WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Раціоналізм як науковий підхід в аналізі політики - Реферат

Раціоналізм як науковий підхід в аналізі політики - Реферат

спорідненні з теорією суспільного вибору) зосереджений переважно на емпіричних дослідженнях: намагання перевести процедуру вироблення рішень із сфери конфлікту суспільних цінностей і переконань до сфери творення політики на підставі раціональної (нераціональної) моделі.
Прихильники державного управління розглядають аналіз політики (незалежно від ставлення до нього: нової теоретико-прикладної сфери чи форми риторики) як домінуючий напрям дискутування щодо державної політики. Так, для російських науковців є звичним і зрозумілим, що "раціоналізм є умовою ефективності державного управління" [1, с. 17]. Вітчизняні дослідники переважно обговорюють окремі аспекти, наприклад, юридичні, організаційні чи історичний контекст або намагаються поєднати державне управління з боротьбою за владу, з механізмом заволодіння нею та її утримання. Все це має лише дотичне значення для державного управління загалом і для розуміння його як владного механізму впровадження державної політики зокрема [9, с. 484-581].
Варто все ж таки здійснювати аудит адміністративної діяльності відповідними критеріями у процесі здійснення відповідного напряму політики. Адже не секрет, що впровадження політики через приватні структури чи окремих осібзавжди дешевше і швидше (питання суспільних прибутків залишається). Тобто економічність, ефективність і результативність є актуально-важливим для державного управління України зважаючи на раціональність функціонування апарату державної служби. Щодо адміністративної реформи, то "найбільше" її досягнення - запровадження інституту державних секретарів [2] було нівельовано і фактично підтвердили слова, про реформування загалом: якщо реформи здійснюються, то їх видно і відчутно, а якщо ні, то про них багато говорять з метою переконати в реальності їх здійснення. Сьогоднішні реалії України спонукають нас до раціоналізації державного управління як ефективного владного механізму впровадження державної політики.
Отже, раціоналізм як основа аналізу політики досить довго панував у суспільній свідомості, але варто зважати на жорсткі обмеження використання раціоналізму в аналітичній роботі реального процесу політики. Практика застосування раціональної моделі спонукає до критичного оцінювання дієздатності аналізу політики як установленої послідовності етапів.
Чітко розмежувати арґументацію й переконання від реальної раціональності практично неможливо і тому доцільно виокремлювати п'ять основних підходів до раціоналізму в аналізі політики: критичні раціоналісти; реалісти політики; прихильники формальних спорів щодо процедури; критичні теоретики; прихильники державного управління.
Характеризуючи перші два і останній зазначимо, що критичні раціоналісти спираються на критику раціонального підходу в аналізі політики і пропонують модифіковані моделі, основою яких є акцентування на недоліках раціональності і пропонуванні "усередненого" курсу політики. Реалісти політики характеризують аналіз політики як складник політичного процесу, який спрямований на підвищення якісного рівня арґументів політики. Точку зору, за якої аналіз політики намагається кардинально змінити напрям політики в суспільстві, вони вважають хибною, а сам аналіз - ефективною дією для вдосконалення суспільної полеміки. Прихильники державного управління розглядають процес вироблення рішень у державній політиці як такий, що містить питання і проблеми, які стосуються менеджменту організацій як у державному, так і в приватному секторах. Для України актуальним є здійснення аудиту адміністративної діяльності за відповідними критеріями у процесі здійснення відповідного напряму політики.
Список використаних джерел
1. Атаманчук Г. Некоторые проблемы познания государственного управления: Зб. наук. пр. УАДУ: Сучасні проблеми державного управління / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - Вип. 1. - С. 5-18.
2. Валевський О., Конончук С. Інститут державних секретарів в Україні: від задуму до реалізації: Аналіт. доп. - К.: УНЦПД, 2003. - 108 с.
3. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці: Навч. посіб. Кн. 1 / Ю.Бажал, А.Бауманіс та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка та Б.Лессера. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2004. - 202 с.
4. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці. Навч. посіб. Кн. 2 / Ю.Бажал, А.Бауманіс та ін..; За заг. ред. І.Розпутенка та Б.Лессера. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2004. - 498 с.
5. Економічний розвиток і державна політика: Навч. посіб. / Ю.Бажал, О.Кілієвич, О.Мертенс та ін.; За заг.ред. Ю.Єханурова, І.Розпутенка. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 480 с.
6. Пал Л.А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І.Дзюби. - К.: Основи, 1999. - 422 с.
7. Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. - Вид. перероб. і допов. числен. заув. авт. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.
8. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Пер. з англ. А.Олійника, Р.Скільського. - К.: Основи, 1998. - 854 с.
9. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. - 750 с.
10. Dror Y. Public policy making reexamined. - San Francisco: Chandler Pub., 1968. - 370 p.
11. Etzioni A. The active society: a theory of societal and political processes. - London: Collier-Macmillan; New York: Free Press, 1968. - 698 p.
12. Hogwood B.W., Gunn L.A. Policy Analysis for the Real World. - New York: Oxford University Press, 1984. - 289 p.
13. Lasswell H.D. Politics: Who Gets What, When, How. - New York: Smith, 1936. - 264 p.
14. Lasswell H.D. The Policy Sciences // The Encyclopedia of the Social Sciences. - New York, 1968. - Vol. 12.
15. Lindblom C., Woodhouse E. The Policy-Making Process. - New Jersey: Prentice Hall, 1993. - 164 p.
16. Majone G. Evidence, Argument Persuasion in the Policy Process. - New Haven: Yale University Press, 1989. - 190 p.
17. Pal L.A. Beyond Policy Analysis: Public Issue Management in Turbulent Times. - ITP Nelson, 1997. - 312 p.
18. Wildavsky A. Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis. - New Brunswick: Transaction Publishers, 1987. - 431 p.
19. Wildawsky A.B. The Art and Craft of Policy Analysis. - London: Macmillan Press Ltd., 1979.
20. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень: Зб. док. і матеріалів / Уклад. О.І.Кілієвич, В.В.Тертичка. - К.: К.І.С., 2004. - 210 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...