WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Правові механізми державного регулювання розвитку меценатства - Реферат

Правові механізми державного регулювання розвитку меценатства - Реферат

зумовлена важливістю меценатської діяльності для розвитку культури, мистецтва, освіти і науки, а також недостатньою розвиненістю меценатства в Україні [20, с.1]. Крім того, специфіка, предмет меценатства та окремі напрями не відображені у Законі України "Про благодійництво та благодійні організації".
Зокрема, в Україні виникає правова колізія, бо модельний закон "Про меценатство і благодійну діяльність", прийнятий на десятому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць СНД (постанова № 10-8 від 6 грудня 1997 р.), рекомендує національним парламентам країн СНД у ст. 2, зокрема, такі напрями меценатства і благодійної діяльності.
1. Меценатство здійснюється з метою надання допомоги у сфері мистецтва, науки, культури, освіти, просвіти для збереження, примноження і поширення духовних цінностей у суспільстві, сприяння розвитку творчих і духовних основ особистості.
2. Благодійна діяльність здійснюється в напрямах:
- профілактичної роботи, пов'язаної з переборенням наслідків стихійного лиха, екологічних, промислових чи інших катастроф і запобіганням нещасним випадкам;
- сприяння зміцненню миру, дружби і злагоди між народами, запобігання соціальним, національним, релігійним конфліктам;
- сприянню підвищення престижу і ролі сім'ї в суспільстві;
- сприяння діяльності у сфері освіти, науки, культури мистецтва, просвіті і духовному розвитку особистості [21, с. 1].
Висновки. Для удосконалення правових механізмів державного регулювання благодійності та меценатства доцільне прийняття окремого законопроекту, що регулює правовідносини у сфері меценатської діяльності.
Верховній Раді України, виконавчій владі України пропонується для поліпшення законодавчого врегулювання та стимулювання меценатства внести зміни до проекту Закону України "Про меценатство" і додати наступне:
- у ст. 1 "Визначення термінів і понять" проекту Закону України "Про меценатство". Меценатство - це є благодійність, благодійна діяльність у духовній сфері (у сфері освіти, просвітництва, науки, культури, мистецтва, духовного розвитку);
- у ст. 4 "Мета і основні напрями меценатства" - додати окремий напрям, який трактується так: "меценатська діяльність здійснюється з метою сприяння діяльності у сфері освіти, науки, культури, мистецтва, просвіті і духовному розвитку особистості".
Таким чином, меценатство в Україні мусить здійснюватися з метою надання допомоги у сфері мистецтва, науки, культури, освіти, просвіти для збереження, примноження і поширення духовних цінностей у суспільстві, сприяння розвитку творчих і духовних основ особистості.
Подальшими напрямами дослідження є порівняльний аналіз сучасних механізмів державного регулювання благодійності та меценатства з дореволюційним періодом та механізмів державного регулювання проблеми у країнах Центральної та Східної Європи. Використання вказаних механізмів регулювання благодійності і меценатства та вивчення зарубіжного досвіду, що певною мірою сприятиме пошуку ефективних підходів, моделей, методів суспільного розвитку, з'ясування ролі науки, освіти та виховання для будівництва суспільства нового типу - відкритого інноваційного суспільства.
Список використаних джерел
1. Ковалинський В. Меценати Києва. - К.: Кий, 1998. - 528 с.
2. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі ЦДІАК). - Ф. 442. Канцелярия Киевского, Подольского, Волынского генерал-губернатора, оп. 181, спр. 664. - Дело по ходотайству Киевского благотворительного общества об оставшихся в его ведении и распоряжении кружечного сбора в пользу бедных и убогих, ноябрь 1862. - 17 л.
3. Київський обласний архів. - Ф. 2. Канцелярія Київського, Подільського, Волинського генерал-губернатора, оп. 51, спр. 28. - Дело канцелярии Киевского губернатора о предоставлении в Министерство внутренних дел народного просвещения отчетов расходов обществ. - 71 л.
4. Київський обласний архів. - Ф. 2. Канцелярія Київського, Подільського, Волинського генерал-губернатора, оп. 26, спр. 52. - Дело канцелярии Киевского губернатора о предоставлении в Министерство внутренних дел и Народного просвещения отчетов расходов обществ. - 77 л.
5. Доброчинна діяльність і меценатство в Україні. Вип. І / Упоряд. В.Болгов. - К.: Київська правда, 2003. - 73 с.
6. Колосова Н.А. Соціокультурні чинники благодійництва й меценатства у Росії на тлі українських реалій // Питання культурології. - 2003. - Вип. 19. - С. 41-50.
7. Кредисов В. Меценати освіти: Бесіда з головою правління Всеукраїнського об'єднання підприємців "Нова формація" // Педагогіка толерантності. - 2002. - № 2. - С. 111-117.
8. Закон України про внесення змін до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=347
9. Управління суспільним розвитком: Словник-довідник / За заг. ред. А.М.Михненка, В.Д.Бакуменка; Уклад. В.Д.Бакуменко, С.О.Борисевич, О.А.Бутрін, В.М.Князєв, С.О.Кравченко, Т.М.Курінна та ін. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 247 с.
10. Національному заповіднику "Софія Київська" 70 років: Навч. посіб. / Н.М.Куковальська, І.Є.Марголіна, Н.М.Нікітенко, І.В.Труш, К.Г.Петрачек, М.І.Жарких, М.В.Панченко. - К.: Софія Київська, 2004. -14 с.
11. Курінна Т. Історичні аспекти розвитку благодійництва та меценатства як механізмів державного управління // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф. (20 січ. 2006 р. / За наук. ред. Я.Й. Малика: У 2 ч. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2006. - Ч. 2. - С. 93-95.
12. Напрями діяльності благодійного фонду "Розвиток України" // http:www.fdu.org.ua/rus/ activity/culture/proj1/
13. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка. - К.: Юрид. думка, 2007. - 990 с.
14. Для блага людей. Соціальні ініціативи Президента України // Черкаський край. - 2007. - № 140. - С. 5.
15. Назустріч людям: Програма діяльності Кабінету Міністрів України. - К.: Секретаріат КМУ, 2005. - 63 с.
16. Орел М. Пріоритети соціальної політики в Україні // Пенсійний кур'єр. - 2007. - 16 лют. - № 7 (197). - С. 1.
17. Передвиборча програма Партії регіонів. Стабільність і добробут - соціальний успіх. - К.: ТОВ МЕГА-Поліграф, 2007. - 30 с.
18. Косів М.В., Кіроянц С.Г. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності" // Поточні документи М-ва культури і туризму України, 2007. - 2 с.
19. Проект № 6176 Закону України "Про меценатство"// Поточні документи М-ва культури і туризму України. - 2007. - 11 с.
20. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про меценатство" // Поточні документи М-ва культури і туризму України. - 2007. - 2 с.
21. Модельный Закон "О меценатстве и благотворительной деяльтельности: Пермский региональный правозащитный центр. Некоммерческий центр // http://www.rpc.ru/met_nko/portf_19.shtm/

 
 

Цікаве

Загрузка...