WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Управління освітою Польщі: історична ретроспектива - Реферат

Управління освітою Польщі: історична ретроспектива - Реферат

10].
Децентралізація управління системою освіти відбувалася шляхом розширення повноважень двох важелів керування: керівника навчального закладу та органу місцевого самоврядування. Керівники навчальних закладів усіх рівнів вибираються на конкурсній основі, а не призначаються безапеляційно освітньою владою, як це було в попередні роки. До того ж педагогічні ради школи можуть не погодитись на запропонованого їм керівника. Щодо обов'язків, то керівники мають право приймати на роботу і звільняти персонал. Директорам перейшли повноваження інспекторів шкільної освіти щодо здійснення педагогічного нагляду та контролю за обов'язковим відвідуванням дітьми школи [5, с. 53; 12, с. 32-33].
Відродження територіального самоврядування (ґміна, повіт, воєводство) дало можливість передачі керування школами усіх типів самоврядуванню. Завдяки цьому вони можуть проводити власну освітню політику, яка відповідає локальним потребам. Освітнім завданням одиниць територіального самоврядування є гарантування навчання, виховання та опіки в школах та закладах освіти, для яких вони є керівними органами. Одиниці територіального самоврядування прийняли на себе широкий обсяг повноважень, а передусім збільшилась їх відповідальність за стан освіти на власній території. "Відповідальність зі сторони освіти - це дотримання усіх суттєвих передумов в прийнятті колективних рішень в справах локальної освіти; представлення та дотримання високої компетенції в оцінюванні і представленні справ освіти і виховання на своїй території в своєму районі; подання пропозиції в межахрозпорядження відповідними засобами, які дають можливість оптимального функціонування закладів освіти; прийняття в ієрархії власних завдань ведення освіти як пріоритет, а не як неминуче зло" [8, с. 45-46].
Одиниці територіального самоврядування контролюють розпорядження фінансами, наданими школам і закладам, та ведення господарювання майна. Закон про систему освіти не обмежує можливостей створення і керування одиницями територіального самоврядування шкіл, керування якими не належить до їх власних завдань. Державна школа, керована одиницями територіального самоврядування, ліквідовується керівним органом школи після отримання позитивного рішення куратора освіти. Щодо мистецьких шкіл - вимагається позитивне рішення відповідного міністра культури [6, с. 9-10].
Внаслідок змін у системі управління освітою науково-освітня громадськість отримала засіб контролю планів і рішень міністрів. Освітяни вільно обирають Раду з вищої освіти і Центральну комісію зі справ звань і наукових ступенів. Відповідно до Закону про вищу освіту і Закону про систему освіти змінилася роль колегіальних органів навчальних закладів, які отримали можливість здійснювати великий вплив на процес прийняття рішень, що обмежило сферу діяльності одноосібних рішень, сприяло запобіганню можливої сваволі чи диктаторським схильностям керівників закладів освіти, кураторів і міністра освіти, що певною мірою покінчило з адміністративним, авторитарним впливом. Це сприяло прийняттю правових управлінських рішень, за дотриманням яких стежили громадські органи [3, с. 5].
Таким чином, традиції управління освітою у Польщі, починаючи з XVIII ст., кардинально змінювалися від широкої автономії навчальних закладів, участі місцевого самоврядування в управлінні освітою до руйнації, жорсткого централізованого підпорядкування в органах державної влади, а потім до створення децентралізованої відкритої системи самоврядування із залученням громадськості, повернення автономії навчальним закладам. Польща понад 15 років вибудовує національну систему освіти та управління нею, враховуючи сучасні вимоги та досягнення розвинених країн світу.
Список використаних джерел
1. Василюк А. Вища освіта Польщі: структура, управління, фінансування, підготовка кадрів // Освіта і управління. - 1998. - № 2. - Т 2. - С. 154-163.
2. Василюк А. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Польщі (1989-1997 рр.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998. - 20 с.
3. Корсак К. Реформи освіти у Польщі та Україні: уроки і перспективи // Освіта і виховання в Польщі і Україні (ХІХ - ХХ ст.): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Упорядкув. і заг. ред. Є. Коваленко. - Ніжин: НДПУ, 1998. - С. 3-6.
4. Корсак К. Світова вища освіта: Порівняння і визнання законних кваліфікацій і дипломів: Монографія. - К.: МАУП - МКА, 1997. - С. 141-146.
5. Bogaj A. System edukacji w Polsce: osi?gni?cia, problemy, dylematy / A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski, M. J. Szyma?ski (Wyd. 2) - Warszawa: Instytut Bada? Edukacyjnych, 1997. - 179 s.
6. Edukacja w gminie, powiecie i wojew?dztwie: z wzorami regulamin?w i uchwa? [red. t. A. Ga?uszka, W. Misztal, P. Sta?czyk]; Federacja Zwi?zk?w i Stowarzysze? Gmin i Powiat?w RP. Centrum Prawa Miejscowego. - Krak?w: Fundacja Rozwoju Samorz?dno?ci i Prasy Lokalnej, 1999. - 108 s.
7. Goriszowski W. Mened?eryzm o?wiatowy w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce / Goriszowski W., J. Harazi?ska, P. Kowolik; Wy?sza Szko?a Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydzia? Zamiejscowyj w Piotrkowie Trybunalskim . - Piotrk?w Trybunalski: Wydaw. WSP WZ, 1995. - 102 s.
8. Nowaczyk Z. Zmiany organizacyjne w sieci szk?? podstawowych i gimnazj?w w Wa?brzychu // Reforma edukacji w procesie jej wprowadzenia: (na przyk?adzie regionu wa?brzyskiego): praca zbiorowa / pod red. M. Jakowickiej; Wy?sza Szko?a Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie - Wa?brzych: Warszawa: Wydaw. WSP WZ, 2003. - S. 45-51.
9. S?awinski S. Reforma szkolna w III Rzeczypospolitej. - Wyd. pierwsze. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 104 s.
10. S?awinski S. Raport o reformie szkolnej 1991-1993. - Wyd. Pirwsze. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 64 s.
11. Smo?alski A. Zagadnienia administracji edukacyjnej. Seria: Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce / A. Smo?alski. - t. 3. - Krak?w: "Impuls", 1999. - 111 s.
12. Ustawa o systemie o?wiaty (stan sprawy - czerwiec 2003). - Gda?sk: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarno??", 2003. - 86 s.

 
 

Цікаве

Загрузка...