WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Система CRM як новітня технологія зв’язків з громадськістю: перспективи впровадження в державному управлінні України - Реферат

Система CRM як новітня технологія зв’язків з громадськістю: перспективи впровадження в державному управлінні України - Реферат

дасть змогу:
- активніше використовувати самі звернення громадян і роботу з ними для виявлення недоліків, слабких місць в управлінні і, відповідно, їх усунення;
- повніше аналізувати потоки однотипових звернень, які збігаються за предметом і змістом, з тим, щоб своєчасно вживати управлінські заходи з недопущення зростання негативних проявів і процесів;
- управлінським органам ширше вступати через звернення у безпосередній діалог з громадянами.
Така робота приведе до зростання рівня довіри громадян до керівництва, сподівань на те, що завдяки скоординованим спільним зусиллям будуть ефективно розв'язані проблеми, які хвилюють людей. Надії, що покладаються громадянами на державних службовців, дають підставу говорити про можливе очікування посилення ролі, можливостей і відповідальності державної влади.
Аналіз інформаційних порталів органів державного управління показав, що перші кроки взаємодії з громадськістю через електронні ЗМІ вже здійснюються. Наприклад, на початку року на Урядовому порталі було розміщено звернення до всіх громадян з проханням висловити свої пропозиції та зауваження щодо одного з проектів Кабінету Міністрів України. Результат був таким: отримано та опрацьовано 157 листів із понад 1 тис. зауваженнями та пропозиціями [14].
У зв'язку з цим можна зробити висновок, що введення нових технологій зв'язків з громадськістю державного управління України є перспективнимнапрямом, який уже з початку його практикування доводить свою ефективність.
Доступ громадськості до інформації, а саме обговорення планових проектів, програм дозволяє людям точніше оцінити дії органів виконавчої влади чи їх окремих посадових осіб, дає можливість більш оперативно й обґрунтовано впливати на роботу органів державного управління, що сприяє наближенню державно-управлінської діяльності України до існуючих світових вимог і стандартів.
Люди багато очікують від держави, і швидкість реалізації проектів через автоматизацію державних організацій відіграє велику роль. Проведені опитування показують, що, на думку людей, завдання впровадження новітніх прогресивних Інтернет-технологій має стати пріоритетним і що кожного разу, коли яка-небудь послуга з боку держави для населення починає надаватися таким шляхом, це викликає позитивну реакцію громадян [12, с. 150]. Автоматизація державних служб досягає успіху тоді, коли вона додає позитивного імпульсу всьому суспільству і здатна охопити все населення.
Успішні проекти автоматизації привертають увагу не тільки тих, хто уже підключений до Інтернет, але і сприяють приходу в мережу людей, які поки що нею не користуються. Ключовим фактором досягнення цієї мети є можливість надавати громадянам додаткові державні послуги на базі системи CRM.
Застосування Інтернет-комунікацій у зв'язках з громадськістю органів державної влади розширюють можливості взаємодії з громадськістю. CRM-система дає змогу вирішувати конкретні проблеми і питання. Тому, хоча і важливо, щоб така система була створена скрізь, справжню користь приносять ті рішення, що створюються на базі цієї системи. Коли в людей з'являється доступ до Інтернет і адреси електронної пошти, найбільш позитивний вплив на їхнє життя справляють ті послуги, доступ до яких люди одержують за допомогою цих засобів комунікації [6, с. 144-145]. Використання можливостей новітніх комунікаційних технологій з метою дистанційного консультування, передачі термінових повідомлень підвищують рівень готовності громадян і державних органів до непередбачених подій, прийняття оперативних управлінських рішень.
Висновки з даного дослідження. У час стрімкого розвитку Інтернет впровадження системи CRM, безумовно, є ще одним важливим кроком до відкритості у спілкуванні з громадськістю. Це ще одна додаткова можливість безпосередньої інформаційної взаємодії органів виконавчої влади як між собою, так і з громадянами. Розглянута нами концепція дозволить оперативно збирати, аналізувати інформацію щодо зміни громадської думки, а в результаті швидше й ефективніше приймати управлінські рішення.
Перспективою подальших розвідок даного дослідження є:
1. Підготовка конкретних методик щодо використання нової інтерактивної системи CRM в органах державної влади, а саме:
- пошук, накопичення, організація, аналіз, інтерпретація і використання отриманих даних;
- взаємодія департаментів органу державної влади між собою.
2. Розробка методик щодо підготовки персоналу для впровадження CRM: навчання, консультації, управління процесами.
Це дозволить:
- забезпечити повною і своєчасною інформацією органи державного управління;
- допоможе ефективно оцінювати ситуації, готувати рішення;
- перетворювати інформацію зворотного зв'язку на інформацію управлінських рішень.
Впровадження даної системи дасть змогу скоротити дистанцію у відносинах між органами державної влади і громадськістю, що забезпечить успіх у розумінні зміни громадської думки, її мотивацію.
Cписок використаних джерел
1. Childs H.L. Public Opinion: Nature, Formation, and Role. - N.J., 1999. - 160 р.
2. Seitel F.P. The Practice of Public Relations. - N.Y.: Plenum, 1992. - 190 р.
3. Бебик В.М., Куніцин С.В. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування. - К.-Сімферополь: МАУП, 2003. - 238 с.
4. Блeк С. PR: международная практика. - М.: Изд. Дом "Довгань", 1997. - 320 с.
5. Горина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б. PR на 100%. - М.: Альпина Бизнес Бук, 2004. - 236 c.
6. Козье Д. Электронная коммерция. - М.: Русская редакция, 1999. - 270 с.
7. Котляр А. Інтернет від Інтернету різниться // Дзеркало тижня. - 2007. - № 10. - С. 16-18.
8. Куліш А. Практика PR по-українському. - К.: Адеф-Україна, 2005. - 220 с.
9. Кулицький С.П. Організація інформаційної діяльності у сфері управління. - К.: МАУП, 2002. - 222 с.
10. Менаско Д. Производительность Web-служб. - М.: Диасофт, 2003. - 480 с.
11. Пейн Є. Руководство по CRM. - Минск: Гревцов Паблишер, 2007. - 374 с.
12. Ротовский А.А. Системный PR. - Д.: Баланс Бизнес Букс, 2006. - 251 с.
13. Сергеев А.П. Раскрутка сайтов и основы электронной коммерции. - К.: Диалектика, 2005. - 162 с.
14. www.kmu.gov.ua
15. www.liga.kiev.ua
16. www.microsoft.com

 
 

Цікаве

Загрузка...