WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Систематизація принципів підготовки та проведення державно-управлінських реформ - Реферат

Систематизація принципів підготовки та проведення державно-управлінських реформ - Реферат

відображенням яких є розглянуті принципи; вироблення або вдосконалення підходів та методів реформування на основі цих принципів.
Список використаних джерел
1. Телезвернення Президента Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня свободи 22 листоп. 2006 р. // http://www.president.gov.ua/news/data/11_11972.html
2. Положення про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування, затверджене Указом Президента України від 3 трав. 2006 р. № 340/2006 // Уряд. кур'єр. - 2006. - 17 трав.
3. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посіб. - К.: Міленум, 2003. - 256 с.
4. Бутирська Т. Зміна принципів управління в державі як чинник функціонування державної системи в умовах демократії // Вісн. НАДУ. - 2005. - № 1. - С. 25-32.
5. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. - К.: Ін-Юре, 2002. - 668 с.
6. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія / Відпов. ред. Н.Р.Нижник. - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 448 с.
7. Державне управління: теорія і практика. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.
8. Кравчук Л.М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи. - К.: Інформ.-видав. центр "Інтелект", 2001. - 192 с.
9. Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд.: І.Коліушко, В.Тимощук. - К.: Центр політико-правових реформ, 2005. - 192 с.
10. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Наук. керів. В.В.Цвєтков. - К.: Оріяни, 1998. - 363 с.
11. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю.Куленкової. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 52 с.
12. Woehrling J.-M. Judicial control of the administration in Europe: Progressive construction of a common model / Paper for Seminar on public administration reform and European Integration, Ankara, 1-2 February 2005. - 16 p. // http://www.sigmaweb.org/ dataoecd/33/40/35676763.pdf
13. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Стандарти Європи щодо організації системи державного управління. Приклади успішного проведення адміністративної реформи в контексті європейської інтеграції / Аналітична доповідь, представлена на конференції "Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції" 14-15 лют. 2003 р. - К., 2003. - 31 с.
14. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія. - К.: Атіка, 2004. - 288 с.
15. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Адміністративна реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості. - К.: Міленіум, 2002. - 136 с.
16. Draper G. The civil service in Latin America and the Caribbean. Situation and future challenges: the Caribbean perspective / Draft working paper, 2001. - 32 p. // http://www.iadb.org/publications/ index.cfm? language=English
17. Wescott C. Improving public administration in the Asia-Pacific region: some lessons from experience // International Public Management Review. - 2004. - Vol. 5. - № 2. - P. 78-102 // http://verdi. unisg.ch/org/idt/ipmr.nsf/
18. Сундаков А. Реформи системи державного управління в Україні: на шляху трансформації / Укр. пер. Т. Діхтяр. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 56 с.
19. Barzelay M., Cejudo G., Cortazar-Velarde J., Gaetani F. Research on public management policy change in the Latin American Region: Conceptual framework, methodological guide, and exemplars. - Washington: Inter-American Development Bank, 2002. - 105 p. // http://www.iadb.org/publications/index. cfm?language= English
20. Regulski J. Building democracy in Poland. The state reform of 1998. - Budapest: OSI/LGI, 1999. - 56 p. // http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=41
21. Regulski J. Local government reform in Poland: an insider's story. - Budapest: OSI/LGI, 2003. - 263 p. // http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=245
22. Надолішній П.I. Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект: Монографія. - К.; О.: Вид-во УАДУ; Астропринт, 1999. - 304 с.
23. Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С.Власюка. - К.: НІСД, 2002. - 864 с.
24. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф.Ильичев и др. - М.: Сов. энцикл., 1983. - 840 с.
25. Mastering decentralization and public administration reforms in Central and Eastern Europe / Ed. by G?bor P?teri. - Budapest: OSI/LGI, 2002. - 234 p. // http://lgi.osi.hu/publications/default.asp?id=98
26. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія / За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с.
27. Президент підбив політичні підсумки 2006 року // http://www.president.gov.ua/ news/data/1_12540.html
28. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схвалена Указом Президента України від 10 трав. 2006 р. № 361/2006 // Уряд. кур'єр. - 2006. - 24 трав.
29. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" 9 лют. 2006 р. // http://www.president.gov.ua/news/data/ 11_6001.html
30. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - М.: Юрид. лит., 1997. - 400 с.
31. Аналітично-інформаційне забезпечення проблем реформування органів виконавчої влади та підвищення ефективності механізмів державного управління (cвітовий та вітчизняний досвід): Звіт про перший етап НДР (№ ДО 0303U007755). - К.: НАДУ, 2003. - 183 с.
32. Методологія державного управління: Словник-довідник / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 196 с.
33. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.
34. Моррисей Дж. Целевое управление организацией: Пер. с англ. / Под ред. И.М.Верещагина. - М.: Сов. радио, 1979. - 144 с.
35. Barzelay M. Designing the process of public management policy change: practical implications of case studies on Brazil and Peru. - Washington: Inter-American Development Bank, 2002. - 35 p. // http://www.iadb.org/publications/index.cfm?language=English
36. Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия. - М.: Дело, 2002. - 168 с.
37. Dethier J.-J., Gajduschek G. Hungary: overview. - World Bank, 2002. - 11 p. // http://www1. worldbank.org/ publicsector/civilservice/countrysummaries.htm
38. L?ffler E. Germany: overview. - World Bank, 2002. - 13 p. // http://www1.worldbank. org/publicsector/civilservice/countrysummaries.htm
39. Krawchenko B. Administrative reform in Ukraine. Setting the agenda. - Budapest: OSI/LGI, 1997. - 20 p. // http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=19
40. Адміністративна реформа - історія, очікування та перспективи / Упоряд. В.П.Тимощук. - К.: Факт, 2002. - 100 с.
41. Глушков В.М., Добров Г.М., Терещенко В.И. Беседы об управлении. - М.: Наука, 1974. - 224 с.
42. Тронь В.П. Стратегія прориву: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 1995. - 344 с.
43. Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики / За заг. ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...