WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Правові засади діяльності політичних партій в Україні та їх впливу на здійснення державного управління - Реферат

Правові засади діяльності політичних партій в Україні та їх впливу на здійснення державного управління - Реферат

2003-2006 рр. дає підстави стверджувати, що при підготовці державного бюджету необхідно окремою статтею передбачати видатки на фінансування статутної діяльності політичних партій та відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборчої агітації із визначенням конкретних обсягів коштів, оскільки на сьогодні тільки звіти політичних партій можуть надавати інформацію щодо вартості для платників податків статутної діяльності та передвиборчої кампанії політичних партій.
Зазначені вище заходи нададуть прозорості фінансовій діяльності партій, а також спростують або підтвердять твердження щодо лобіювання політичними партіями не інтересів виборців, а певних фінансово-промислових груп, що, у свою чергу, позитивно вплине на формування стійкої партійної системи, надасть легітимності діяльності політичних партій при виробленні державної політики.
Ще одним нормативно-правовим актом, який справляє істотний вплив на функціонування політичних партій, є постанова Верховної Ради України від 16 березня 2006 р. № 3547-IV "Про Регламент Верховної Ради України". Цим документом встановлюється порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради, її засідань, формування державних органів, визначається законодавча процедура, процедура розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради. Тобто відповідно до зазначеного нормативно-правового акта здійснюється безпосередня взаємодія політичних сил, представлених у парламенті, яка відображає конфігурацію всієї партійної системи [7].
Тут доцільно відзначити, що хоча в Регламенті чітко визначені порядок утворення та припинення коаліції депутатських фракцій, а також права фракцій, які входять до цієї коаліції, питання повноважень та прав опозиційних фракцій або порядок формування опозиції не передбачені. Також не передбачені ані в регламенті, ані в Законі України "Про комітети Верховної Ради України" положення, якими б за опозиційними фракціями закріплювались посади в органах державної влади або комітетах Верховної Ради України.
Що стосується впливу політичних партій на здійснення державного управління, то, крім здійснення політичними партіями законотворчої роботи, він полягає ще й у перебиранні Верховною Радою України основних важелів впливу на Кабінет Міністрів України (кадрових та установчих) після внесення змін до Конституції України 8 грудня 2004 р.
Наслідком указаних вище конституційних змін стало, з одного боку, посилення взаємозв'язку між законодавчою та виконавчою гілками влади, а з другого - збільшення залежності стабільної та послідовної роботи уряду від політичної ситуації у країні. Навіть якщо припустити, що свої зусилля Кабінет Міністрів України спрямовуватиме виключно на реалізацію повноважень у сфері виконавчої влади (без ознак популізму, виключно на професійних засадах), він опиняється заручником відносин "Президент України - Верховна Рада України", наслідком чого може стати не тільки часта зміна урядів, а й переобрання Верховної Ради України у зв'язку з реалізацією Президентом України конституційних повноважень з розпуску Верховної Ради України. Таким чином, більш гостро постає питання політичного забарвлення діяльності уряду.
Також слід враховувати залежність уряду від активності опозиції у Верховній Раді України, оскільки за умови відсутності конституційно закріплених гарантій щодо участі представників опозиції в уряді наслідком багатьох прийнятих урядом рішень можуть стати тривалі політичні кризи, що негативно позначатиметься на здійсненні державного управління.
Також до важливих механізмів опосередкованого впливу політичних партій на здійснення державного управління слід віднести звернення і запити народних депутатів, комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України, які мають наслідком прийняття органами державного управління рішень, спрямованих на врегулювання певних суспільно важливих питань. Такі механізми впливу політичних партій на здійснення державного управління передбачені законами України "Про статус народного депутата", "Про комітети Верховної Ради України" та "Про Кабінет Міністрів України". Проте норми вказаних вище законодавчих актів обмежуються тільки наданням відповідей на звернення та запити і не містять вимог щодо обов'язковості вжиття відповідних заходів щодо усунення ускладнень, порушень тощо.
Висновки. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що законодавство України, яким регулюються питання функціонування політичних партій та їх участі у здійсненні державного управління, потребує перегляду: з одного боку, в Україні розроблений не весь спектр законодавчих та нормативно-правових актів, а з другого - потребують суттєвого доопрацювання і чинні.
Оскільки найбільш вагомі важелі впливу політичних партій на стабільність та послідовність державного управління, насамперед його основного суб'єкта - Кабінету Міністрів України, лежать у площині відносин між Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, на нашу думку, Кабінет Міністрів України має бути відповідальним виключно перед Верховною Радою України. Це може бути забезпечено шляхом внесення змін до Конституції України в частині повноважень Верховної Ради України та Президента України щодо призначення Прем'єр-міністра.
Крім того, необхідним є прийняття Закону України "Про опозицію", який дасть визначення такому суспільно-політичному явищу, як опозиція, і законодавчо закріпить за опозицією права призначення своїх представників на чітко визначені посади в уряді.
Також на сьогодні у законодавстві відсутні норми щодовідповідальності як коаліції депутатських фракцій за діяльність Кабінету Міністрів України в цілому, так і окремих політичних сил, що входять до цієї коаліції, за діяльність міністрів, кандидатури яких висувались ними.
Одночасно з метою підвищення легітимності діяльності політичних партій, а отже, їх впливу на державне управління, потребують доопрацювання акти законодавства, які регламентують питання утворення та діяльності політичних партій, зокрема щодо фінансування політичних партій.
Перспективні напрями подальших досліджень. Враховуючи багатогранність розглянутої проблеми, потрібно аналізувати законодавчі проекти та пропонувати доповнення і правки до чинних законів, які базуються на суспільно-політичних потребах суспільства, а не політично-особистісній доцільності.
Список використаних джерел
1. Конституція України. - К.: Офіц. вид. Верховної Ради України, 1996. - 80 с.
2. Конституція України від 28 черв. 1996 р. із змінами та доповненнями від 8 груд. 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.
3. Закон України про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 38-39. - Ст. 449.
4. Закон України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів // Відом. Верховної Ради України. - 2004. - № 30-31. - Ст. 382
5. Закон України про об'єднання громадян // Відом. Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.
6. Закон України про політичні партії в Україні // Відом. Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст. 118.
7. Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 16 берез. 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. - 2006. - № 23. - Ст. 202.
8. Дунаєва Л.М. Інституціональні фактори формування і розвитку партійних систем // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні та політичні науки. - Вип. 8. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. - 516 с.
9. Ребкало В.А., Гонюкова Л.В. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 88 с.
10. Шелудько В., Вадімова Н. Виборчі фонди політичних партій, виборчих блоків політичних партій: формування, використання коштів і контроль // Вісн. Центр. виборч. коміс. - 2006. - № 3 - С. 88.
11. Примуш М. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій. - Донецьк, 2001. - 318 с.
12. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. - Л.: Тріада плюс, 2004. - 528 с.
13. Гонюкова Л. Розвиток законодавства щодо фінансування політичних партій // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 311-320; Політичні партії як чинник демократизації суспільства // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Зб. наук. пр. - 2004. - № 4. - С. 103-111.

 
 

Цікаве

Загрузка...