часу і, в основному, зосереджена на впровадженні вимог Болонської декларації [4]. Передусім, йдеться про організаційно-правові механізми функціонування системи навчання, а не про її змістовне наповнення.
Однак, що стосуєтьсяорганізаційного забезпечення підготовки фахівців з питань європейської інтеграції, то практика поступової розбудови єдиного європейського освітнього простору надає можливість фахівцям, що періодично підвищують кваліфікацію у своїй галузі, поряд з оновленням знань та удосконаленням вмінь здобути відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (магістра) за спеціальностями, спрямованими на професійну діяльність. Тобто завдяки ECTS слухач, підвищуючи рівень своєї кваліфікації, може здобути певну кількість кредитів, яка відповідає обсягу знань та вмінь для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Роль держави полягає у проведенні державної атестації осіб, які підвищували свою кваліфікацію, шляхом проведення державного іспиту та захисту випускної роботи, що мають на меті оцінити якість розв'язання випускниками задач своєї діяльності, що передбачається певною освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), та рівень сформованості

 
 

Цікаве

Загрузка...