WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні - Реферат

Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні - Реферат

та існує.
При цьому принциповим є те, що підвищення соціальної однорідності суспільства має здійснюватися з урахуванням прав і свобод людини, внаслідок чого в остаточному підсумку кінцевою метою буде все більш повна реалізація вказаних прав і свобод, що можливо в умовах правової держави з розвиненими, а отже, і дієздатними інститутами громадянського суспільства.
Разом з тим, автор переконаний, що формування основ громадянського суспільства має базуватися на численному середньому класі, незважаючи на те, що створення його в Україні стикається зі значними об'єктивними та суб'єктивними труднощами, подолання яких потребує фундаментальних наукових досліджень та розробкина їх основі відповідних організаційно-правових, соціально-економічних та управлінських механізмів.
Отже, такі феномени, що характерні для сучасних розвинених демократичних країн, як: середній клас, громадянське суспільство і правова держава формуються одночасно і являють собою лише різні форми репрезентації одного і того самого процесу, суть якого відображає трансформацію тоталітарної держави в демократичну. Саме тому деякі дослідники стверджують, що "… формирование среднего класса, гражданского общества и правового государства - это тесно взаимосвязанный процесс социальной трансформации, основанной на множестве объективных и субъективных предпосылок, который не является произвольным процесом …" [3, с. 453].
Загалом, виконаний автором аналіз літературних джерел [1-20] дозволяє дійти висновку, що серед найбільш важливих напрямів подальшого формування громадянського суспільства в Україні, слід виділити:
· подальше реформування політичної системи;
· реформування державної служби;
· дослідження політико-правових та економічних аспектів взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства і втілення їх результатів у практику державотворення;
· вивчення методологічних основ формування політичної нації та втілення їх результатів у практичну діяльність органів державної влади;
· встановлення закономірностей формування громадянського суспільства з урахування культурно-історичних та соціально-економічних особливостей розвитку українського суспільства;
· обґрунтування системи індикаторів (показників), які б дозволяли здійснювати моніторинг процесу формування та функціонування громадянського суспільства і на його основі розробляти практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності;
· комплексне дослідження впливу процесів глобалізації на формування інститутів громадянського суспільства в Україні та його врахування у практичній діяльності органів державного управління.
На нашу думку, виконання сукупності завдань на вказаних напрямах дозволить розробити ідеологію формування громадянського суспільства в Україні, яка б базувалася на комплексному розв'язанні проблеми підвищення загальної соціальної однорідності суспільства як цілісного процесу формування середнього класу, громадянського суспільства та правової держави.
Втілення в життя вказаної ідеології фактично є необхідною і достатньою умовою забезпечення прав і свобод людини, подолання поки що значною мірою неупорядкованих взаємовідносин між індивідом і суспільством та суспільством і державою шляхом встановлення й суворого дотримання законів, що, у свою чергу, сприятиме соціально-політичній стабільності в Україні.
Список використаних джерел
1. Закон України про основи національної безпеки України // Уряд. кур'єр. - 2003. - 30 лип.
2. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 408 с.
3. ХХІ век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности / Под науч. ред. О.П.Лановенко. - К.: Стилос, 2004. - 572 с.
4. Нижник Н.Р., Ситник Г.П. Безпека людини в умовах громадянського суспільства // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 138-166.
5. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. / За заг. ред. П.В.Мельника, Н.Р.Нижник. - Ірпінь, 2000. - 304 с.
6. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. -Т. 1. - 424 с.
7. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ.конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Т. 1. - 472 с.
8. Мельниченко В. Напрями і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук. - К., 2001. - С. 30-39.
9. Шинкарук В. Громадянське суспільство, держава, ідеологія // Розбудова держави. - 1994. - № 5. - С. 53-56.
10. Краткий политологический словарь / Под ред. С.Г. Рябова, З.И.Тимошенко.-К.: РАПО "Укрвузполиграф" - 1992. - 104 с.
11. Социологический справочник / Под общ. ред. В.И.Воловича. - К.: Политиздат Украины, 1990. - 382 с.
12. Дзлієв М.И., Потрубач Н.Н. Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности (Курс лекций). - М., 1996. - 185 с.
13. Карл Поппер. Відкрите суспільство та його вороги / Пер. з англ. О.Коваленка. - К.: Основи, 1994. - Т. 1. - 444 с.
14. Сорос Дж. Утвердження демократії / Пер. з англ. О.Коваленка. - К.: Основи, 1994. - 224 с.
15. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К., 2002. - 409 с.
16. Нижник Н., Лемак В. До питання про форми державного режиму в постсоціалістичних країнах // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2003. - Вип. 2. - С. 3 - 8.
17. Ларин В. Безопасность развития и развитие безопасности // Свободная мысль. - М.: Изд-во Горбачев - Фонд. - 1996. - № 7. - С. 37-43.
18. Ситник Г.П. Актуальні проблеми формування громадянського суспільства в контексті національної безпеки України // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 187-192.
19. Гошко А.О. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, Вид. дім "Соборна Україна", 1998. - 380 с.
20. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...