WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Прозорість і відкритість публічного управління як об’єкт законодавчого регулювання - Реферат

Прозорість і відкритість публічного управління як об’єкт законодавчого регулювання - Реферат

на підставі формальних слухань.
Слід детально врегулювати право об'єднань громадян (унаслідок того, що вони неминуче відображають більш загальні інтереси) впливати на прийняття і реалізацію управлінських рішень.
Закон має відобразити відмінності у забезпеченні відкритості органів публічної влади залежно від ступеня наближеності до задоволення потреб та інтересів громадян та/або їх колективів.
Загальні висновки можна сформулювати таким чином.
У правовому регулюванні відкритості і прозорості в діяльності органів публічного врядування як законодавець, так і суб'єкти підзаконної нормотворчості значною мірою не розмежовують відкритість і прозорість, розглядаючи їх переважно як характеристики, що відображають можливість громадян споглядати процес управління.
Законопроектна діяльність значною мірою зорієнтована на врегулювання доступу громадян до інформації про діяльність органів публічної влади, хоча дедалі помітнішим є усвідомлення недостатності цього підходу.
На підставі і в порядку реалізації норм Основного Закону України видається можливим змістити наголос у врегулюванні відповідних правовідносин на активне залучення громадян до вирішення державних і громадських справ.
Водночас перспективи подальших розвідок у даному напрямі потребують більш детального опрацювання правоположень, які б орієнтували органи публічної влади не стільки на процес співпраці з громадськістю, скільки на прикінцевий результат - реальне врахування суспільних інтересів, потреб і настроїв у своїй діяльності.
Список використаних джерел
1. Акт Сполучених Штатів Америки про відкриті засідання: Титул 5 Кодексу США, § 552б.- К.: Консорціум "Верховенство права", 1996. - 12 с.
2. Акт Сполучених Штатів Америки про свободу інформації: Титул 5 Кодексу США, § 552.- К.: Консорціум "Верховенство права", 1996. - 13 с.
3. Горбатенко В.П. Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук. - К., 1999. - 36 с.
4. Громадське обговорення проекту Закону України "Про відкритість і прозорість органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування" // http//www.ucipr.kiev.ua/modules.php?
5. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. Н.Р.Нижник та В.М.Олуйка. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехіка", 2002.- 352 с.
6. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України № 1378 від 15 жовт. 2004 р. // rada.gov.ua
7. Експертний висновок до проекту Закону України "Про відкритість і прозорість діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування" // http://www.oda.cv.ua/index.php?
8. Жарая С.Б. Удосконалення процедур надання адміністративних послуг з питань ведення підприємницької діяльності виконавчими органами місцевого самоврядування // www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-1/txts/REGIONALNE/06zsboms.pdf
9. Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 6 лип. 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 35-36, № 37. - Ст. 446.
10. Коліушко І.Б., Демкова М.С. Електронне урядування - шлях до ефективності та прозорості державного управління // www.isu.org.ua
11. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України. - 2006. - № 3. - С. 12-15.
12. Питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України № 215 від 1 берез. 2006 р. // rada.gov.ua
13. Про внесення змін до Закону України "Про інформацію": Проект Закону України // minjust.gov.ua
14. Про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування: Проект Закону України // minjust.gov.ua
15. Закон України про Державну кримінально-виконавчу службу України // Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 30. - Ст. 409.
16. Закон України про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України // Відом. Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 258.
17. Про додаткові заходи щодо забезпечення вiдкритостi у дiяльностi органiв державної влади: Указ Президента України вiд 1 серп. 2002 р. № 683/2002 // Офіц. вісн. - 2002. - № 31. - Ст. 1463.
18. Про додатковi заходи щодо забезпечення реалiзацiї громадянами конституцiйного права на звер­ненн: Указ Президента України вiд 13 серп. 2002 р. № 700/2002 // Офіц. вісн.- 2002. - № 33. - Ст. 1528.
19. Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 трав. 2005 р. № 356 // rada.gov.ua
20. Про затвердження плану заходів щодо реалізації державної регуляторної політики на 2006 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січ. 2006 р. № 13-р // rada.gov.ua
21. Про затвердження орієнтовного плану законопроектної роботи на 2006 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 трав. 2006 р. № 747 // rada.gov.ua
22. Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2006 р. № 614 // rada.gov.ua
23. Про заходи щодо забезпечення прозорості і відкритості місцевої влади, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації: Рішення виконавчого комітету Запорізької міської Ради від 28 листоп. 2005 р. № 410 // http//meria.zp.ua/? page=vikonkom
24. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серп. 2002 р. № 1302 // rada.gov.ua
25. Про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України: Проект Закону України // http //www.ucipr.kiev.ua/files/books/inform_vidkr2006_documents_zip
26. Закон України про інформацію // Відом. Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
27. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 трав. 2006 р. № 361/2006 // rada.gov.ua
28. Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності": Указ Президента України від 11 верес. 2006 р. № 742/2006 // rada.gov.ua
29. Про Перспективний план законодавчих робіт Верховної Ради України п'ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 30 листоп. 2006 р. № 397-V // rada.gov.ua
30. Про прийняття за основу проекту Закону України про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України: Постанова Верховної Ради України від 17 груд. 2004 р. № 2265-IV // rada.gov.ua
31. Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від від 25 верес. 2006 р. № 1359 // rada.gov.ua
32. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лип. 2006 р. № 396-р // rada.gov.ua
33. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 90-р // rada.gov.ua
34. Закон України про телекомунікації // Відом. Верховної Ради України. - 2004. - № 12. - Ст. 155.
35. Пызина Г. Пределы транспарентности российской власти // Вестн. РАГС. - 2005. - № 6 (38). - С. 18-21.
36. Серьогін В.О. Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -­Х., 1999. - 20 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...