WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Сучасні програми і підручники з української мови як вагомий механізм реалізації державної мовної політики в загальноосвітній школі України - Реферат

Сучасні програми і підручники з української мови як вагомий механізм реалізації державної мовної політики в загальноосвітній школі України - Реферат

відображає вже зовсім інші підходи до освіти - концептуальна, глибока змістом, яскраво-самобутня формою, оригінальна. Можна не сумніватися, що дітям буде цікаво вивчати мови за такими підручниками [16, с. 165]. До кожного з цих підручників розробляється відповідне навчально-методичне забезпечення, що становитиме разом із ним цілісний навчально-методичний комплекс, що допоможе налагодити вивчення мови на високому рівні.
2005 р. п'ятикласники шкіл з російською мовою навчання почали опановувати державну мову за принципово новою системою, яка реалізує положення двох концепцій, мовної освіти 12-річної школи (української мови як рідної і як державної), вимоги програми для 12-річного терміну навчання і знайшла своє втілення в підручнику для 5-го класу авторів Н.Бондаренко та А.Ярмолюк.
Результати апробації, яка охоплювала майже всі середні навчальні заклади цього типу в Україні включно з Автономною Республікою Крим, засвідчили, що концептуально нова система здатна якісно забезпечити сучасні вимоги до мовної освіти. Автори переконалися в ефективності роботи за підручником завдяки особистій участі в його апробації у загальноосвітніх навчальних закладах м.Києва та м.Вишневого Київської області. У кількох школах апробацію проходив підручник інших авторів - А.Ворон і В.Солопенка.
У новому підручнику "Українська мова" для 6-го класу (автори Н.Бондаренко та А.Ярмолюк (К.: Освіта, 2006) додержано наступності в реалізації вимог Державного стандарту, програми, а також основних положень двох згаданих вище концепцій, на яких ґрунтується підручник для 5-го класу. Це навчальна книжка має виразні ознаки конкретної педагогічної технології. Його зміст і структура, розміщення матеріалу, послідовність викладу, текстові й позатекстові позначення, символи, кольори, ілюстрації дають чітке уявлення про те, чого і як слід навчати за цим підручником, визначають майбутній сценарій навчальної діяльності.
2006/2007 навчального року внаслідок появи двох інших підручників для 6-го класу (один із них - продовження згаданого вище авторів А.Ворон і В.Солопенка, а другий - Н.Горошкіної та А.Нікітіної, який не мав виданого 5-го класу) відбувся масштабний перерозподіл тиражів, що видаються за держзамовленням. Якщо підручник для 5-го класу Н.Бондаренко і А.Ярмолюк було видано накладом 120290 примірників, то підручник цих самих авторів для 6-го класу вийшов накладом лише 50100. У зв'язку з цим і контингент учнів, які продовжуватимуть навчатися за новою системою, істотно зменшується (орієнтовно в 2,4 раза). З цього приводу один із авторів підручника кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України Неллі Бондаренко зауважує: "Не вдаючись до докладного аналізу негативних наслідків такого непродуманого адміністративного підходу, коли відверто ігнорується чи не найголовніша з педагогічних аксіом, все ж нагадаємо про неї тим, хто робить дітей заручниками чиїхось бізнесових інтересів" [17, с. 2].
Як відомо, пропозиція навчати школярів у кожному наступному класі за підручником інших авторів дискредитує насамперед педагогіку як науку, адже на перший план має ставитись вимога забезпечення міцних знань, умінь і навичок, а в ситуації, що склалася, це неможливо, оскільки кожен авторський колектив реалізує іншу концепцію і власну методику. Стосовно дітей, які вже задіяні в одному складному експерименті - вони навчатимуться 12 років, такі "досліди" принаймні негуманні. Вони призведуть лише до фрагментарності знань, несформованості вмінь і навичок, утрати інтересу до предмета, а це йде врозріз з метою здійснюваної в країні освітньої реформи і гуманізації суспільства в цілому [17, с. 2].
У видавництві "Освіта" 2006 р. вийшов посібник для вчителів "Вивчення української мови в 5-6 класах (автор Н.Бондаренко), який містить матеріал для теоретичної підготовки словесника до роботи за новою системою. Посібник забезпечить педагога конкретними методичними рекомендаціями щодо опрацювання всіх розділів програми, формування вмінь і навичок учнів у різних видах мовленнєвої діяльності.
На допомогу вчителеві української мови підготовлено збірник довідкових матеріалів "Книга вчителя української мови та літератури" (Х.: Торсінг Плюс, 2006), у якому містяться чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України в галузі загальної середньої освіти, що регулюють вивчення цього предмета в школі, методичні матеріали, що сприяють ефективному налагодженню його викладання.
Висновки. Перехід української школи на 12-річний навчальний цикл висунув перед Українською державою на передній план завдання забезпечення загальнонавчальних закладів програмами, підручниками і посібниками з української мови (для вчителів і учнів) нового покоління. Цю проблеми нині під керівництвом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук розв'язують провідні вчителі-методисті й учителі практики. Розроблено, надруковано й запроваджено в навчальний процес декілька варіантів програм і підручників(на вибір учителя), що мають забезпечити формування національно-мовної особистості школяра, належним чином підготувати його до майбутньої активної комунікативної діяльності.
Перспективи подальших розвідок. Подальші дослідження порушеної у статті проблеми вбачаються нам у висвітленні ролі держави в забезпеченні новими програмами і підручниками з української мови вищих навчальних закладів, зокрема і з досить перспективного курсу "Українська мова професійного спрямування".
Список використаних джерел
1. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття. - К.: Знання, 2006. - 253 с.
2. Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Освіта. - 2006. - 11 жовт.
3. Шинкарук Н. Підручник має стати вікном у світ для кожної дитини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - № 7-8. - С. 167-170.
4. Ніколаєнко С. Вища школа змінює підходи // Уряд. кур'єр. - 2006. - 10 листоп.
5. Без освіти немає науки і навпаки. Вл.інф. // Голос України. - 2006. - 24 листоп.
6. Иленко З. Во Львове ученики без учебников // 2000. - 2006. - 15 сентяб.
7. Українська (рідна) мова: 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Авт. Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. - К.; Ірпінь: Перун, 2005. - 176 с.
8. Федоренко В., Скуратівський Л. Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у 2006-2007 навчальному році // Дивослово. - 2006. - № 8. - С. 29-40.
9. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. - 2004. - № 3. - С. 76-80.
10. Пентилюк М. Традиційність? Модернізація! // Дивослово. - 2005. - № 3. - С. 30-32.
11. Малюк В.И., Климишин И.А., Ольховский В.С. и др. Однобокие учебники: відкритий лист Президентові України В.А.Ющенку // 2000. - 2006. - 4 серп.
12. Ющук І. Крок уперед, але... // Дивослово. - 2006. - № 2. - С. 31-35.
13. Заболотний О. Навчальна книжка має захоплювати // Дивослово. - 2005. - № 9. - С. 36.
14. Концепція мовної освіти 12-річної школи. Українська мова як рідна // Дивослово. - 2002. - № 8. - С. 59-65.
15. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. - К., 2003.
16. Федоренко В. Модернізуючи національну освітню систему // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - № 7-8. - С. 160-166.
17. Бондаренко Н. Вивчення мови за новою системою: попередні підсумки і найближчі перспективи // Дивослово. - 2006. - № 11. - С. 2-6.

 
 

Цікаве

Загрузка...