WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Підвищення ефективності праці персоналу банку - Реферат

Підвищення ефективності праці персоналу банку - Реферат

найповніше відображає ефективність роботи банку в цілому та продуктивність праці банківського персоналу. Станом на 1 січня 2006 р. найкраще значення показника в Укрексімбанку (60 667 грн), Райффайзенбанку Україна (52 060 грн) та Промінвестбанку (18 383 грн). Найменші значення показника мають Ощадбанк (555 грн), банки "Аваль" (1 123 грн) та "Надра" (5 571 грн). Найбільший приріст значення показника до попереднього року має Укрексімбанк (29 384 грн), найбільше зменшення в УкрСиббанку (-2 043 грн).
Рентабельність витрат на персонал. Характеризує окупність витрат банку на утримання персоналу та показує чистий ефект від рішень щодо мотивації праці працівників. Визначається як співвідношення прибутку до витрат на утримання персоналу. Станом на 1 січня 2006 р. найкраще значення показника у Райффайзенбанку Україна (234 грн), Приватбанку (119 грн), Укрексімбанку (105 грн). Найменші значення показника мають банк "Аваль" (5 грн), Ощадбанк (7 грн) та банк "Надра" (31 грн). Найбільший приріст значення показника до попереднього року має Райффайзенбанк Україна (129 грн), найбільше зменшення у банку "Надра" (-36 грн).
Обсяг активів на одного працівника - співвідношення активів до кількості працюючих. Характеризує завантаження працівників і відповідно їх продуктивність праці. Станом на 1 січня 2006 р. найкраще значення показника у Райффайзенбанку Україна (4 378 тис. грн), Укрексімбанку (3 487 тис. грн) та Брокбізнесбанку (3 237 тис. грн). Найменші значення показника мають Ощадбанк (262 тис. грн), Приватбанк (758 тис. грн) та Укрсоцбанк (1 087 тис. грн). Найбільший приріст значення показника до попереднього року має Укрексімбанк (1 649 тис. грн), найбільше зменшення в Райффайзенбанку Україна (-3 130 тис. грн).
Ефективність використання ресурсної бази. Розраховується як співвідношення доходних активів до зобов'язань банку. Відображає ступінь використання банком у господарському обороті зобов'язань банку. Вважається, що банк ефективно використовує сукупні зобов'язання, якщо показник становить не менше 75-80%. Станом на 1 січня 2006 р. найкраще значення показника у Райффайзенбанку Україна (107,16%), Укрексімбанку (101,00%) та банку "Надра" (98,42%). Найменші значення показника мають Укрсоцбанк (85,16%), Ощадбанк (86,74%) та банк "Аваль" (87,31%). Найбільший приріст значення показника до попереднього року має Райффайзенбанк Україна (18,30 п.п.), найбільше зменшення у банку "Аваль" (-1,33 п.п.).
Слід зазначити, що обсяги активів та зобов'язань банку, як і більшість показників його діяльності, протягом року мають значні коливання. З огляду на це при розрахунках доцільно використовувати їх середні значення за період.
Аналіз окремих показників дає можливість отримати оцінку діяльності з позиції конкретного показника, чого не достатньо для комплексної оцінки ефективності праці. Для узагальнення результату аналізу ефективності праці, оптимального використання ресурсів у процесі досягнення відповідного рівня ефективності праці, отримання комплексної оцінки та проведення порівняльної характеристики з іншими банками доцільно визначити інтегральний показник ефективності праці персоналу банківських установ.
Для розрахунку інтегрального показника всі показники мають бути невід'ємними і однонаправленими, тобто їх зростання означає покращання ефективності праці.
Як видно з табл. 3, перше місце посідає Укрексімбанк, отримавши найбільше значення інтегрального показника - 12,8. Найбільший внесок у отриманий високий результат зробили наступні показники: прибуток на одного працівника (3,3), прибуток до витрат (2,7) та прибутковість активів (2,3). Друге місце посідає Райффайзенбанк Україна із значенням інтегрального показники 12,7. Найбільший внесок у високий рейтинг Райффайзенбанку Україна зробили три показника: прибуток до фонду оплати праці (3,3), прибуток на одного працівника (2,8), активи на одного працівника (2,4). Третє місце у рейтингу посів ПриватБанк (значення інтегрального показника 8,2). Серед вибраних показників найбільший внесок у загальний результат по банку зробили: прибутковість активів (2,9) та прибуток до фонду оплати праці (1,7). Найменше значення інтегрального показника отримав Ощадбанк - 1,6.
До основних факторів, що впливають на ефективність праці в банківській сфері, можна віднести: мотиваційні механізми і передусім ефективну систему оплати праці; оптимальне використання наявних людських і матеріальних ресурсів (плинність персоналу; втрати робочого часу; повне використання кредитних ресурсів та ін.); удосконалення рівня надання і якості банківських послуг та їх наближення до споживача; організаційну структуру; інноваційний тип управління працею (безперервна інноваційна діяльність, розробка та застосування більш ефективних засобів і технологій для проведення банківських операцій); освоєння нових сегментів ринку; удосконалення бізнес-планування у взаємозв'язку з завантаженням працівників; удосконалення організації праці і підготовки кадрів тощо [15, c. 211].
Стрижневим напрямом стратегії управління банківським персоналом є забезпечення ефективності мотивації праці - досягнення такої сили трудової мотивації та результативності праці, яка відповідає реалізації економічних і соціальних цілей комерційного банку та особистих цілей працівників. Ефективність трудової мотивації має досягатися завдяки регулюючим функціям мотиваційного механізму, який повинен бути невід'ємною складовою системи управління комерційним банком [19].
Ключовим фактором підвищення ефективності праці є дієва система мотивації персоналу банку. На сучасному етапі розвитку банківської системи в конкурентній боротьбі виграє той, хто створить ефективно діючу систему мотивації та стимулювання банківського персоналу. Впровадження дієвої системи оплати праці дає змогу докорінно змінити організацію - підвищити її ефективність, конкурентоспроможність та прибутковість діяльності.
Питання розробки системи мотивації банківського персоналу розглядаються автором у статті "Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності" [20]. У цій статті для багатофілійного банку пропонується система оплати праці, в основу якої покладенні дві складові, опосередковано залежні від фінансового результату діяльності банку: основна заробітна плата (фіксована оплата) - залежить від результатів діяльності за звітний рік (прибуток на 1 працівника) та додаткова заробітна плата (змінна оплата) - залежить від результатів діяльності в поточному році (виконання норми прибутку). На думку автора, ще більш потужним інструментом підвищення ефективності праці стане система оплати праці, яка базуватиметься на змішаній - опосередкованій та прямій залежності від прибутку банку. З цією метою розроблена динамічна модель заробітної плати, якаоб'єднує основну та додаткову заробітну плату, зорієнтовані на пряму та опосередковану залежність від результату роботи банку.
Модель повинна відповідати наступним вимогам:
- конкурентоспроможність основної заробітної плати банківських спеціалістів на ринку праці;
- опосередкована залежність розміру основної заробітної плати від результатів діяльності банку;
- пряма залежність розміру додаткової заробітної плати від результатів діяльності банку;
- додаткова заробітна плата не виплачується у

 
 

Цікаве

Загрузка...