WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Сучасні програми і підручники з української мови як вагомий механізм реалізації державної мовної політики в загальноосвітній школі України - Реферат

Сучасні програми і підручники з української мови як вагомий механізм реалізації державної мовної політики в загальноосвітній школі України - Реферат

Бога". Учені пропонують "при висвітленні наукових гіпотез не вдаватися до фальсифікації, необґрунтованих тверджень і фільтрування даних") [11]. А тому не є секретом, що чимало на перший погляд бездоганних концепцій розбилося об реалії шкільної практики. Автор може свято вірити в те, що він, вклавши душу у свій проект, домігся ідеалу, а результат свідчитиме зовсім про інше.
Сучасний підручник має відображати зміст шкільної програми й ті методичні новації, що з'явилися в педагогічній науці та практиці вчителів. Водночас він повинен виконувати свою традиційну функцію - бути джерелом знань і мовленнєвого розвитку дитини, а отже, забезпечувати виховання мовної особистості, яка володіє комунікативною мовленнєвою, мовною, соціокультурною та діяльнісною (стратегічною) компетенцією [9]. Принагідно зазначимо, що чинні підручники містять матеріал, який почасти допомагає вчителеві в реалізації стандартизованої мовної освіти, проте в цілому вони вже не можуть задовольнити учасників навчально-виховного процесу.
За рекомендацію Міносвіти 2006/2007 навчального року вивчення української (рідної) мови в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за одним із підручників, затверджених Міністерством освіти і науки України: Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагог. преса, 2005. - 288 с.; Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5-го класу. - К.: Грамота, 2005. - 240 с.; Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Навч. книга, 2005. - 288 с.
Кожна з цих навчальних книжок є своєрідним зразком підручникотворення, неповторна у своєму змісті та своїй структурі й художньому оформленні, оскільки спирається на самобутню дидактичну концепцію, реалізує комплекс оригінальних методичних ідей [8, с. 34]. Ці підручники розроблено з урахуванням найголовніших сучасних тенденцій у вітчизняній лінгводидактиці, з опертям на найновіші здобутки науки й культури, відповідно до освітніх стандартів та чинної програми. Названі підручники сприяють формуванню мовної особистості школяра, засвоєння ним основ володіння рідною мовою, які розвиватимуться, збагачуватимуться та поліпшуватимуться в процесі подальшого навчання. Відповідно до рекомендацій Міносвіти кожен учитель-словесник відповідно до власних педагогічних поглядів та професійних можливостей і відповідно до специфіки закладу освіти та навчальних можливостей школярів самостійно добирає один із затверджених Міністерством освіти і науки України підручників для безпосередньої роботи зі школярами.
На Всеукраїнському конкурсі підручників для 12-річної школи 2005 р. перше місце посів підручник кандидата педагогічних наук О.Глазової та доктора філологічних наук, член-кореспондента АПН України Ю.Кузнецова "Рідна мова" для 5-го класу (К.: Освіта України, 2005). Як зазначає І.П.Ющук, у підручнику "з любов'ю до учнів і з повагою до рідної мови дібрано дидактичний матеріал", який "має виразно виховне спрямування" [12, с. 31]. Тут цікаво й раціонально розроблено вправи для розвитку усного й писемного мовлення. Впадає в очі зі смаком виконане художнє й технічне оформлення книжки. Загалом підручник пройнятий світлим, доброзичливим настроєм. Однак, на думку І.П.Ющука, підручник О.Глазової та Ю.Кузнецова містить і низку огріхів, які слід було б усунути при здійсненні другого його видання.
Цікавим є й підручник О.В.Заболотного та В.В.Заболотного "Рідна мова. 5 клас". При його написанні автори прагнули додержувати низки головних принципів: підручник має не лише повідомляти нові знання, а й розвивати мислення учнів; підручник повинен бути емоційно різнобарвним і нести позитивну енергетику; підручник має спонукати учнів розвивати вміння, навички та стимулювати до самовдосконалення; підручник повинен бути доступний і цікавий, відповідати віковим особливостям школярів; підручник має бути суголосний сучасним методологічним вимогам [13, с. 36]. На думку авторів підручника, додержання цих та деяких інших принципів дає можливість сформувати мовну особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови. Матеріал підручника забезпечує реалізацію чотирьох змістових ліній, передбачених чинною програмою з української мови: мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної.
Одним із підручників нового покоління є "Рідна мова для 5-го класу", створений авторським колективом у складі М.Пентилюк, І.Гайдаєнко, А.Ляшкевич і С.Омельчука. На Всеукраїнському конкурсі підручників, проведеному МОН України 2005 р., ця книжка посіла четверте місце. Узявши за основу положення Концепції мовної освіти 12-річної школи [14], Державного стандарту базової і повної середньої освіти [9] та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [15], автори намагалися поєднати традиційне в підручникотворенні та інноваційне, спрямоване на модернізацію навчання мови, застосування сучасних технологій у проведенні уроку, доборі й використанні дидактичного матеріалу тощо, а головне - в суб'єктивації навчального процесу, що ґрунтується на взаємодії, взаємостосунках учителя й учнів, реалізації нових цілей навчання рідної мови, нових підходів до організації уроку. Створюючи підручник для 5-го класу, авторський колектив намагався: додержуватися концептуальних настанов і нової програми; забезпечити формування мовної особистості учня; зберегти те цінне, що нагромаджено досвідом підручниковотворення, й залучити досягнення сучасної дидактики; спиратися на європейський досвід навчання мови й раціонально його використовувати; передбачити систему духовного й естетичногорозвитку особистості на основі змісту ілюстративного матеріалу [10, с. 22]. Одна з провідних засад, реалізованих авторами підручника, - усвідомлення ролі мови і мовлення, мовленнєвої діяльності у вихованні й самовихованні мовної особистості. Адже п'ятикласник, вивчаючи рідну мову, повинен не тільки засвоїти систему мовних знаків, структурні особливості мови, оволодіти виражальними засобами й користуватися ними, а й усвідомити себе носієм цієї мови, без якої немислимий його інтелектуальний і духовний розвиток.
Більшість підручників з української (рідної) мови, рекомендованих Міносвіти до використання в 5-му класі, супроводяться навчально-методичними комплексами, використання яких допомагає вчителеві повніше реалізувати закладені в програмовій та підручниковій літературі методологічні принципи й методичні ідеї (наприклад, підручник з рідної мови для 5-го класу О.П.Глазової та Ю.Б.Кузнецова доповнюється універсальним посібником для вчителя (Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Уроки рідної мови в 5 класі. - К.: Освіта України, 2005. - 224 с. - 2-ге вид. - 2006. - 416 с.).
Приблизно таке саме змістове наповнення має та подібне функціональне навантаження виконує навчально-методичний комплекс, який супроводить підручник з рідної мови авторів С.Я.Єрмоленко та В.Т.Сичової.
Вивчення української (рідної) мови в 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за одним із підручників, затверджених Міністерством освіти і науки України. Авторами цих навчальних книжок є: Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. (видавництво "Педагогічна преса", 2006), Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. (видавництво "Грамота", 2006), Пентилюк М.І. та ін. (видавництво "Навчальна книга", 2006). Названі підручники відзначаються високим рівнем підготовки, сучасним дизайном, спираються на найновіші досягнення методичної науки, характеризуються висвітленням новочасних поглядів на мету, завдання та форми мовної освіти школярів. Це справді навчальна література нового покоління, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...