WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Фінансування розпорядників бюджетних коштів із місцевого бюджету та його вдосконалення - Дипломна робота

Фінансування розпорядників бюджетних коштів із місцевого бюджету та його вдосконалення - Дипломна робота

з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань та подають відповідним структурним підрозділам фінансового органу зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. З метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, фінансовий орган перевіряє показники на відповідність бюджетному запиту. Структурні підрозділи фінансового органу відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головнимирозпорядниками цих матеріалів фінансовому органу, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають структурному підрозділу фінансового органу з питань бюджету свої пропозиції щодо включення їх до розпису.[9.c.31]
Бюджетний відділ фінансового органу зводить отримані від структурних підрозділів фінансового органу матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження керівнику фінансового органу.
Копія затвердженого розпису подається в друкованому і електронному вигляді місцевим відділенням Державного казначейства для казначейського обслуговування доходів і між бюджетних трансфертів місцевих бюджетів, а оригінали залишаються в фінансовому управлінні. Місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису , що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань.
Внесення змін до розпису за загальним фондом місцевого бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у порядку , встановленому для затвердження цих документів.
Внесення змін до розпису здійснюється у разі:
- необхідності перерозподілу видатків за економічною класифікацією;
- прийняття рішення про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника іншому;
- прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками,
- необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду місцевого
бюджету;
- внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
Відповідні структурні підрозділи фінансового органу за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше ніж 20 числа поточного місяця подають структурному підрозділу фінансового органу з питань бюджету в одному примірнику пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування. При цьому до довідки необхідно подати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені кошти.
Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
- бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджету намісять, якого стосуються такі зміни;
- не змінювати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
- враховувати фактично виділені кошти за попередній період;
- відповідати вимогам рішення про місцевий бюджет та інших розпорядчих рішень;
- вноситися на поточний та наступні періоди.
Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи фінансового органу подають оригінал та дві його копії бюджетному відділу для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня .За п'ять робочих днів до закінчення місяця довідки про внесення змін не реєструються. Після реєстрації вони заносяться до реєстру , який складається в двох примірниках.[9.c.32]
Якщо з об'єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то бюджетний відділ у дводенний термін після отримання копії довідки готує доповідну записку на ім'я керівника або заступника керівника фінансового органу, який затверджував довідку, і візує її в бюджетному відділі. Після погодження із керівником або заступником керівника фінансового органу доповідна записка передається до бюджетного відділу для проведення зазначеного анулювання.
Внесення змін до розпису за спеціальним фондом щодо інших надходжень здійснюється у загальному порядку , за яким після внесення змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо інші надходження спеціального фонду місцевого бюджету фактично перевищили обсяги, враховані при затвердженні місцевого бюджету, то місцевий фінансовий орган за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису . Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому органу детальні обґрунтовані розрахунки та належні пояснення необхідності внесення змін до розпису
Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року. Зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджету здійснюється фінансовими органами на основі звітів регіональних органів Державного казначейства України щодо надходження доходів та розрахунків за трансфертами з 1 липня поточного року за умови переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування за видатками регіональними органами Державного казначейства України:
щодо доходів - ураховуючи розпис доходів , наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відповідний період;
щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування, наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по зальному фонду за відповідний період;
щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань, наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відповідний період.[9.c.33]
У звіті про виконання місцевого бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники , враховані при затвердженні рішення про місцевий бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.[9.c.34]
Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом місцевого бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень . При цьому у квартальній та річній звітності власні надходження бюджетних установ розшифровуються за групами та типами згідно з класифікацією доходів бюджету на підставі звітів розпорядників.
.
1.3 Затвердження і виконання кошторису розпорядником бюджетних коштів та взяття бюджетних зобов'язань
Кошторис бюджетної установи є

 
 

Цікаве

Загрузка...