WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розвиток економіко-організаційних основ місцевого самоврядування в регіоні - Реферат

Розвиток економіко-організаційних основ місцевого самоврядування в регіоні - Реферат

зарубіжних країнах, узагальнення досвіду територіальних громад, наукових розробок фахівців у галузях конституційного, адміністративного та муніципального права, державного управління формулюється бачення завдань, пріоритетних напрямів, механізмів та етапів реформування системи територіальної організації влади на основі децентралізації державного управління та розвитку місцевого самоврядування. На сучасному етапі до завдань реформування системи територіальної організації влади на місцях доцільно віднести [4]:
- формування ефективної системи публічної влади на регіональному та місцевому рівнях, спроможної забезпечити сталий розвиток територій, надання адміністративних та громадських послуг населенню на рівні, який відповідав би європейським стандартам і нормативам;
- визначення територіальної основи місцевого самоврядування, утворення дієздатних територіальних громад;
- формування механізмів належного ресурсного забезпечення виконання функцій державного управління та місцевого самоврядування на регіональному і місцевому рівнях;
- створення умов для запровадження в практику територіальних громад сучасних систем (моделей) муніципального управління та новітніх технологій муніципальногоменеджменту;
- створення ефективного механізму представництва та захисту прав і законних інтересів місцевого самоврядування.
При цьому оптимізація системи органів публічної влади на регіональному та субрегіональному рівнях [5] має бути здійснена на основі:
а) ліквідації районних державних адміністрацій і передачі їх повноважень з питань соціально-економічного і культурного розвитку територій відповідним районним радам (їх виконавчим комітетам);
б) зміни статусу обласних державних адміністрацій шляхом:
- передачі їх повноважень у сфері соціально-економічного та культурного розвитку територій відповідним обласним радам (їх виконавчим комітетам);
- віднесення до їх компетенції контрольно-наглядових повноважень та повноважень щодо координації управлінської діяльності з реалізації функцій виконавчої влади, які не можуть бути децентралізовані;
- заборони делегування їм будь-яких повноважень місцевого самоврядування, крім випадків надзвичайного або військового стану;
- установлення відповідальності голів обласних адміністрацій виключно перед Президентом України та урядом України, знявши, таким чином, їх підзвітність і підконтрольність перед обласними радами за виконання делегованих їм радами повноважень;
в) утворення виконавчих органів обласних, районних рад на базі структурних підрозділів відповідних місцевих державних адміністрацій;
г) запровадження адміністративних округів для формування систем місцевих органів центральних органів виконавчої влади (наприклад місцевих органів МВС України, ДПА України, Міністерства освіти і науки України, СБУ тощо - поліцейські, податкові, освітні округи, округи СБУ тощо). Це дасть змогу створити умови для утворення місцевих органів виконавчої влади спеціальної компетенції, спільних для кількох адміністративно-територіальних одиниць (громад, районів чи областей) з урахуванням чітко визначених критеріїв доступності для населення адміністративних послуг, що надаються цими органами.
Висновки. Аналіз економіко-організаційних основ функціонування місцевого самоврядування є дуже корисним для України як для країни, що прагне стати дійсно демократичною. Правильне розуміння та ефективне використання досвіду вдосконалення основ місцевого самоврядування необхідні при проведенні в країні політичної реформи, стосовно адміністративно-територіального устрою та поглибленого реформування органів влади на місцях.
Лише комплексний підхід до розробки та проведення реформ може забезпечити становлення сучасної ефективної системи територіальної організації влади в Україні. Для цього необхідне:
1) наявність політичної волі до проведення реформ у вищого керівництва держави;
2) формування напрямів і пріоритетів майбутніх реформ у системі місцевого самоврядування;
3) розробка наукового обґрунтування зазначених реформ та їх науково-методичний супровід.
Перспективи подальших досліджень. Незважаючи на значний інтерес дослідників до проблеми розвитку місцевого самоврядування, багато принципових питань поки що тільки означені, але не вирішені. Це, насамперед, стосується питань, пов'язаних із виявленням нових інституційних характеристик місцевого самоврядування в умовах трансформації суспільної системи країни, узагальненням позитивного досвіду його формування та розвитку, обгрунтуванням варіантів ефективної територіальної організації, продуктивним розподілом повноважень між муніципальними утвореннями різних видів. Ці та інші аспекти і зумовлюють необхідність подальших досліджень даної проблематики.
Список використаних джерел
1. Авдеева Т.Т. Социально-экономическое развитие местного сообщества: теоретико-методологические основы: Автореф. дис. … д-ра экон. наук. - Краснодар, 2001.
2. Местное самоуправление во Франции / Посольство Франции в России. - M.: Сканрус. - С. 6-59.
3. Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2006 р., м. Київ. - К.: Акад. муніцип. упр., 2007. - 266 с.
4. Правові та фінансові механізми муніципального управління: Зб. наук. пр. - К.: Акад. муніцип. упр., 2007. - Вип. 2/2007. - 234 с. - (Сер. "Управління").
5. Проблеми трансформації територіальної організації влади: Зб. матеріалів та док. / Наук. ред. М.Пухтинський. - К.: Атіка, 2005. - 852 с.
6. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення. - К.: Дакор, 2006. - 352 с.
7. Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. - К: ВД "Професіонал", 2005. - С. 8-11.

 
 

Цікаве

Загрузка...